ข่าวหุ้นล่าสุด

ธ.ก.ส.ร่วม EXIM Bank และ วว. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดโลก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 พ.ค. 62 12:05 น.


   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching “โครงการเกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก” เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น   ทั้งยังเป็นการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร การจับคู่ธุรกิจ และการสนับสนุนทางการเงิน เช่น บริการสินเชื่อ บริการประกันการส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด