efinancethai

ข่าวเด็ด บจ.

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 พ.ย. 66 16:17 น.

 

 

นายไชยพัชร เมธานิเวศน์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2023 จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสที่โครงการ VIVE Rama 9 (วีเว่ พระราม 9) และ CHAIYAPRUEK 3 Serene Lake - Chiang Mai (ชัยพฤกษ์ 3 ซีรีนเลค-เชียงใหม่) ได้รับรางวัลดังกล่าว โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นบริษัทนักพัฒนาโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์การตัดสินซึ่ง BCI Asia ได้ตั้งมาตรฐานไว้เพียง 10 รางวัลต่อปีเท่านั้น เกณฑ์การตัดสินคะแนนมีดังนี้ 1) มูลค่าโครงการก่อสร้าง (Project Value) ที่นักพัฒนาโครงการมีความโดดเด่นซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือต่อการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศ 2) โครงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREE, LEED) และ 3) หมวดงานคะแนนพิเศษจากกองประกวด คือหมวดโรงแรม สำนักงาน และโรงงาน ซึ่งปีนี้แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย


งานมอบรางวัล BCI Asia Awards 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นครั้งที่ 18 โดยจัดขึ้นทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัทสถาปนิกออกแบบดีเด่น (Top Architects) และบริษัทนักพัฒนาโครงการดีเด่น (Top Developers) อันมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 


เรียบเรียง  นายศักดิ์ชาย งอกงาม 
                อีเมล์. [email protected]

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh