ข่าวหุ้นล่าสุด

GUNKUL ปลื้ม! ทริสฯเพิ่มเครดิตเป็น BBB+ กระแสเงินสดสูง-ธุรกิจแกร่ง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 มี.ค. 64 11:12 น.

  GUNKUL เผย ทริสฯ เพิ่มเครดิตเป็น BBB+ สะท้อนกระแสเงินสดเพิ่มสูงขึ้นจากผลตอบแทนของโรงไฟฟ้า หนุน EBITDA พุ่ง 3 เท่า แตะ 3.7 พันล้านบาท ในช่วง 5 ปี ความสามารถชำระหนี้คล่องตัว ผู้บริหารลั่นส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ และช่วยลดภาระดอกเบี้ย

  ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับเพิ่มเครดิตองค์กรเป็นระดับ BBB+ จากเดิมที่ระดับ BBB และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเป็นระดับ BBB จากเดิมที่ระดับ BBB-

  จากการที่ ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทเริ่มสร้างผลตอบแทน โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 3 เท่าเป็น 3.7 พันล้านบาทในปี 2563 จาก 1.2 พันล้านบาทในปี 2559

  ประกอบกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนก็อยู่ในระดับที่ดี แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร หรือ บูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามที่อัตราการเติบโตและความต้องการไฟฟ้ายังคงแข็งแกร่ง

  ด้านสภาพคล่องของบริษัทยังคงแข็งแรงจากกระแสเงินสดที่เข้ามาอย่างต่อเนี่อง รวมทั้งวงเงินกู้ต่างๆจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่สามารถรองรับภาระหนี้รวมทั้งการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

  "การปรับเรทติ้งจากทริสเรทติ้งในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อภาพรวมและความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดหาเงินกู้ผ่านตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และทำให้อัตราดอกเบี้ยมีต้นทุนลดลง และทำให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มบริษัท GUNKUL มากยิ่งขึ้น" ดร.สมบูรณ์กล่าว

ลักษณะธุรกิจของ GUNKUL
1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด