ข่าวหุ้นล่าสุด

(เพิ่มเติม)SUPER ลุยโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 50MW มูลค่า 1.58 พันลบ.

www.irplus.in.th Investor Relations Info : SUPER
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ม.ค. 63 10:18 น.

  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์

  โดยอนุมัติให้บริษัท SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 3 CO.,LTD.(“SSE-HK3”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCK COMPANY (“TLPY”) ซึ่งเป็น “บริษัทเจ้าของโครงการ” จากผู้ถือหุ้นเดิมใน TLPYจำนวน 4 ราย ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของบริษัทเจ้าของโครงการ โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 51,158,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ ไม่เกิน
1,585,898,000 บาท

  ทั้งนี้ โครงการของ TLPY ตั้งอยู่ที่ จังหวัด PHU YEN ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2562 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้ า 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

  นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยอนุมัติให้ บริษัท SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 3 CO.,LTD. (SSE-HK3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCT COMPANY (TLPY) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ จากผู้ถือหุ้นเดิมใน TLPY จำนวน 4 ราย ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของบริษัทเจ้าของโครงการ โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 53,608,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือ 1,661 ล้านบาท

  โครงการของ TLPY ตั้งอยู่ที่ จังหวัด PHU YEN ประเทศเวียดนาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที

  สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว IRR อยู่ที่ 13% ถือเป็นอีก 1 โครงการของ SUPER จากทั้งหมด 6 โครงการ ในการขยายการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์

  “เรายังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ และอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายราย เพื่อไปสู่เป้าหมายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกว่า 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายจอมทรัพย์ กล่าว

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IAE) จำนวน 5,161,200 หุ้น ให้กับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หลังจากที่ได้รับการแจ้งความประสงค์ขอเสนอซื้อและบริษัทฯ ได้ให้บริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) เข้าทำรายการดังกล่าว โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดใน IAE ให้กับ GUNKUL คิดเป็นสัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 780 ล้านบาท จึงส่งผลให้ บริษัท รางเงิน โซลู่ชั่น จำกัด (RNS) สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทร่วมของ SSE ซึ่ง SSE ถือหุ้นทางอ้อมใน RNS สัดส่วน 33% อีกด้วย

  ทั้งนี้ SSE ยังได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน ศรีนาคา พาวเวอร์ (SNP) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 290.31 ล้านบาท ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะธุรกิจของ SUPER
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด