ข่าวเด็ด บจ.

‘รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน’ เตรียมถกนัดแรก มุ่งฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาค การค้าดิจิทัลและความยั่งยืน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 มี.ค. 66 15:00 น.

 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมประชุมนัดแรก 20-22 มี.ค.นี้ มุ่งหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดันในปีนี้ ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ อาทิ อัปเกรดความตกลง ATIGA และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุน RCEP และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมหาแนวทางการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมนี้ ณ เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันในปีนี้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอาเซียน ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก ในวาระการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย วราวิทย์) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


นางอรมน กล่าวว่า อินโดนีเซียเตรียมเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “ความสำคัญของอาเซียน: ศูนย์กลางการเจริญเติบโต” (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) ซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียน ทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการมุ่งสู่การค้ายุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน


นางอรมน เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมจะติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียนในเรื่องสำคัญต่างๆ อาทิ การเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและการดำเนินการตามความตกลง RCEP การจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน และการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดจะหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อพิจารณาโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของอาเซียน


ทั้งนี้ ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,890.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12.7 จากปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,890.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.6 และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 52,999.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.9 สำหรับตลาดส่งออกและนำเข้าสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 


เรียบเรียง  นายศักดิ์ชาย งอกงาม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh