ข่าวหุ้นล่าสุด

KTAM จ่ายปันผล 4 กองทุนมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 มิ.ย. 62 12:34 น.


  พร้อมเปิดขายตราสารหนี้ตปท. ชูยิลด์ 1 ปี 2%

            นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  4 กองทุน   สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  วันที่ 1  มกราคม - 31 มีนาคม  2562  ในวันที่  14  มิถุนายน 2562 นี้

           ประกอบด้วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย( TFFIF) โดยบริษัทเป็นผู้จัดการกองทุนร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี   จำกัด (มหาชน)   ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน  มีมติจ่ายเงินปันผล และลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2  โดยจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1025  บาทต่อหน่วย   และลดทุนจดทะเบียน  จากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน   ซี่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด    โดยลดเงินทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.0158 บาทต่อหน่วย  รวมเป็นเงินจ่ายปันผลและลดทุนทั้งสิ้นในอัตรา 0.1183   บาทต่อหน่วย     ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.9911 บาท  ลดลงเหลือหน่วยละ 9.9753 บาทต่อหน่วย   รวมเป็นเงินกว่า 468  ล้านบาท ทั้งนี้  กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ในสิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45  ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัฐ  และบูรพาวิถี  ตามสัญญาโอน และรับโอนสิทธิในรายได้ ( RTA )  เป็นระยะเวลา 30 ปี

          กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ( EGATIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14  ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย  คิดเป็นเงินกว่า 417 ล้านบาท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท ( TTLPF )   จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 34   ในอัตรา 0.4220 บาทต่อหน่วย  รวมเป็นเงินประมาณ 76 ล้านบาท  และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี .พี ทาวเวอร์   โกรท ( CPTGF )  จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 21    ในอัตรา 0.2180 บาทต่อหน่วย  เป็นเงินกว่า 210 ล้านบาท  ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลทั้ง 4 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,200ล้านบาท

          นอกจากนี้  บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุนให้นักลงทุนได้เลือกตามความเหมาะสม ได้แก่  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้  เอฟไอเอฟ 241 ( KTFF241)    อายุโครงการ 12 เดือน และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 245 ( KTFF245)  อายุโครงการ  6 เดือน   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18  มิถุนายน  2562  เงินลงทุนขั้นต่ำ  10,000  บาท เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

          โดยกองทุน KTFF 241  และกองทุน KTFF 245      ลงทุนในเงินฝากประจำ    Agricultural Bank China  ,   Bank  of China  ,  China Construction     Bank   Asia   , Qatar National Bank ,   AL   Khalimj  Commercial  Bank  , AL   Ahli  Bank   และ  Commercial   Bank  PQSC     ผลตอบแทนของกองทุน KTFF 241      อยู่ที่ประมาณ 2.00% ต่อปี   ส่วนกองทุน KTFF 245   อยู่ที่ 1.80%

           สำหรับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ  อายุคงเหลือต่ำกว่า  6 เดือน  ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแรงขายทำกำไรของนักลงทุน  ในขณะที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป  อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อ  โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติตามกระแส การหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ( Risk off )   จากความกังวลเรื่องสงครามการค้า   การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  มีแนวโน้มที่อาจจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง    ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ  เนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า  และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคม  อยู่ที่ 75,000  ตำแหน่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 175,000  ตำแหน่ง   และอัตราการจ้างงานรายชั่งโมงที่ชะลอตัว   โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้  อายุคงเหลือ 2 ปี  ปรับตัวลดลง 10  bps.  มาอยู่ที่ 1.85% ต่อปี   อายุคงเหลือ  5 ปี   ปรับตัวลดลง  8  bps.  อยู่ที่ 1.85% ต่อปี   และอายุคงเหลือ 10 ปี  ปรับตัวลดลง 5 bps  มาอยู่ที่  2.09% ต่อปี    ทั้งนี้  กองทุน KTFF 245    และกองทุน KTFF 241  จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง  ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน จากปัจจัยต่างๆ  และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

         ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไข ผลตอบแทน  และความเสี่ยง  ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   :  สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร     โทร 0-2686-6206 -7


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด