ประเด็นร้อน

"กระทรวงคลัง" ฟันปันผลปี 64 กว่า 1.2 หมื่นลบ.

"กระทรวงคลัง" ขึ้นแท่นหน่วยงานรัฐรับปันผลปี 64 สูงสุดถึง 1.2 หมื่นลบ. จากมูลค่าพอร์ตลงทุนรวมสูงถึง 1.2 ลลบ. พบปันผลรับจากหุ้น PTT สูงสุดถึง 1.16 หมื่นลบ. รองลงมา คือ ปันผลรับจาก TTB จำนวน 431.84 ลบ.
 

*** "กระทรวงคลัง" ฟันปันผลปี 64 กว่า 1.2 หมื่นลบ.
 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจเงินปันผลรับของหน่วยงานภาครัฐฯ งวดปี 64 ซึ่งทยอยจ่ายในครึ่งแรกปี 65 พบว่า กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินปันผลงวดดังกล่าวสูงสุด จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

“คลัง” ฟันปันผลปี 64 กว่า 1.2 หมื่นลบ.

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ลห.)

เงินปันผล (บ./หุ้น)

มูลค่า (ลบ.)

วันปิดสมุด

PTT

14,598.85

0.8

11,679.08

4 มี.ค.

TTB

11,364.28

0.038

431.84

22 เม.ย.

BCP

65.54

1

65.54

3 มี.ค.

DMT

261.35

0.25

65.34

9 มี.ค.

MFC

20.00

2.15

43.00

3 พ.ค.

TFFIF*

457.00

0.0928

42.41

7 มี.ค.

OR

153.34

0.19

29.13

1 มี.ค.

RPH*

14.70

0.25

3.68

11 มี.ค.

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
*จ่ายปันผลครึ่งหลังปี 64 ที่เหลือเต็มปี

**นับเฉพาะสัดส่วนหุ้นที่ถือติด 10 อันดับแรก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** มูลค่าพอร์ตกว่า 1.2 ลลบ. หุ้น SET100 เพียบ
 

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด (นับเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นติด 10 อันดับแรก) กระทรวงการคลัง ถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมด 13 หลักทรัพย์ มูลค่าพอร์ตลงทุนรวม 1.2 ล้านล้านบาท โดยในงวดงบปี 64  มีหลักทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล จำนวน 8 หลักทรัพย์

8 หลักทรัพย์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในดัชนี SET100 จำนวน 4 หลักทรัพย์ รองลงมา เป็นบริษัทนอกดัชนี SET100 จำนวน 3 หลักทรัพย์ และ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อีก 1 กอง


*** หุ้น PTT ปันผลสูงสุดถึง 1.16 หมื่นลบ.
 

โดย หุ้นของบมจ.ปตท. (PTT) เป็นหลักทรัพย์ ที่จ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 64 ให้กับกระทรวงการคลังสูงสุด ถึง 1.16 หมื่นล้านบาท ด้วยอัตราเงินปันผล 0.8 บาท/หุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ PTT จำนวน 1.45 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 51.11% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รองลงมา คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ที่จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลัง จำนวน 431.84 ล้านบาท ด้วยอัตราเงินปันผล 0.038 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของ TTB ด้วยจำนวนหุ้น 1.13 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11.76% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 

*** อีก 4 หลักทรัพย์ ให้ปันผลมากกว่า 40 ลบ.
 

นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 หลักทรัพย์ ที่จ่ายเงินปันผล งวดผลการดำเนินงานปี 64 ให้กระทรวงการคลังมากกว่า 40 ล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ที่จ่ายเงินปันผล จำนวน 65.54 ล้านบาท ด้วยอัตรา 1 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น BCP จำนวน 65.54 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.76% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ด้าน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลัง จำนวน 65.34 ล้านบาท ด้วยอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น DMT จำนวน 261.35 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 22.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ฟาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลัง จำนวน 43 ล้านบาท ด้วยอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น DMT จำนวน 261.35 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 22.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ส่วน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลัง จำนวน 42.41 ล้านบาท ด้วยอัตรา 0.0928 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น TFFIF จำนวน 457 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 

*** อีก 2 หลักทรัพย์ ให้ปันผลต่ำกว่า 30 ลบ.
 

ทั้งนี้ 2 หลักทรัพย์ที่เหลือ จ่ายเงินปันผลงวดงบปี 64 ให้กระทรวงการคลัง ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ที่จ่ายเงินปันผล จำนวน 29.13 ล้านบาท ด้วยอัตรา 0.19 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น OR จำนวน 153.34 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.28% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดท้ายด้วย บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) ที่จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลัง จำนวน 3.68 ล้านบาท ด้วยอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น RPH จำนวน 14.70 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด