ประเด็นร้อน

43 บิ๊ก บจ. ขายหุ้นเดือน ม.ค.65 มูลค่ารวมกว่า 1.1 พันลบ.

43 บิ๊ก บจ. ขายหุ้นเดือน ม.ค.65 มูลค่ารวมกว่า 1.1 พันลบ.

43 บิ๊ก บจ.ขายหุ้นในเดือน ม.ค.65 มูลค่ารวมกว่า 1.1 พันล้านบาท "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" จาก BDMS ขายสูงสุด 357.38 ล้านบาท พบ INET - SICT มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้นมากสุด 3 รายเท่ากัน ฟาก "บุญ วนาสิน"จาก THG ซื้อสูงสุด 70.47 ล้านบาท
 

*** พบ 43 บิ๊ก บจ.ขายหุ้นเดือน ม.ค.รวมกว่า 1.1 พันลบ.
 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดือน ม.ค.65 ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขาย และมีผู้บริหาร 43 ราย จาก 37 บริษัท ขายหุ้นมูลค่ารวม 1,161.97 ล้านบาท โดย 20 ผู้บริหาร ที่ขายหุ้นสูงสุด ประกอบด้วย 
 

20 บิ๊กบจ.ขายหุ้นเดือน ม..65 สูงสุด

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (ลห.)

ช่วงราคา (.)

มูลค่า (ลบ.)

BDMS

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

16.12

21.7 - 22.64

357.38

TNITY

นิติพล ชัยสกุลชัย

กรรมการ

25.80

8.4 - 15.05

294.06

VPO

กฤษดา ชวนะนันท์

กรรมการผู้จัดการ

125.00

2

250.00

SMD

ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์

กรรมการ

2.20

14.00

30.80

TOG

สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

กรรมการ

3.25

9.00

29.25

JAK

วีระพันธ์ จักรไพศาล

ประธานกรรมการบริหาร

15.00

1.70

25.50

SABUY

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.70

34.33

24.03

NCAP

สุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ

1.30

11.8 - 12.2

15.60

SISB

วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร

กรรมการ

1.60

9.31 - 9.45

15.00

INSET

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

1.50

6.4

9.60

PPS

พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร

10.50

0.89 - 0.93

9.55

BDMS

ประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการ

0.30

21.60

6.48

RT

ณัฐพงศ์ ภู่มี

กรรมการ

2.80

2.18 - 2.22

6.16

AF

พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการอิสระ

4.40

1.4

6.16

SICT

นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

0.70

7.74 - 8.75

5.89

SCI

อรจิต เพียรวิทยาสกุล

กรรมการ

2.00

2.3

4.60

SICT

กานต์ โอภาสจำรัสกิจ

กรรมการ

0.50

7.2 - 9

4.05

SICT

อภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการ

0.48

7.74 - 9.11

4.04

HUMAN

อโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานกรรมการ

0.25

15.1 - 16.5

3.95

ADB

เหว่ย-ไค หวัง

กรรมการ

1.97

1.99

3.92

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)*** "หมอปราเสริฐ" จาก BDMS ขายสูงสุด 357.38 ลบ.
 

"ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" กรรมการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เป็นผู้บริหารที่ขายหุ้นในเดือน ม.ค.65 สูงสุด มูลค่า 357.38 พันล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 16.12 ล้านหุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ระบุผู้ซื้อ
 

*** "นิติพล TNITY" - "กฤษดา VPO" ขายหุ้นเกิน 200 ลบ.
 

ขณะที่ มีผู้บริหารอีก 2 ราย ที่ขายหุ้นเดือน ม.ค.65 มูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ประกอบด้วย "นิติพล ชัยสกุลชัย" กรรมการ บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ที่ขายหุ้นมูลค่า 294.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 25.80 ล้านหุ้น โดยเป็นการขายให้กับ "สุทธิพจน์ อริยะสุทธิวงศ์", "วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล" และ "วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ" จำนวน 21.8 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือ ไม่เปิดเผยผู้ซื้อ

และ "กฤษดา ชวนะนันท์" กรรมการผู้จัดการ บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) ที่ขายหุ้นมูลค่า 250 ล้านบาท หรือคิดเป็น 125 ล้านหุ้น โดยเป็นการขายให้กับ "สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์" นักลงทุนในตลาดหุ้น
 

*** INET - SICT มีผู้บริหารขายหุ้นมากสุด 3 ราย
 

ด้าน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) และ บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) เป็นบริษัท ที่มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้นในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา สูงสุด 3 ราย เท่ากัน

โดยฝั่งของ INET ประกอบด้วย "ทวีศักดิ์ กออนันตกูล" ประธานกรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 3.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4 แสนหุ้น, "มรกต กุลธรรมโยธิน" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 1.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 แสนหุ้น และ "วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์" ขายหุ้นมูลค่า 1.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.1 แสนหุ้น

ขณะที่ฝั่ง SICT ประกอบด้วย "นัยวุฒิ วงษ์โคเมท" ประธานคณะกรรมการบริหาร ขายหุ้นมูลค่า 5.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7 แสนหุ้น, "กานต์ โอภาสจำรัสกิจ" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 4.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 แสนหุ้น และ "อภินันท์ ธนชยานนท์" ขายหุ้นมูลค่า 4.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.8 แสนหุ้น
 

*** ส่วนฝั่งซื้อมี 36 ราย มูลค่ารวม 624.99 ลบ.
 

ส่วน ผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเดือน ม.ค.65 มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่ามี 36 ราย จาก 34 บริษัท มูลค่ารวม 624.99 ล้านบาท โดย 20 ผู้บริหารที่ซื้อหุ้นสูงสุด ประกอบด้วย
 

20 บิ๊กบจ.ซื้อหุ้นเดือน ม..65 สูงสุด

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (ลห.)

ช่วงราคา (.)

มูลค่า (ลบ.)

THG

บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

1.80

38.04 - 40.26

70.47

TNITY

วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการ

8.00

8.40

67.20

SCM

สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

8.90

7.3 - 7.6

66.30

LALIN

ไชยยันต์ ชาครกุล

ประธานกรรมการบริหาร

5.20

9.35

48.62

THG

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

0.95

38.00

36.10

VIBHA

พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการผู้จัดการ

12.82

2.6 - 2.64

33.58

AAV

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร

18.98

1.75

33.22

JMT

สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล

กรรมการอิสระ

0.50

62.25

31.13

SMD

โสรัจจา บุญประสิทธิ์

กรรมการ

2.20

14.00

30.80

TFG

วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานกรรมการบริหาร

5.60

4.96 - 5.15

28.30

SABUY

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.74

35.38 - 37.06

26.80

JMART

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.40

54.25 - 54.5

21.75

TFM

ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

ประธานกรรมการ

1.10

13.80

15.18

SFLEX

ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

2.90

4.94 - 5

13.97

RPH

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

2.00

6.12 - 6.2

12.32

TVT

ณภัทร วรรณภิญโญ

กรรมการ

11.64

1.05

12.22

RJH

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.24

32.67 - 33

7.88

VIBHA

ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการบริหาร

2.74

2.54 - 2.63

7.08

BDMS

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

0.30

21.6 - 22.3

6.58

TKN

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.80

7.25

5.80

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)

 

*** "หมอบุญ" จาก THG ซื้อสูงสุด 70.47 ลบ.
 

"บุญ วนาสิน" ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นในเดือน ม.ค.65 สูงสุด มูลค่า 70.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.8 ล้านหุ้น 

ขณะที่ มีผู้บริหารอีก 2 ราย ที่ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ประกอบด้วย "วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล" กรรมการ บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 67.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8 ล้านหุ้น และ "สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 66.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.9 ล้านหุ้น


*** SCN มีผู้บริหารซื้อหุ้นมากสุด 2 ราย
 

ทั้งนี้ บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) เป็นบริษัท ที่มีจำนวนผู้บริหารซื้อหุ้นในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา สูงสุด 2 ราย ประกอบด้วย "นริศรา กิจพิพิธ" กรรมการ ซื้อหุ้นมูลค่า 1.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.2 แสนหุ้น 

ปิดท้ายด้วย "ฤทธี กิจพิพิธ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 1.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.2 แสนหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด