ประเด็นร้อน

บจ.เมินเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น พบ 31 บริษัทอยู่ใน SET100

บจ.เมินเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น พบ 31 บริษัทอยู่ใน SET100

    ปัจจุบันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลยกให้เป็นวาระแห่งชาติและพยายามดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในส่วนของตลาดทุนได้มีการจัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Coalition against corruption : CAC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 53 ดำเนินการผ่านสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ
    CAC เป็นโครงการรูปแบบสมัครใจเข้าร่วม ซึ่งนำโดยกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยบริษัทจะต้องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุปรูปแบบและสร้างระบบป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งต้องกำหนดนโยบายและวางกลไกป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์ของ CAC
    แต่จากการสำรวจข้อมูลการประเมินผลบริษัทจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) พบว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ในตลาดหุ้นไทยรวม 691 บริษัท มี บจ.ถึง 363 บริษัทที่ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการนี้

 

*** พบ 31 บจ.อยู่ใน SET50-SET100
    
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มี บจ.ที่ยังไม่เข้าร่วม CAC สูงสุดถึง 26 บริษัท โดยมีเพียงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านการรับรอง CAC ครบทุกบริษัท
    ที่สำคัญพบว่ามี บจ.ใน SET50 ถึง 8 บริษัท และใน SET 100 มีถึง 31 บริษัท ที่ยังไม่มีข้อมูลการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมหรือได้รับการรับรอง CAC ซึ่งล้วนแต่เป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งสิ้น ดังนี้

หุ้น SET100 ที่ไม่เข้าร่วม CAC

BDMS*

BEAUTY*

BEM*

BPP*

EA*

GLOBAL*

SAWAD*

TPIPP*

AAV

AMATA

ANAN

BA

BEC

BH

CK

CKP

EPG

ESSO

ITD

JMART

JWD

MAJOR

MEGA

ORI

TPIPL

TTA

TVO

UNIQ

UV

WHAUP

WORK

*หุ้นใน SET50

 

*** หุ้นบิ๊กแคปติดโผ 39 บริษัท
      ขณะเดียวกันพบว่ามี 39 บจ.ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(มาร์เก็ตแคป) เกิน 1 หมื่นล้านบาท ยังไม่ได้เข้าร่วม CAC ดังนี้

หุ้นบิ๊กแคปที่ไม่เข้าร่วม CAC

ชื่อย่อหุ้น

มาร์เก็ตแคป (ลบ.)

อุตสาหกรรม

GULF

149864.33

ENERG

LH

135031.76

PROP

DELTA

83886.41

ETRON

TOA

81160.00

CONMAT

BGRIM

65172.50

ENERG

CBG

52250.00

FOOD

TTW

48678.00

ENERG

SPALI

47361.82

PROP

SVH

43800.00

HELTH

AEONTS

40625.00

FIN

THAI

34051.24

TRANS

STEC

33704.85

CONS

RAM

33600.00

HELTH

THG

29293.26

HELTH

S

23713.87

PROP

KTIS

23353.00

FOOD

DDD

22570.03

PERSON

SPCG

21038.18

ENERG

TCCC

20611.17

PETRO

RS

20304.00

MEDIA

OISHI

20250.00

FOOD

ERW

20039.83

TOURISM

STANLY

18849.75

AUTO

TCB

16425.00

PETRO

COL

15936.00

COMM

SF

15634.15

PROP

PTL

15030.00

PKG

GLAND

14878.62

PROP

VNG

14416.46

CONMAT

CMR

13920.01

HELTH

SSC

13427.97

FOOD

SUC

13050.00

FASHION

JMT

12177.83

FIN

CGD

12151.21

PROP

AH

12016.25

AUTO

OHTL

11897.07

TOURISM

SYNEX

11323.83

ICT

GL

10373.66

FIN

TR

10080.00

FASHION

 

*** mai ยังไม่เข้าร่วมถึง 107 บริษัท
    นอกจากนี้พบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)ยังไม่ได้เข้าร่วมถึง 107 บริษัท คิดเป็นถึง 71% ของ บจ.ใน mai ทั้งหมด โดยในกลุ่มนี้มีหุ้นยอดนิยมของนักลงทุน โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิน 3,000 ราย ถึง 31 บริษัทที่ยังไม่ได้เข้าร่วม CAC

หุ้น mai ที่มีผถห.รายย่อยเกิน 3พันรายและไม่เข้าร่วม CAC

ชื่อย่อหุ้น

ผถห.รายย่อย (ราย)

EFORL

16990

NEWS

9624

TSF

9457

JSP

7456

TSE

7251

AU

7015

T

6432

ECF

6031

KOOL

5860

SGF

5576

AGE

5314

TACC

4956

KIAT

4880

SSP

4739

TPCH

4739

ACAP

4621

SEAOIL

4621

AUCT

4573

SUN

4564

FC

4284

UKEM

4090

IRCP

4018

DNA

3689

LVT

3644

META

3608

JKN

3575

BSM

3322

ICN

3261

ETE

3170

ABICO

3061

PJW

3028

 

*** "ภาระต้นทุน-ไม่รู้จักโครงการ-ไม่มีผลกับราคาหุ้น" ฉุดความน่าสนใจ
    ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร บจ.กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น พบว่า สาเหตุสำคัญที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับจัดการเรื่องดังกล่าว ขณะที่หลายบริษัทไม่รู้จักโครงการนี้ 
    เมื่อนำประเด็นข้างต้นไปต่อยอดถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการจัดการต่อไป ได้รับความเห็น ดังนี้
    "นางเกศรา มัญชุศรี"  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ระบุว่า แม้การเข้าร่วมโครงการ CAC จะมีต้นทุน แต่เป็นต้นทุนการทำความดี ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะมีวิสัยทัศน์อย่างไร อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ และจะหาแนวทางในการสนับหนุนต่อไป ซึ่งคงต้องใช้เวลา
    "ดร.บัณฑิต นิจถาวร" เสริมว่า Thai CAC เป็นโครงการที่ต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ของทางการบังคับให้ต้องเข้าร่วม ซึ่งจากการ Survey เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พบว่าหลายบริษัทที่ยังไม่เข้าร่วมมีความสนใจเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องการเวลาที่จะศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประกาศเจตนารมณ์  ในขณะที่บางส่วนก็ยังไม่พร้อม เพราะขาดแคลนทรัพยากรที่จะมาขับเคลื่อนการวางระบบควบคุมภายในตามเกณฑ์ของ CAC
    ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการได้มีการจัด Roadshow เป็นประจำเพื่อแนะนำโครงการ และมีการเชิญให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาเข้าฟังด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
    ขณะที่แหล่งข่าวหนึ่งในคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) เพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ บจ.ละเลยหรือไม่ใส่ใจเรื่อง CAC เพราะไม่มีผลต่อราคาหุ้น เพราะสุดท้ายนักลงทุนจะเลือกหุ้นที่กำไรดีมากกว่าหุ้นที่มี CG ดี
    "Benefit เรื่องนี้ไม่ชัดเจน เป็นแค่อุดมคติ สุดท้ายนักลงทุนยังให้ความสำคัญกับผลประกอบการมากกว่า การมีภาพลักษณ์เป็นคนดี ไม่ได้ทำให้ P/E ลดลง กำไรต่างหาก จึงทำให้ บจ.จำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก หลายบริษัทมีปัญหาด้านทุจริตหรือคอรัปชั่นบ่อยครั้ง แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยู่ดี 
ปัญหานี้ต้องแก้ที่ทัศนคติ ซึ่งยากมาก คงต้องใช้เวลาอีกนาน"

    ส่วน "วรวรรณ ธาราภูมิ" นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (สมาคม บลจ.) ระบุว่า สมาชิก บลจ. 26 แห่ง มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องเน้นลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมาหากพบ บจ.ไหนกระทำผิดก็จะมีความเคลื่อนไหวและร่วมหาแนวทางการจัดการ ด้านนโยบายการลงทุนขึ้นอยู่แต่ละ บลจ. ซึ่งแตกต่างกันไป 
    ส่วนเรื่องการให้ความสำคัญ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยจะเลือก บจ.ที่เข้าร่วม CAC และบริษัทที่มีคะแนน CG Score มากกว่า 80 ซึ่งหากหุ้นที่เลือกลงทุนมีปัญหาด้านธรรมาภิบาล หรืออันดับคะแนน CG ลดลงก็จะหยุดลงทุนทันทีข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด