ประเด็นร้อน

ส่องพอร์ต 15 บิ๊ก บจ. “หมอปราเสริฐ”คว้าแชมป์มูลค่าสูงสุด

ส่องพอร์ต 15 บิ๊ก บจ. “หมอปราเสริฐ”คว้าแชมป์มูลค่าสูงสุด

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจพอร์ตการลงทุนของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยใช้เครื่องมือ Stock Focus จากโปรแกรม eFin Stock PickUp ซึ่งจะสรุปการถือครองหุ้นของผู้บริหารที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป และนับเฉพาะการถือครองหุ้นที่เปิดเผยล่าสุดภายในปีนี้เท่านั้น โดยตัดผู้บริหารที่ถือหุ้นเพียง 1 บริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการออก ซึ่ง 15 รายแรกที่มีมูลค่าพอร์ตรวมสูงสุดประกอบด้วย

*** อันดับ 1.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
    "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)รวมถึงยังนั่งตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) อีกด้วย
    ทั้งนี้ "ปราเสริฐ" ถือครองหุ้น 3 บริษัท และ 1 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.19 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

BDMS

2,893.60

18.68

26.75

77,403.87

BA

222.78

10.61

18.80

4,188.22

SPF

11.46

1.21

23.30

266.86

NTV

1,258.00

0.79

57.00

71.71

รวม

81,930.66

*** อันดับ 2.สมโภชน์ อาหุนัย 
    "สมโภชน์ อาหุนัย" ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนรายใหญ่ของไทย ปัจจุบันถือครองหุ้น 2 บริษัท มูลค่ารวม 3.30 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ สมโภชน์ อาหุนัย ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

EA

874.44

23.44

37.75

33,009.98

EE

25.50

0.92

0.80

20.40

รวม

33,030.38

*** อันดับ 3.ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 
    "ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์" ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ปัจจุบันถือหุ้น 2 บริษัทมูลค่ารวม  2.88 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

PSH

1,314.01

60.04

21.80

28,645.42

ITD

50.54

0.96

3.44

173.87

รวม

28,819.29

*** อันดับ 4.ชูชาติ เพ็ชรอำไพ  
    "ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)รายนี้ถือหุ้นรวมถึง 8 บริษัท มูลค่ารวม 2.37 หมื่นล้านบาท 

หุ้นที่ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

MTC

720.10

33.96

32.00

23,041.80

PRINC

38.74

1.20

6.05

234.35

ITEL

43.80

4.38

3.86

169.07

CGD

100.00

1.21

1.41

141.00

SOLAR

30.01

5.52

2.50

75.04

FN

12.80

1.28

3.30

42.24

TACC

3.20

0.53

4.62

14.78

SGF

80.00

0.61

0.14

11.20

รวม

23,729.49

*** อันดับ 5.ประทีป ตั้งมติธรรม
    "ประทีป ตั้งมติธรรม" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย (SPALI) เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่ลงทุนในหุ้นหลายแห่ง รวมถึง 9 บริษัท มูลค่า 1.22 หมื่นล้านบาท 
    แต่ที่หน้าสนใจคือเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดหุ้น บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ซึ่งเป็น บจ.ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

หุ้นที่ ประทีป ตั้งมติธรรม ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

SPALI

404.97

21.80

25.25

10,225.53

STPI

82.92

5.10

4.90

406.32

TPIPL

212.73

1.05

1.88

399.93

TTA

47.89

2.63

7.70

368.75

MK

112.04

11.29

3.14

351.80

VNG

25.42

1.62

8.50

216.06

PDJ

41.18

10.06

2.86

117.78

SITHAI

78.65

2.90

1.34

105.40

SSI

768.79

2.39

SP,NP,NC

N/A

รวม

12,191.57

*** อันดับ 6.ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 
    "ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์" ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)  นอกจากนี้ยังนั่งตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) อีกด้วย ปัจจุบันถือหุ้น 3 บริษัท มูลค่ารวม 1.1 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

AAV

2,004.09

41.32

5.50

11,022.49

DNA

83.00

1.57

0.43

35.69

TSF

50.00

0.74

0.06

3.00

รวม

11,061.18

*** อันดับ 7.ฤทธิ์ ธีระโกเมน 
    "ฤทธิ์ ธีระโกเมน" เจ้าของธุรกิจ "เอ็มเคสุกี้" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธารกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) ถือหุ้น 2 บริษัท มูลค่ารวม 9.9 พันล้านบาท

หุ้นที่ ฤทธิ์ ธีระโกเมน ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

M

123.06

13.36

80.00

9,844.75

SE-ED

27.84

7.10

3.38

94.10

รวม

9,938.75

*** อันดับ 8.ชาตรี โสภณพนิช 
    "ชาตรี โสภณพนิช" ทายาทของ "ชิน โสภณพณิช" ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ (BBL) ปัจจุบันถือครองหุ้นถึง 13 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท

หุ้นที่ ชาตรี โสภณพนิช ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

BBL

17.28

0.91

189.50

3,274.27

BLA

63.97

3.75

35.00

2,238.85

BKI

2.51

2.36

359.00

902.54

BH

3.70

0.51

194.00

716.95

DTC

42.44

4.99

14.50

615.37

GLAND

182.82

3.07

2.38

435.12

ASP

96.50

4.58

3.82

368.62

ASK

11.44

3.25

22.70

259.61

SMIT

14.40

2.72

5.80

83.52

KWC

0.17

2.90

272.00

47.40

UVAN

5.49

0.58

8.00

43.93

CNS

14.19

0.66

2.64

37.47

CSR

0.14

0.69

64.50

9.14

TRT

2.19

0.71

2.46

5.39

รวม

9,038.19

*** อันดับ 9.ธิดา แก้วบุตตา 
    "ธิดา แก้วบุตตา" ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ถือครองหุ้น 4 บริษัท มูลค่ารวม 8.32 พันล้านบาท

หุ้นที่ ธิดา แก้วบุตตา ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

SAWAD

228.49

21.01

36.25

8,282.84

SCN

7.57

0.63

4.08

30.89

ICN

3.00

0.67

2.44

7.32

THMUI

2.72

0.80

1.55

4.22

รวม

8,325.27

*** อันดับ 10. ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา
    “ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา” ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) รายนี้จัดเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารนักลงทุน เพราะถือครองหุ้นถึง 6 บริษัทในหลายอุตสาหกรรม มูลค่ารวม 6.33 พันล้านบาท

หุ้นที่ ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

VIBHA

1,954.00

17.81

2.50

4,885.00

DCC

330.90

5.07

2.06

681.65

TVO

15.90

1.97

30.75

488.93

RICHY

71.14

7.29

1.77

125.92

SMIT

19.40

3.66

5.80

112.52

LALIN

7.30

0.79

5.75

41.98

รวม

6,335.99

*** อันดับ 11.สุระ คณิตทวีกุล
    “สุระ คณิตทวีกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าของ บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ถือหุ้น 3 บริษัท มูลค่ารวม 6.27 พันล้านบาท

หุ้นที่ สุระ คณิตทวีกุล ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

COM7

352.66

29.39

17.80

6,277.35

TKN

91.70

0.65

19.50

175.89

TKS

37.19

0.53

11.00

20.90

รวม

6,274.14

*** อันดับ 12.วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
    "วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ถือหุ้น 3 บริษัท มูลค่ารวม 5.3 พันล้านบาท

หุ้นที่ วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

TFG

998.20

19.52

4.36

4,352.15

QH

154.99

1.45

3.26

505.23

CK

16.71

0.99

26.50

442.82

รวม

5,300.20

*** อันดับ 13. พิธาน องค์โฆษิต
    “พิธาน องค์โฆษิต” ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ปัจจุบันนั่งแท่นกรรมการผู้จัดการ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) ซึ่งนอกจากหุ้นตัวเองแล้วยังมีการถือหุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ด้วย มูลค่ารวม 3.33 พันล้านบาท

หุ้นที่ พิธาน องค์โฆษิต ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

KCE

80.08

13.66

35.00

2,802.80

JAS

92.30

1.24

5.80

535.34

รวม

3,338.14

*** อันดับ 14. จอมทรัพย์ โลจายะ    
    "จอมทรัพย์ โลจายะ" ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) หุ้นขวัญใจรายย่อย ปัจจุบันถือหุ้นรวม 3 บริษัท คิดเป็นมูลค่า 2.56 พันล้านบาท

หุ้นที่ จอมทรัพย์ โลจายะ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

SUPER

2,164.20

7.91

1.04

2,250.77

EVER

466.77

12.02

0.40

168.71

APCS

22.09

3.35

5.85

129.23

รวม

2,566.71

*** อันดับที่ 15. เฉลิมชัย มหากิจศิริ
    ปิดท้ายด้วย "เฉลิมชัย มหากิจศิริ" ซีอีโอ จาก บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ถือหุ้นอยู่ 6 บริษัท มูลค่ารวม 1.36 พันล้านบาท

หุ้นที่ เฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือครอง

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

TTA

123.98

6.80

7.70

954.65

PSTC

200.00

3.10

0.70

148.00

SUC

3.00

1.00

43.25

129.75

TFI

227.26

11.10

0.40

90.90

PMTA

1.42

1.40

16.80

23.86

GSTEL

100.00

1.46

0.14

14.00

รวม

1,361.16

 

 

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด