ประเด็นร้อน

เปิดโผกองทุนผลงานแจ่ม พบลงทุนหุ้นตปท.ยีลด์พุ่ง 51%

เปิดโผกองทุนผลงานแจ่ม พบลงทุนหุ้นตปท.ยีลด์พุ่ง 51%

เปิดสถิติกองทุนรวมปี 62 ส่วนใหญ่ผลตอบแทนเป็นบวก กองทุนหุ้นต่างประเทศ-อสังหาฯ-REIT-น้ำมัน ผลตอบแทนแจ่มสุด เฉลี่ยทะลุ 20% กูรูชี้เป็นทางเลือกหลบภัยหุ้นไทยผันผวน พร้อมเปิดโผ TOP5 กองทุนผลงานแจ่มแต่ละประเภท รีเทิร์นสูงสุดถึง 51%

*** ปี 62 ผลตอบแทนบวกเกือบทุกกลุ่ม

"ชญานี จึงมานนท์" นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ผลตอบแทนของกองทุนปี 62 เป็นบวกเกือบทุกกลุ่ม โดยมีเพียงกองทุนประเภท ASEAN Equity และ Equity Fix Term เท่านั้นที่ติดลบ 0.29% และ 1.31% ตามลำดับ

ขณะที่มีกองทุนถึง 21 ประเภทที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยเหนือกว่าดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย หรือ SET TRI ซึ่งอยู่ที่ 4.3% (ราคาหุ้น+ปันผล) โดยมีกองทุน 16 ประเภทที่ให้ผลตอบแทนเเฉลี่ยมากกว่า 10% 

ทั้งนี้ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศให้ผลตอบแทนสูงสุดเฉลี่ยมากกว่า 20% โดย 3 อันดับแรกคือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี (Global Technology) ผลตอบแทน 26.8%, หุ้นยุโรป (Europe Equity) ผลตอบแทน 26.3% และหุ้นสหรัฐฯ (US Equity) ผลตอบแทน 23.47% 

ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมัน (Commodities Energy) ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันเฉลี่ย 23.72% ตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในไตรมาส 4/62

ส่วนกองทุนที่ลงทุนในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ Property Indirect หรือกองทุนรวมที่ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 20.67%

ต่างจากกองทุนหุ้นไทยที่ผลตอบแทนต่ำกว่า SET TRI โดยกองทุนหุ้นทั่วไป (Equity General) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.45%, กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-cap) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพียง 2.5% และกองทุนหุ้นขนาดเล็ก-กลาง (Equity Small/Mid-cap) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6%

TOP 20 ประเภทกองทุนผลตอบแทนสูงสุดปี 62

ประเภทกองทุน

%ผลตอบแทน

Global Technology

26.77

Europe Equity

26.27

Commodities Energy

23.72

US Equity

23.47

China Equity

21.94

Global Infrastructure

20.98

Property Indirect

20.67

Global Health Care

19.8

Global Equity

19.53

Property Indirect Global

19.45

Japan Equity

18.2

Emerging Market Equity

14.62

Global Allocation

12.53

Foreign Investment Equity Fix Term

11.84

Commodities Precious Metals

11.61

Asia Pacific ex-Japan Equity

10.04

Emerging Market Bond

9.9

Global High Yield Bond

7.37

Global Bond

6.22

Global High Yield Bond Fix Term

4.92


*** TOP5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ

สำหรับกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 

TOP5 กองทุนหุ้นต่างประเทศปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

KFACHINA-A

51.32

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้

K-CCTV

39.26

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

TMBCOF

39.09

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

SCBEUSM

38.52

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้

KT-PRECIOUS

37.04

จากตาราง 3 อันดับแรกลงทุนในหุ้นจีน โดย "กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ชนิดสะสมมูลค่า" ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 51.32% 
 

*** TOP5 กองทุนหุ้นในประเทศ

ด้านกองทุนหุ้นในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กองทุนหุ้นทั่วไปที่ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

TOP5 กองทุนหุ้นทั่วไป (Equity General) ปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

TSF

16.14

กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker

EICT

15.38

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

T-Privilege

11.28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส

SCBLT2

10.97

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

TISCODS

10.47

2.กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

TOP5 กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Lage-Cap) ปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF

TH100

19.51

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร

K-ICT

17.89

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

SCBDV

8.88

กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้

KAEQ

8.4

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

TISCOHD

5.37

3.กองทุนหุ้นขนาดเล็ก-กลางที่ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

TOP5 กองทุนหุ้นขนาดเล็ก/กลาง (Equity Small/Mid-cap) ปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

ASP-SME

15.16

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap

KTMSEQ

11.71

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

TLMSEQ

10.57

กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY

PHATRA SM CAP

6.81

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

TISCOMS

6.59

ทั้งนี้กองทุนหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดทั้ง 3 กลุ่ม ถือหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 

พอร์ตกองทุนหุ้นไทย

ชื่อย่อกองทุน

ชื่อย่อหุ้น 5 ตัวแรกของพอร์ตที่ถือสูงสุด

TSF

MTC

AOT

M

INTUCH

BTS

TH100

PTT

AOT

CPALL

ADVANC

PTTEP

ASP-SME

JMT

TISCO

NETBAY

SAWAD

VGI


*** TOP5 กองทุนตราสารหนี้

ฟากกองทุนตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

TOP5 กองทุนตราสารหนี้ปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

ABFTH

17.87

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

K-APB

15.54

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

KT-CSBOND-A

14.42

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์

KF-ELI

12.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

SCBEMBOND

11.93

"ชญานี จึงมานนท์" ระบุว่า กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ในประเทศ โดยกลุ่ม Emerging Market Bond ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 9.9% ตามมาด้วย Global High Yield Bond ผลตอบแทน 7.4% และ Global Bond ที่ 6.2% ขณะที่กลุ่มตราสารหนี้ระยะสั้นของไทยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 2.5% และตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวอยู่ที่ 3.5% 


*** TOP5 กองทุนน้ำมัน

สำหรับกองทุนน้ำมันที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

TOP5 กองทุนน้ำมันปี 62

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์

TUSOIL

29.56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์

SCBOIL

28.47

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์

I-OIL

27.13

กองทุนเปิดเค ออยล์

K-OIL

26.91

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

TISCOOIL

25.38


*** TOP5 กองทุนอสังหาฯ - REIT

ด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

TOP5 กองทุนอสังหาฯ-REITs

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

CTARAF

29.67

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา

URBNPF

28.53

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

QHOP

27.73

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

LHHOTEL

26.52

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิฃดาธานี

MNIT

15.51


*** TOP5 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่

TOP5 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF)

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

%ผลตอบแทน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

TFFIF

20.11

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

DIF

17.71

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

EGATIF

14.37

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

JASIF

1.54

ทั้งนี้ปัจจุบันมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ้น 7 กอง โดยปี 62 มีกองฯ ที่ผลตอบแทนเป็นบวกเพียง 4 กองเท่านั้น ที่เหลือผลตอบแทนติดลบ


*** กูรูแนะลุยกองทุนหุ้น ตปท.-อสังหาฯ - REIT หลบหุ้นไทยผันผวน

"ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ" รองกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง แนะนำว่า กองทุนรวมเป็นตัวเลือกที่ดีในภาวะตลาดหุ้นไทยผันผวน เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารพอร์ตตลอดเวลา และมักจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด โดยเน้นกองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และเวียดนาม เพราะยังมีโอกาสเติบโตสูง ขณะที่กองทุนอสังหาฯ และ REIT มีความน่าสนใจสูง หลังส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างดัชนีกองทุนรวมอสังหาฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี อยู่ระดับ 3.28% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปี 1.6 เท่า

ขณะที่ "ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ระบุว่า กองทุนอสังหาฯ และ REIT ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากธนาคารกลางประเทศหลัก ๆ จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปอีกระยะ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลบวกต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนควรมีสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะหุ้นไทย

ด้าน  "สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า นักลงทุนควรมีกองทุนอสังหาฯ และ REIT อยู่ในพอร์ต เนื่องจากมีผลตอบแทนและเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น ขณะที่กองทุนหุ้นต่างประเทศก็น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่และหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากมีอัพไซด์การเติบโตสูงต่อเนื่อง

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด