ประเด็นร้อน

เปิดสถิติ บจ.ฟื้นฟูกิจการ โอกาสรอดต่ำกว่า 50%

เปิดสถิติ บจ.ฟื้นฟูกิจการ โอกาสรอดต่ำกว่า 50%

กระแสการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) กลับมาอีกครั้งหลัง โดยปีนี้ประกาศไปแล้วถึง 3 บริษัท นำโดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ตามมาด้วย 2 ธุรกิจสายการบิน บมจ.การบินไทย (THAI) และ บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) ถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้น เพราะหากฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จมีโอกาสถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจสถิติ บจ.ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าแผนฟื้นฟูฯ ในช่วง 5 ปีหลัง (2558-2563) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ และถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

*** 5 ปีหลังถูกตะเพิดถึง 13 บริษัท

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ตั้งแต่ปี 58 ถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่ฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จและถูกเพิกถอนฯ ไปแล้วถึง 13 บริษัท ประกอบด้วย

บจ.ที่ฟื้นฟูฯ ไม่สำเร็จและถูกเพิกถอนระหว่างปี 58-63

บริษัท

วันที่ถูกเพิกถอน

นลท.รายย่อย (ราย)

บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH)

19/08/63

2,881

บมจ.ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH)

19/08/63

7,198

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)

11/07/63

17,203

บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)

20/09/62

6,949

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC)

10/07/63

27,170

บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT)

10/07/63

3,414

บมจ.ยานภัณฑ์ (YNE)

10/07/63

2,518

บมจ.สแกนโกลบอล (SCAN)

29/09/59

682

บมจ.เอสเอ็มซี พาวเวอร์ (SMC)

29/09/59

1,062

บมจ.ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (TRS)

29/09/59

290

บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T)

29/09/59

12,122

บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ASCON)

26/11/58

614

บมจ.สิงห์ พาราเทค (SINGHA)

26/11/58

1,952


ปีนี้มี บจ.ที่ฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จและถูกเพิกถอนถึง 6 บริษัท สูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ทั้ง 13 บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมถึง 8.4 หมื่นราย ซึ่ง บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากสุด 2.7 หมื่นราย

*** 12 บจ.ตบเท้าเข้าแผนฟื้นฟูฯ ช่วงปี 58-63

ขณะที่พบว่าตั้งแต่ต้นปี 58 ถึงปัจจุบันมี 12 บจ.เข้าแผนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 

บจ.ที่เข้าแผนฟื้นฟูฯ ระหว่างปี 58-63

บริษัท

วันที่ยื่นแผนฯ

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL)

09/04/58

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)

01/10/58

บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) (PAE)

27/11/58

บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT)

07/03/60

บมจ.ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH)

06/03/60

บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (POLAR)

09/05/60

บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)

24/07/60

บมจ.จี สตีล (GSTEEL)

14/11/60

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)

25/08/61

บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE)

30/04/63

บมจ.การบินไทย (THAI)

26/05/63

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK)

30/07/63

 

*** มีเพียง 6 บจ.ที่ฟื้นฟูฯ สำเร็จและได้กลับมาเทรด

ขณะเดียวกันช่วง 5 ปีหลัง มีเพียง 6 บริษัทที่สามารถฟื้นฟูกินการได้สำเร็จและกลับมาซื้อขายได้ ประกอบด้วย

บจ.ที่ฟื้นฟูฯ สำเร็จและกลับเข้ามาซื้อขายได้แล้ว

บริษัท

วันที่กลับเข้าซื้อขาย

ปีที่เข้าแผนฟื้นฟูฯ

บมจ.เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ (ABICO)

9/02/58

2549

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG)

3/03/58

2551

บมจ.พัฒน์กล (PK)

28/07/58

2553

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX)

27/03/60

2543

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP)

1/02/61

2557

บมจ.เอ็นเอฟซี (NFC)

15/06/61

2546


ทั้งนี้ บจ.ที่ได้กลับมาซื้อขาย มีค่าเฉลี่ยการฟื้นฟูกิจการถึง 9.5 ปี โดยนานสุดคือ บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ใช้เวลาถึง 17 ปี เร็วสุดคือ บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ใช้เวลา 4 ปี
 

*** 15 บจ.รออยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ รายย่อย 2 แสนรายรอคอยความหวัง

ปัจจุบันมี 15 บจ.ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ประกอบด้วย

บจ.ที่อยู่ระหว่างทำแผนฟืนฟูฯ

บริษัท

ปีที่เข้าฟื้นฟูฯ

สถานะ

นลท.รายย่อย (ราย)

บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC)

2560

ออกจากแผนฟื้นฟูฯ แล้ว

2,732

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL)

2554

ออกจากแผนฟื้นฟูฯ แล้ว

3,564

บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD)

2549

ออกจากแผนฟื้นฟูฯ แล้ว

780

บมจ.วีรีเทล (WR)

2549

ออกจากแผนฟื้นฟูฯ แล้ว

871

บมจ.บมจ.จี สตีล (GSTEEL)

2560

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

9,181

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)

2561

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

27,170

บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE)

2563

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

5,100

บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) (PAE)

2559

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

12,931

บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE)

2563

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

2,477

บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (POLAR)

2560

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

11,523

บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI)

2556

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

1,207

บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF)

2562

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

8,910

บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI)

2549

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

1,524

บมจ.การบินไทย (THAI)

2563

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

106,958

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK)

2563

อยู่ระหว่างฟื้นฟูฯ

7,654


ทั้งนี้มี 4 บจ.ฟื้นฟูกิจการสำเร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจให้มีคุณสมบัติครบเพื่อให้กลับมาซื้อขายได้ 

ขณะที่ 15 บจ.ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการมีนักลงทุนรายย่อยถือหุ้นรวมถึง 2 แสนราย สูงสุดคือ บมจ.การบินไทย (THAI) อยุ่ที่ระดับ 1 แสนราย

ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน บมจ.การบินไทย (THAI) และ บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) ยังสามารถซื้อขายได้ 

"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. ระบุว่า บจ.ที่เข้าแผนฟื้นฟูฯ แต่ยังซื้อขายได้ เพราะยังปฏิบัติหน้าที่ของ บจ.คือการเปิดเผยข้อมูล เช่น งบการเงิน ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหุ้น มติที่ประชุมกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเรื่องหมาย C กำกับไว้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง

ส่วนเครื่องหมาย SP จะเกิดขึ้นเมื่อ บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ เช่น งบการเงินหรือข้อมูลสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการเข้าสู่เหตุเพิกถอนเพราะส่วนทุนติดลบ

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า บจ.ที่ฟื้นฟูฯ สำเร็จแล้ว บริษัทไหนจะได้กลับมาซื้อขายช่วงใด

*** บิ๊กตลาดทุน ระบุ โอกาสรอดไม่ถึง 50%

“ไพบูลย์ นลินทรางกูร”  ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO), นายกสมาคมนักวิเคราะห์ลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ ระบุ นักลงทุนต้องระมัดระวังการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ เนื่องจากสถิติตั้งแต่ปี 40 มี บจ.เข้าแผนฟื้นฟูฯ กว่า 52 บริษัท ซึ่งมีบริษัทที่ฟื้นฟูฯ สำเร็จเพียง 23 บริษัท หรือ 44% ขณะที่ใช้เวลาเฉลี่ยฟื้นฟูฯ นานถึง 7 ปี โดยมี 20 บริษัท หรือ 38% ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว 

ทั้งนี้ การเข้าแผนฟื้นฟูฯ เป็นเรื่องเจ็บปวดของผู้ถือหุ้น เพราะโดยหลักการทั่วไปแล้วจะต้องดำเนินการลดทุน ตัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจึงจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้ ทั้งเรื่องแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้  ดังนั้นมูลค่าของธุรกิจจะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีค่าเลย นักลงทุนต้องระมัดระวัง

"แม้การลงทุนในหุ้นที่ขอฟื้นฟูกิจการในอดีตจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงมากหากสามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ แต่ก็แฝงด้วยความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน ทั้งในแง่ของการสูญเสียเงินลงทุนไปทั้งหมด และมีระยะเวลาการลงทุนที่ไม่แน่นอน ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงมากได้เท่านั้น และนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ"

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด