ประเด็นร้อน

เปิดพอร์ต 12 บจ. ถือลงทุน 39 หุ้น มูลค่ารวม 2.3 หมื่นลบ.

เปิดพอร์ต 12 บจ. ถือลงทุน 39 หุ้น มูลค่ารวม 2.3 หมื่นลบ.

การเข้าซื้อหุ้น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)โดย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)สัดส่วน 5.07% เรียกความสนใจจากนักลงทุนได้ไม่น้อย เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งทางผู้บริหาร GULF ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการบริหารพอร์ตลงทุนเท่านั้น เพราะ INTUCH เป็นหุ้นปันผลดี ขณะที่ราคาหุ้นมีต้นทุนต่ำจากการที่หุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงรับข่าวการระบาดของโควิด-19 จึงเหมาะสมในการเข้าลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงต่อยอดสำรวจการลงทุนในหุ้นบริษัทอื่นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยไม่นับกลุ่มที่เป็นการถือหุ้นในบริษัทลูก และ กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มประกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้น บจ.อื่น เป็นปกติ

ทั้งนี้พบว่ามี 12 บจ.ที่ลงทุนหุ้นใน บจ.อื่น ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารพอร์ตลงทุนและรองรับความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต ประกอบด้วย


*** GULF ถือ INTUCH มูลค่า 9,270 ล้านบาท

GULF มีพอร์ตการถือครองหุ้น บจ.อื่น มูลค่าสูงสุดถึง 9,270 ล้านบาท แม้จะถือ INTUCH เพียงบริษัทเดียว โดยถือหุ้นรวม 162.63 หุ้น สัดส่วน 5.07% 

หุ้นที่ GULF ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

INTUCH

162.63

5.07

57.00

9,270


*** RAM ถือ 11 บจ. มูลค่า 5,300 ล้านบาท

บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ถือหุ้น บจ.อื่นถึง 11 บริษัท กระจายพอร์ตในหลายธุรกิจ ทั้ง โรงพยาบาล-การแพทย์, ธนาคารพาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง, ไอที, บรรจุภัณฑ์ จนถึงกลุ่มเหล็ก โดยมีมูลค่าพอร์ตรวม 5,300 ล้านบาท ได้แก่

หุ้นที่ RAM ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

THG

85.50

10.07

19.80

1,693

VIBHA

962.61

7.26

1.60

1,540

KKP

34.87

4.12

41.00

1,430

RJH

12.00

4.00

21.20

254

DCC

53.73

0.66

2.20

118

AHC

7.20

4.80

13.10

94

SKR

13.37

0.67

5.00

67

AIT

2.20

1.06

17.40

38

PATO

3.50

2.46

9.15

32

TMT

7.16

0.82

4.14

30

SPACK

1.64

0.55

2.28

4

รวม

5,300


*** BTS ถือ 7 บจ. มูลค่า 3,293 ล้านบาท

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ถือหุ้น บจ.อื่น 7 บริษัท มูลค่ารวม 3,293 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อเข้าลงทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย

หุ้นที่ BTS ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

RS

72.90

7.50

16.20

1,181

HUMAN

89.40

13.15

8.20

733

BEC

99.00

4.95

4.98

493

NOBLE

42.60

9.33

11.10

473

BKD

99.50

9.25

1.98

197

JMT

5.14

0.58

24.20

124

LPN

20.00

1.36

4.58

92

รวม

3,293

 

*** VIBHA ถือ 4 บจ.มูลค่า 2,086 ล้านบาท

บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) ถือหุ้น 4 บจ. มูลค่ารวม 2,086 ล้านบาท ประกอบด้วย

หุ้นที่ VIBHA ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

RAM

11.71

4.88

141.00

1,652

TNH

10.13

5.63

33.25

337

DCC

41.00

0.50

2.20

90

RICHY

10.00

0.84

0.70

7

รวม

2,086

 

*** STEC-ROJNA พร้อมใจถือ GULF

 นอกจาก GULF จะไปลงทุนในหุ้น บจ.อื่น ยังมี บจ.อื่นที่เข้ามาลงทุนใน GULF ถึง 2 บริษัท มูลค่ารวม 2,302 ล้านบาท ได้แก่

1.บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)

หุ้นที่ STEC ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

GULF

40.00

1.88

38.75

1,550

2.บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)

หุ้นที่ ROJNA ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

GULF

19.40

0.91

38.75

752

 

***  BROOK ถือ 6 บจ. มูลค่า 651 ล้านบาท

บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) ถือหุ้น 6 บจ.อื่นใน 5 กลุ่มธุรกิจ มูลค่ารวม 651 ล้านบาท ประกอบด้วย

หุ้นที่ BROOK ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

ACE

120.48

1.18

3.98

480

TRITN

237.86

2.47

0.28

67

MILL

64.53

1.43

0.72

46

GLOCON

50.00

2.63

0.75

38

PACE

391.00

2.72

0.03

12

APEX

104.26

2.61

0.09

9

รวม

651


*** MODERN ถือ 2 บจ.มูลค่า 114 ล้านบาท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) ถือ 2 บจ.ในธุรกิจยานยนต์และไอที มูลค่ารวม 114 ล้านบาท ได้แก่

หุ้นที่ MODERN ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

IHL

28.23

4.76

2.76

78

MFEC

8.20

1.86

4.44

36

รวม

114

 

*** LOXLEY ถือ QTC มูลค่า 74 ล้านบาท

บมจ.ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) ถือหุ้น บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) สัดส่วน 4.99% มูลค่า 74 ล้านบาท

หุ้นที่ LOXLEY ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

QTC

17.02

4.99

4.34

74

 

*** PPPM ถือ 3 บจ.มูลค่า 56 ล้านบาท

บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) ถือ 3 บจ.มูลค่ารวม 56 ล้านบาท ประกอบด้วย

หุ้นที่ PPPM ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

STAR

18.90

6.98

2.54

48

AEC

18.50

1.51

0.28

5

FVC

6.62

1.17

0.41

3

รวม

56

 

*** T ถือหุ้น 2 บจ. มูลค่า 34 ล้านบาท

บมจ.ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T) ถือหุ้น 2 บจ.อื่นซึ่งธุรกิจแตกต่างกัน ได้แก่

หุ้นที่ T ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

SANKO

30.17

9.88

0.96

29

OTO

1.95

0.70

2.74

5

รวม

34

 

*** TTA ถือหุ้น NUSA

ปิดท้ายที่ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ถือหุ้น บจ.อื่นที่ไม่ใช่บริษัทลูก 1 บริษัท ได้แก่

หุ้นที่ TTA  ลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ราคา 3 ก.ค.63 (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

NUSA

95.81

1.25

0.34

33


*** RAM-BTS ฟันปันผลปีนี้ไปแล้วกว่า 100 ลบ.

ขณะที่เมื่อสำรวจการจ่ายเงินในปีนี้ของ บจ.ต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า RAM และ BTS ได้รับเงินปันผลสูงสุด โดย RAM ได้รับเงินปันผลจาก 10 บจ.ที่ถืออยู่ มูลค่ารวม 185 ล้านบาท

เงินปันผลจากหุ้นที่ RAM ถือ

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

ปันผล (บ./หุ้น)

มูลค่า

KKP

34.87

2.75

96

VIBHA

962.61

0.05

43

THG

85.50

0.30

26

RJH

12.00

0.50

6

AHC

7.20

0.45

3

DCC

53.73

0.06

3

AIT

2.20

1.40

3

TMT

7.16

0.30

2

PATO

3.50

0.60

2

SKR

13.37

0.07

1

รวม

185

ขณะเดียวกัน BTS ได้รับเงินปันผลจาก 6 บจ.ที่ถืออยู่มูลค่ารวม 146 ล้านบาท

เงินปันผลจากหุ้นที่ BTS ถือ

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

ปันผล (บ./หุ้น)

มูลค่า

NOBLE

42.60

2.20

94

LPN

20.00

1.40

28

BKD

99.50

0.10

10

RS

72.90

0.10

7

HUMAN

89.40

0.06

5

JMT

5.14

0.33

2

รวม

146


ด้าน STEC กับ ROJNA ได้รับเงินปันผลจาก GULF จำนวน 52 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกาศจ่ายปันผลที่ 1.3 บาทต่อหุ้น ส่วน VIBHA ได้รับเงินปันผลรวม 24 ล้านบาท ขณะที่รายอื่น ๆ ได้รับเงินปันผลรวมต่ำกว่า 10 ล้านบาท  

สำหรับ GULF เพิ่งเข้าซื้อ INTUCH ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา อาจจะยังไม่ได้รับเงินปันผล เพราะ INTUCH ประกาศจ่ายปันผล 1.3 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งรวบรวมไว้เมื่อ 26 ก.พ.63ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด