ประเด็นร้อน

25 กองทุนหุ้นสุดแกร่ง ให้ยีลด์ 11.50-29.12% ชนะ SET ขาดลอย!

25 กองทุนหุ้นสุดแกร่ง ให้ยีลด์ 11.50-29.12% ชนะ SET ขาดลอย!

ผลตอบแทนดัชนี SET Index ตั้งแต่ต้นปี (Year to date) ถึง 8 พ.ย.62 ให้ผลตอบแทน 4.73% แม้จะอยู่ในระดับที่ดี แต่เกิดจากดัชนีเพิ่งปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหากนับถึงแค่ 1 พ.ย.62 ผลตอบแทน SET Index ปรับตัวขึ้นเพียง 1.8% เท่านั้น เพราะมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลัง ที่ดัชนีลงไปต่ำสุดระดับ 1,579.13 จุด แต่ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทย กลับปั้นผลงานชนะตลาดต่อเนื่องทุกประเภทเฉลี่ยกว่า 6%

*** กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก โชว์รีเทิร์นแจ่มสุด 7.8%

"ชญานี  จึงมานนท์"  นักวิเคราะห์กองทุน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นไทยรอบ 9 เดือนปี 62 อยู่ที่ระดับเฉลี่ยสะสมระดับ 6.1%  โดยกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Equity Small/Mid-Cap) ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 7.8% ขณะที่กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ให้ผลตอบแทน 5.8% ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ให้ผลตอบแทน 5.62% และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน 8.68% สะท้อนถึงกลยุทธ์ในการบริหารที่เหมาะสมของผู้จัดการกองทุนภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการลงทุนสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวม

*** เปิดโผ 5 กองทุนหุ้นกลาง-เล็ก ผลตอบแทนสูงสุด

ทั้งนี้กองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

5 กองทุนหุ้นกลาง-เล็กผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

บลจ.

YTD Return%

TOP 5 Holding

"แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้"

ASP-SME

แอสเซทพลัส

19.82

TISCO

JMT

SAWAD

OSP

TTW

"กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap"

KTMSEQ

กรุงไทย

16.52

TTW

CKP

PRM

BCPG

TASCO

"ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน"

TLMSEQ

ทาลิส

14.55

PLAT

HREIT

TK

JMT

SAWAD

"ไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap"

SCBMSE

ไทยพาณิชย์

13.34

TCAP

SAWAD

TTW

JMT

TISCO

"ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY"

PHATRA SM CAP

ภัทร

12.1

ERW

AMATA

SCB

AP

SPALI


5 กองทุนข้างต้นให้ผลตอบแทน YTD มากกว่า 10% ทั้งหมด โดยกองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 19.82% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)

ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ ได้แก่ JMT,SAWAD และ TTW โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 3 บริษัท เพิ่มขึ้น 84.82% ,57.05% และ 8.06% ตามลำดับ

*** TOP5 กองทุนหุ้นใหญ่

ด้านกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 

5 กองทุนหุ้นใหญ่ผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

บลจ.

YTD Return%

TOP 5 Holding

"เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร"

K-ICT

กสิกร

29.12

ADVANC

INTUCH

DIF

TRUE

DTAC

"เคเอ เอควิตี้"

KAEQ

กสิกร

11.59

PTT

CPALL

ADVANC

AOT

INTUCH

"ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์"

UOBSAS100D

ยูโอบี

10.18

PTT

AOT

CPALL

ADVANC

PTTEP

"วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดจ่ายเงินปันผล"

ONE-EC14-RD

วรรณ

9.44

AOT

PTT

CPALL

ADVANC

SCC

"ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล"

TEF-DIV

ยูโอบี

8.92

PTT

CPALL

AOT

ADVANC

PTTEP


กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT) ของ บลจ.กสิกรไทย ให้ผลตอบแทนสูงสุด 29.12% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 2.บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 3.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 4.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

ขณะที่หุ้นยอดนิยมของกองทุนกลุ่มนี้ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ.ปตท. (PTT) โดยมีอย่างน้อย 3 กองทุนถืออยู่ในหุ้น 5 อันดับแรกของพอร์ต ซึ่งราคาหุ้น YTD ของหุ้นทั้ง 4 บริษัทเพิ่มขึ้น 33.33%, 24.90%, 14.55% และ -1% ตามลำดับ

*** TOP5 กองทุน LTF

ส่วนกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 

5 กองทุน LTF ผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

บลจ.

YTD Return%

TOP 5 Holding

"แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว"

ASP-SMELTF

แอสเซทพลัส

17.53

TISCO

JMT

SAWAD

OSP

TTW

"ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว"

TMSLTF

ทิสโก้

12.11

MTC

RJH

PLANB

JMT

STEC

"เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว"

M-MIDSMALL LTF

เอ็มเอฟซี

10.71

SAWAD

WHA

TTW

AEONTS

BGC

"กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว"

KDLTF

กสิกร

9.71

PTT

CPALL

AOT

ADVANC

KBANK

"กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาว"

KGLTF

กสิกร

9.3

AOT

PTT

CPALL

ADVANC

SCC

 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) ของ บลจ.แอสเซทพลัส ให้ผลตอบแทนสูงสุด 17.53% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISC) 2.บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) 3.บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 4.บมจ.โอสถสภา (OSP) 5.บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)

ขณะที่ 3 อันแรกของกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดของปีนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนให้หุ้นขนาดกลาง-เล็ก

*** TOP5 กองทุน RMF

ฟากกองทุน RMF ประเภทลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่
 

5 กองทุน RMF ผลตอบแทนสูงสุด

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

บลจ.

YTD Return%

TOP 5 Holding

"ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

เพื่อการเลี้ยงชีพ"

TMSRMF

ทิสโก้

11.5

MTC

PLANB

RJH

JMT

STEC

"กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ"

KFS100RMF

กรุงศรี

7.77

PTT

AOT

CPALL

ADVANC

SCC

"พรินซิเพิล SET100

เพื่อการเลี้ยงชีพ"

PRINCIPAL SET100RMF

พรินซิเพิล

7.46

PTT

AOT

CPALL

ADVANC

SCC

"ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ"

THDRMF

ทิสโก้

6.51

PTT

ADVANC

SCB

SCC

PTTGC

"เค Mid Small Cap หุ้นทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ"

KMSRMF

กสิกร

6.41

TCAP

SPALI

CK

SAWAD

AP


กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMSRMF) ของ บลจ.ทิสโก้ ให้ผลตอบแทนสูงสุด 11.5% ซึ่งหุ้น 5 อันดับแรกกองทุนนี้ถือสูงสุดประกอบด้วย 1.บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC), บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB), บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH), บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)

*** 5 กองทุนผลตอบแทนติดลบสูงสุด

อย่างไรก็ตามเมื่อสำรวจกองทุนหุ้นทุกประเภทพบว่ามี 5 กองที่ให้ผลตอบแทนติดลบสูงสุด ประกอบด้วย
 

5 กองทุนผลตอบแทนติดลบสูงสุด

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

บลจ.

YTD Return%

TOP 5 Holding

"ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX"

SCBBANKING

ไทยพาณิชย์

-9.98

SCB

KBANK

BBL

AYUD

BAY

"เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร"

K-BANKING

กสิกร

-9.73

SCB

KBANK

BBL

BAY

KTB

"กรุงศรีหุ้นไดนามิค"

KFDYNAMIC

กรุงศรี

-3.7

TCAP

DTAC

SCB

KTB

PSL

"กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล"

KFLTFA50-D

กรุงศรี

-3.5

DTAC

TCAP

SCB

PTT

KTB

"อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ"

ABSM

อเบอร์ดีน

-2.03

BKI

AEONTS

STANLY

EASTW

HMPRO


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผลตอบแทนติดลบสูงสุด 9.98% เช่นเดียวกับ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) ติดลบใกล้เคียงกันที่ 9.73% โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายลงทุนให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปีนี้ราคาปรับตัวลงแรงทั้งกลุ่มติดลบ 12.47% และหุ้นยอดนิยม เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด