ประเด็นร้อน

บิ๊กบจ. 239 ราย เทขายหุ้น โกยเงินรวมกว่า 1.7 หมื่นลบ.

บิ๊กบจ. 239 ราย เทขายหุ้น โกยเงินรวมกว่า 1.7 หมื่นลบ.

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตั้งแต่ต้นปี พบว่ามีผู้บริหารขายหุ้นออกถึง 239 ราย จาก 141 บริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่พบว่ามี 77 บริษัท ที่ผู้บริหารขายหุ้นออกมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และการขายหุ้นดังกล่าวเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดย 20 บริษัทที่มีมูลค่าการขายสูงสุด ได้แก่

20 บจ.ที่ผู้บริหารขายหุ้นสูงสุด

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น

(.หุ้น)

ช่วงราคาขาย

(.)

มูลค่า

(ลบ.)

รวม

(ลบ.)

PLANB

ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

ปธ.กรรมการ

441.4

6.4

2,824.94

4,091.39

พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

197.54

6.3-6.4

1,256.04

เจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์

อดีตกรรมการ

1.63

6.4

10.4

SGP

วรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ปธ.กรรมการ

160

11.52

1,843.2

1,843.2

NOBLE

กิตติ ธนากิจอำนวย

อดีตปธ.กรรมการ

140.63

13.04

1,833.81

1,833.81

ANAN

ชานนท์ เรืองกฤตยา

ปธ.กรรมการ

396.21

3.94

1,561.07

1,561.07

COM7

สุระ คณิตทวีกุล

ปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร

52

21.43

1,114.36

1,510.82

อารี ปรีชานุกูล

กรรมการ

10

21.43

214.3

กฤชวัฒน์ วรวานิช

กรรมการ

5

21.43

107.15

ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

ปธ.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3.5

21.43

75.01

TQM

นภัสนันท์ พรรณนิภา

ปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร

11.5

40

460

1,002.3

อัญชลิน พรรณนิภา

ปธ.กรรมการ

11.5

40

460

รัตนา พรรณนิภา

กรรมการ

2

40

80

อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย

ผอ.ฝ่ายบัญชี

0.03

38.25-47

1.22

กาญจนี กุลสุรกิจ

ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายการเงิน

0.02

45.5-46.44

1.08

THG

นลิน วนาสิน

กรรมการ

22.4

27.25-3

636.35

636.35

BDMS

อัฐ ทองแตง

กรรมการ

9.93

25.25

250.73

472.21

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

7

23.6-25.25

168.98

นฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการผู้อำนวยการ

1

26.5

26.5

ธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ

1

26

26

HMPRO

มานิต อุดมคุณธรรม

ปธ.กรรมการ

26

15.2-17.9

444.77

468.00

อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

0.88

15.9-17.3

14.53

ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

0.35

16-16.8

5.68

วีรพันธ์ อังสุมาลี

กรรมการ

0.2

15.05

3.01

OCEAN

อุชัย วิไลเลิศโภคา

ปธ.กรรมการ

118.07

3.7-4

453.88

453.88

RAM

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

0.1

2,800

280

287

ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

กรรมการ

0.0025

2,800

7

AYUD

ลักษณ์ ทองไทย

กรรมการ

4.7

53.18

249.82

249.82

BANPU

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ปธ.กรรมการ

13.26

16.3

216.12

236.56

องอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

0.87

15-16.6

13.91

สมยศ รุจิรวัฒน์

กรรมการบ.ย่อย

0.4

16.33

6.53

AAV

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ปธ.กรรมการ

39

3.94

153.66

157.66

ปรีชญา รัศมีธานินทร์

กรรมการ

1

4

4

SUPER

จอมทรัพย์ โลจายะ

ปธ.กรรมการ

265.69

0.58

154.1

154.1

MORE

สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการ

982.7

0.15

147.4

147.4

XO

สร้อยเพชร จันทรัช

กรรมการ

6.5

9.95-10.12

65.59

131.19

วัฒนา จันทรัช

ปธ.กรรมการ

6.5

9.95-10.12

65.59

ROCK

ชาญชัย กุลถาวรากร

อดีตกรรมการ

4

24

96

124.24

สุรชัย โชติจุฬางกูร

อดีตกรรมการ

1.09

26

28.24

TSI

นงลักษณ์ วิสุทธิผล

อดีตกรรมการ

167.7

0.5

83.85

92.43

บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

อดีตกรรมการ

17.16

0.5

8.58

ITD

เปรมชัย กรรณสูต

กรรมการผู้จัดการ

31.44

2.26-2.5

75.4

75.4

*** บิ๊ก PLANB ฟันเงินสูงสุด 
    จากตาราง บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) เป็นบริษัทที่ผู้บริหารขายหุ้นออกสูงสุดรวม 4,091.39 ล้านบาท โดยมีผู้บริหาร 3 รายที่ขายหุ้น ประกอบด้วย "ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์" ประธานกรรมการ ขายหุ้นรวม 441.4 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.37% มูลค่ารวม 2,824.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ขายหุ้นมูลค่าสูงสุดจากทั้งสิ้น 239 ราย 
    ต่อมาคือ "พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์" กรรมการผู้จัดการ ขาย 197.54 ล้านหุ้น สัดส่วน 5.09% มูลค่า 1,256.04 ล้านบาท และ "เจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์" อดีตกรรมการ ซึ่งได้ลาออกหลังจากขายหุ้น มูลค่ารวม 10.4 ล้านบาท
    ทั้งนี้ ผู้บริหาร ชี้แจงว่า การขายหุ้นดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มและครอบครัว โดยได้ขายหุ้นให้บุคคลในครอบครัวและนักลงทุนรายใหญ่  อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PLANB ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
    นอกจากนี้ มีอีกหนึ่งรายที่ให้เหตุผลในการขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มและครอบครัว ได้แก่ "ชานนท์ เรืองกฤตยา" ประธานกรรมการ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ขายหุ้นออก 396.21 ล้านหุ้น สัดส่วนราว 11% มูลค่า 1,561.07 ล้านบาท โดยระบุว่า เป็นการปรับโครงสร้างภายในครอบครัว "เรืองกฤตยา" ซึ่งแบ่งขายให้กับพี่น้อง 4 คน และย้ำว่าไม่กระทบโครงสร้างการบริหารและการดำเนินธุรกิจ

*** SGP-COM7 ขายให้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
    ขณะที่เมื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าหลายบริษัทขายหุ้นให้กับ Strategic partner และขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง อาทิ
    "วรวิทย์ วีรบวรพงศ์" ประธานกรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ขาย 160 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.71% มูลค่า 1,843.2 ล้านบาท ให้กลุ่ม "Mitsuuroko" จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้ามาเป็น Strategic Partner เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ LPG สำหรับให้บริการแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม, ธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก และภาคครัวเรือน ในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์
    เช่นเดียวกับ  บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ที่ผู้บริหาร 4 รายขายหุ้นบิ๊กล็อตมูลค่ารวม 1,510.82 ล้านบาท ให้กับ "กลุ่ม BTS" โดยพาร์ทเนอร์รายใหม่จะเข้ามาสนับสนุน COM7 ในด้านการตลาด การจัดโปรโมชั่นร่วมกัน การลงพื้นที่โฆษณาในเครือของ BTS และพื้นที่เช่าตามสถานีต่างๆ ของ BTS รวมถึงการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของ "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" และอาจจะมีการต่อยอดให้บริการด้านไฟแนนซ์ และอื่นๆ ในอนาคต ผ่านฐานข้อมูลลูกค้าซึ่ง BTS มีจำนวนมาก

***TQM ปล่อยหุ้นให้สถาบัน เพิ่มสภาพคล่อง
    ด้าน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ที่ผู้บริหาร 5 รายขายหุ้นรวมกันมูลค่ารวม 1,002.3 ล้านบาท เป็นการขายให้กับกลุ่มนักลงทุนสภาบัน เพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในกระดานด้วย ซึ่งผู้บริหารยืนยันว่า การขายหุ้นครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

*** บิ๊ก NOBLE-OCEAN-MORE-ROCK-TSI วางมือ
    อย่างไรก็ตามมี 5 บริษัทที่ผู้บริหารขายหุ้นออกทั้งหมด และ เกือบทั้งหมด เพื่อส่งมอบธุรกิจให้กลับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ โดยกลุ่มที่ขายหุ้นออกทั้งหมดได้แก่ "ชาญชัย กุลถาวรากร" และ "สุรชัย โชติจุฬางกูร" อดีตกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ (ROCK) ขายหุ้นออกทั้งหมดที่ถืออยู่ พร้อมทั้งได้ลาออกจากบริษัทแล้ว
    เช่นเดียวกับกลุ่ม "วิสุทธิผล" ประกอบด้วย "นงลักษณ์ วิสุทธิผล" และ "บุณยรักษ์ วิสุทธิผล" อดีตกรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) ขายหุ้นออกทั้งหมด มูลค่ารวม 92.43 ล้านบาท และลาออกจากบริษัทแล้ว
    ขณะที่ "กิตติ ธนากิจอำนวย" อดีตประธานกรรมการ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ขายหุ้นที่ถืออยู่กว่า 30% ให้กับ "ธงชัย บุศราพันธ์" โดยเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่ง "กิตติ" ให้เหตุผลว่าเตรียมวางมือจากธุรกิจ และให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มาบริหารแทน ทั้งนี้ "กิตติ" ยังนั่งตำแหน่ง ประธานกิตติคุณ สำหรับเป็นที่ปรึกษา ล่าสุดเหลือสัดส่วนการถือหุ้นเพียง 4.71%
    ฟาก "อุชัย วิไลเลิศโภคา" ผู้ก่อตั้ง บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) ขายหุ้นออกเกือบทั้งหมด หลังเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและธุรกิจ แม้ปัจจุบันจะยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือเกิน 0.5% แล้ว
    รวมถึง "สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา" ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE)  ขายหุ้นสัดส่วน 15% ให้ "อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ" ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท ส่งผลให้ "สามารถ" เหลือสัดส่วนถือหุ้นราว 6% โดยยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัท

*** "ชนินท์ ว่องกุศลกิจ" ขาย BANPU-BPP
    นอกจากนี้พบว่า "ชนินท์ ว่องกุศลกิจ" เป็นรายเดียวที่ขายหุ้นออก 2 บริษัทที่ถืออยู่และเป็นผู้บริหาร โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู (BANPU) และ กรรมการ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ซึ่งขายหุ้น BANPU จำนวน 13.26 ล้านหุ้น มูลค่า 216.12 ล้านบาท และ ขายหุ้น BPP จำนวน 4.9 แสนหุ้น มูลค่า 11.12 ล้านบาท
 

*** ผู้บริหาร BLISS เทขายหุ้นช่วงปลดล็อก SP
    ขณะที่  “กัมพล ตติยกวี” รองประธานกรรมการ บมจ.บลิส-เทล (BLISS) ขายหุ้นออกเกือบทั้งหมดที่ถืออยู่ หลังตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นที่ติดเครื่องหมาย SP กลับมาซื้อขายได้เป็นเวลา 1 เดือน โดย “กัมพล" ขายหุ้นออกเมื่อวันที่ 17 ก.ค.62 จำนวน 250 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.64% มูลค่า 47.5 ล้านบาท ทำให้เหลือหุ้นที่ถือเพียง 2 แสนหุ้นเท่านั้น

*** กูรูมอง ตลาดขาขึ้นขายได้ราคาดี
    "ไพบูลย์ นลินทรางกูร" ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ประเมินว่า การที่ผู้บริหารขายหุ้นออกมามากช่วงนี้ เพราะตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะขาขึ้น ทำให้ได้ราคาขายที่ดี ส่วนรายละเอียดคงต้องดูจุดประสงค์ของแต่ละรายว่าขายออกมาเพราะอะไร 
    "ผู้บริหารบางคนที่ขายหุ้นออกมาก็อาจจะมีความจำเป็นใช้เงิน หรือ บางรายก็ขายให้กับพาร์ทเนอร์หรือนักลงทุน ต้องเจาะลึกลงไปในแต่ละบริษัท ส่วนเรื่องความเชื่อมั่นนั้นอยากให้มองที่พื้นฐานและแนวทางการดำเนินธุรกิจมากกว่า หากผู้บริหารขายหุ้นแต่ธุรกิจยังดีมีแนวโน้มเติบโต ก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากนัก"

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด