ประเด็นร้อน

บิ๊ก บจ.ตบเท้าเก็บหุ้นเฉียด 500 ลบ. หลังหุ้นรูดหนัก

บิ๊ก บจ.ตบเท้าเก็บหุ้นเฉียด 500 ลบ. หลังหุ้นรูดหนัก

ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้น 92 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทนไม่ไหว หลังหุ้นดิ่งหนัก แห่ควักกระเป๋าซื้อหุ้นตัวเองเข้าพอร์ต มูลค่ารวมกว่า 490 ล้านบาทภายในเดือนเดียว พบ 7 รายซื้อเกิน 10 ล้านบาท บิ๊ก ACE ซื้อสูงสุด 134 ล้านบาท พบสถิติ 22 บจ.ราคาดิ่งเกิน 30% 

*** เดือนเดียว บิ๊ก บจ.เก็บหุ้นกว่า 490 ลบ.

เดือนม.ค.63 ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ. 92 บริษัท ทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตมูลค่ารวมกว่า 490 ล้านบาท หลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีถึง 42 รายที่ซื้อเกิน 1 ล้านบาท ได้แก่ 

รายงานการซื้อหุ้นของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น ม..63

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

(.หุ้น)

ช่วงราคา

(.)

มูลค่า

(ลบ.)

ตำแหน่ง

ACE

พรเมตต์ ทรงเมตตา

40

3.04

121.6

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

WHA

จรีพร จารุกรสกุล

26.37

3.16 - 3.32

84.76

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

THG

บุญ วนาสิน

1.91

26 - 28

53.14

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

RS

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

3.08

11.47 - 13.3

36.36

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

YGG

ธนัช จุวิวัฒน์

3.94

4.95 - 5.42

20.62

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

ACE

ธีรวุฒิ ทรงเมตตา

4

2.92 - 3.04

12.04

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

ERW

บรรยง พงษ์พานิช

2

5.2 - 5.22

10.43

กรรมการอิสระ

IHL

องอาจ ดำรงสกุลวงษ์

2.55

3.65 - 4

9.84

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

EPCO

ยุทธ ชินสุภัคกุล

2.16

3.52 - 3.68

7.8

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

BANPU

สมฤดี ชัยมงคล

0.63

11.3

7.12

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

RS

ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

0.5

12.9 - 13.2

6.51

กรรมการ

KSL

สุขุม โตการัณยเศรษฐ์

2.63

2.2 - 2.48

6.33

กรรมการ

ALT

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

4.38

1.16 - 1.56

5.82

กรรมการผู้อำนวยการ/ผถห.ใหญ่

SSP

วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

0.73

7.15 - 7.5

5.36

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

BGC

ปวิณ ภิรมย์ภักดี

0.43

12 - 12.7

5.23

ประธานกรรมการบริหาร

DCON

ชนะ โตวัน

13.83

0.33 - 0.35

4.72

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

WICE

อารยา คงสุนทร

2.25

2.02 - 2.1

4.64

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผถห.ใหญ่

RJH

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

0.19

23.95 - 24.55

4.55

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

VRANDA

วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

0.51

7.2 - 8.35

3.9

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผถห.ใหญ่

MC

สุณี เสรีภาณุ

0.5

7.73

3.87

รองประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

TKN

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

0.4

9.62

3.85

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผถห.ใหญ่

STC

เอกชัย ชัยตระกูลทอง

5.78

0.61 - 0.63

3.62

กรรมการผู้จัดการ/ผถห.ใหญ่

SFLEX

พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์

0.91

3.59 - 4.38

3.51

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

JSP

ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

11.05

0.27 - 0.3

3.14

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

CPT

สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

4

0.77 - 0.8

3.13

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

LH

วัชริน กสิณฤกษ์

0.3

9.95

2.99

กรรมการ

SUSCO

มงคล สิมะโรจน์

1.05

2.72 - 2.84

2.93

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

BPP

สมฤดี ชัยมงคล

0.17

17.2

2.92

กรรมการ

MBK

สมพล ตรีภพนารถ

0.14

19.83 - 21.6

2.88

รองกรรมการผู้อำนวยการ

GLOBAL

วิทูร สุริยวนากุล

0.2

14.2

2.84

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

ILM

ขันทอง อุดมมหันติสุข

0.2

13.3

2.66

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

ALT

ปรียาพรรณ ภูวกุล

1.68

1.19 - 1.35

2.17

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

TPS

บุญสม กิจเกษตรสถาพร

0.9

2.29

2.06

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผถห.ใหญ่

NFC

ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

1

2.02

2.02

กรรมการ

CCET

ซื่อ หยง เสิ่น

1.06

1.82 - 1.84

1.94

รองประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

MBK

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล

0.09

19.85 - 21.3

1.87

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MC

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

0.24

7.59 - 7.7

1.83

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

IP

ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร

0.28

5.8 - 6.44

1.7

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผถห.ใหญ่

PLAT

สุรชัย โชติจุฬางกูร

0.4

3.97 - 4.04

1.6

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

GLOBAL

อนวัช สุริยวนากุล

0.1

14.4

1.44

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

BBL

ปิติ สิทธิอำนวย

0.01

139

1.39

ประธานกรรมการ

TPIPP

วันชัย มโนสุทธิ

0.30

4.47

1.34

กรรมการอิสระ

 

*** เรียกความเชื่อมั่นหลังหุ้นดิ่งเกินพื้นฐาน

"ธีรวุฒิ ทรงเมตตา" กรรมการและผู้ถือใหญ่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า การเข้าซื้อหุ้นมูลค่ารวมประมาณ 134 ล้านบาทของตนและ "พรเมตต์ ทรงเมตตา" น้องชาย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือใหญ่เช่นกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพื้นฐานของบริษัทยังแข็งแกร่งและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเชิงลบ แต่ราคากลับปรับตัวลดลงเกินระดับเหมาะสม ซึ่งหาราคาปรับตัวลดลงอีกก็จะพิจารณาเข้าซื้ออีก

เช่นเดียวกับ "จรีพร จารุกรสกุล" ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ระบุว่า การเข้าซื้อหุ้นมูลค่ารวม 84.76 ล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน หลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าพื้นฐาน ซึ่งยืนยันว่าธุรกิจของ WHA มีศักยภาพเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว

"การเข้าซื้อหุ้น WHA ครั้งนี้ อยากให้เป็นสิ่งสะท้อนว่า ผู้บริหารยังมีความเชื่อมั่นกับทิศทางธุรกิจที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ระยะสั้นจะเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกลุ่มทุนต่างชาติชะลอตัดสินใจซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม แต่ขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเจรจาซื้อที่ดินเป็นจำนวนมาก" จรีพร กล่าว

ด้าน "ธนัช จุวิวัฒน์" ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) เผยว่า การเข้าซื้อหุ้นกว่า 20 ล้านบาท เนื่องจากมองเห็นโอกาสหลังราคาปรับตัวลดลง เพราะธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีจุดยืนคือการตั้งเป้าหมายเป็น Growth Stock และ Dividend Stock  

ตามด้วย "อารยา คงสุนทร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ระบุว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เหมาะสม จึงเข้าซื้อหุ้นมูลค่ารวมกว่า 4.6 ล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่าธุรกิจยังมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว 

 

*** พบ 22 บจ.ราคารูดเกิน 30%

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด เทียบกับราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ จากโปรแกรม "efin Stock Pickup" พบว่ามีถึง 22 บริษัทที่ราคาปรับตัวลดลงมากกว่า 30% ประกอบด้วย 

ราคาหุ้นรอบ 52 สัปดาห์ของหุ้นที่ผู้บริหารซื้อ

ชื่อย่อหุ้น

ช่วงราคาที่ผู้บริหารซื้อ (.)

ราคาล่าสุด

High 52 week (.)

%chg

NFC

2.02

2.14

6.4

-67

ALT

1.16-1.56

1.53

3.6

-58

IHL

3.65-4

3.68

8.4

-56

WICE

2.02-2.1

2.02

4.5

-55

PLAT

3.97-4.04

3.92

7.75

-49

JSP

0.27-0.3

0.26

0.5

-48

CPT

0.77-0.8

0.76

1.42

-46

ILM

13.3

12.80

23.8

-46

RS

11.47-13.3

11

20.3

-46

ERW

5.2-5.22

4.3

7.8

-45

VRANDA

7.2-8.35

6.55

11.6

-44

ACE

2.92-3.04

2.96

5.05

-41

BANPU

11.3

10.10

17.1

-41

DCON

0.33-0.35

0.33

0.54

-39

BPP

17.2

14.80

23.6

-37

WHA

3.16-3.32

3.18

5.05

-37

STC

0.61-0.63

0.63

0.98

-36

TPS

2.29

1.94

2.98

-35

IP

5.8-6.44

6.35

9.75

-35

BBL

139

144.00

216

-33

TPIPP

4.47

4.30

6.45

-33

KSL

2.2-2.48

2.38

3.38

-30


บมจ.เอ็นเอฟซี (NFC) ราคาปรับตัวลดลงสูงสุดถึง 67% จากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 6.4 บาท ล่าสุดเหลือเพียง 2.14 บาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาที่ผู้บริหารเข้าซื้อที่ 2.02 บาท

ส่วน ACE ที่ผู้บริหารซื้อสูงสุด 134 ล้านบาท ราคาปรับตัวลดลง 41% ล่าสุดอยู่ที่ 2.96 บาท โดยเคยขึ้นไปสูงสุด 5.05 บาท เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 ซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เหนือราคาไอพีโอที่ 4.40 บาท 

นอกจากนี้มีอีก 3 บริษัทที่ราคาล่าสุดปรับตัวลดลงจากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์มากกว่า 50% ได้แก่ บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) ซึ่งผู้บริหาร 2 รายซื้อหุ้นรวมราว 8 ล้านบาท, บมจ.อินเตอร์ไฮด์ (IHL) โดย "องอาจ ดำรงสกุลวงษ์" ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งเก็บหุ้นเข้าพอร์ตมูลค่า 9.84 ล้านบาท และ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) 
 

*** พบผู้บริหารขายหุ้นออก 299 ล้านบาท

ขณะที่เมื่อสำรวจต่อถึงการขายหุ้นของผู้บริหารพบว่ามี 38 บจ.ที่ผู้บริหารขายหุ้นออก มูลค่ารวม 299 ล้านบาท โดยมี 21 รายขายเกิน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายงานการขายหุ้นของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น ม..63

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

(.หุ้น)

ช่วงราคา

(.)

มูลค่า

(ลบ.)

ตำแหน่ง

MC

สุณี เสรีภาณุ

10

7

70

รองประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

BDMS

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

2

25.5

51

กรรมการ

SKY

วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ

3.3

14

46.18

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

SISB

วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร

2.48

9.67 - 9.89

24.1

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

IVL

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

0.5

36

18

กรรมการอิสระ

TFG

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

2.75

4.76 - 4.91

13.31

ประธานกรรมการ

AP

พิเชษฐ วิภวศุภกร

1.4

7.6 - 7.85

10.82

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

TITLE

ดรงค์ หุตะจูฑะ

3

3.6

10.8

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

TITLE

จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์

2.25

3.6

8.1

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

TITLE

ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว

2

3.6

7.2

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

THANA

อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์

5

1.22

6.1

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

CPN

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์

0.1

60.75

6.08

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผถห.ใหญ่

BR

โชติ โภควนิช

2

2.5

5

ประธานกรรมการ/ผถห.ใหญ่

PSL

คูชรู คาลี วาเดีย

0.5

6.75

3.38

กรรมการ

TU

เชง นิรุตตินานนท์

0.2

14.4

2.88

ประธานกรรมการบริหาร/ผถห.ใหญ่

SFLEX

พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์

0.66

3.6 - 4.3

2.49

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

HUMAN

ศศิธร หิรัญศักดิ์

0.26

7.8 - 8.4

2.11

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

HARN

วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

0.6

2.28 - 2.3

1.38

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

ORI

เมธา จันทร์แจ่มจรัส

0.18

7.35 - 7.45

1.33

กรรมการ

TAPAC

นาย นารุฮิซะ อาเบะ

0.18

7.1

1.28

กรรมการ/ผถห.ใหญ่

HANA

วิงเกิง เชาว์

0.03

35.5

1.07

รองประธานและผู้จัดการทั่วไป


"สุณี เสรีภาณุ" รองประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.แม็คกรุ๊ป (MC) ขายมูลค่าสูงสุด 70 ล้านบาท โดยเป็นการขายบิ๊กล็อตให้ "ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร" นักลงทุนหุ้นคุณค่า (VI) รายใหญ่ เพื่อถือลงทุนระยะยาว

ตามด้วย "พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ" กรรมการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ขายหุ้นออกมูลค่า 51 ล้านบาทข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด