ประเด็นร้อน

บิ๊ก บจ.แห่เก็บหุ้นช่วงดัชนีดิ่ง มูลค่ารวมกว่า 6 พันลบ.

บิ๊ก บจ.แห่เก็บหุ้นช่วงดัชนีดิ่ง มูลค่ารวมกว่า 6 พันลบ.

บิ๊ก บจ.สบช่องดัชนีฯดิ่งแรง แห่เข้าเก็บหุ้นมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านบาท ในช่วงเวลาเพียงเดือนเศษ พบ 49 ราย ซื้อหุ้นเกิน 10 ล้านบาท แถม 7 ราย ซื้อทะลุ 100 ล้านบาท สูงสุด 1,524 ล้านบาท กูรูชี้สร้างความเชื่อมั่นได้ดี 

*** บิ๊ก บจ. 423 ราย จาก 251 บจ.แห่เก็บหุ้นรวมกว่า 6 พันลบ.

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตั้งแต่ 2 มี.ค.-10 เม.ย.63 ซึ่งเป็นช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากความกังวลการระบาดของโควิด-19 ปรากฏว่าเพียงช่วงเวลาเดือนเศษมีผู้บริหารเข้าซื้อหุ้นถึง 423 ราย จาก 251 บริษัท มูลค่ารวม 6,066 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เข้าซื้อระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.63 ซึ่งเป็นช่วงที่ดัชนีฯ ผันผวนรุนแรง หลุดต่ำกว่าระดับ 1,000 จุด จนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ต้องสั่งใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker) ถึง 2 ครั้ง

ทั้งนี้ การเก็บสถิติผู้บริหารซื้อขายหุ้นดังกล่าว นับเฉพาะการซื้อขายหุ้นสามัญในกระดานปกติ ไม่นับรวมการซื้อขายภายในบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

*** เปิดโผ 49 บิ๊ก บจ. ซื้อหุ้นเกิน 10 ลบ.

ข้อมูลสถิติจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตั้งแต้ต้น 2 มี.ค. - 10 เม.ย.63 พบว่ามีผู้บริหารถึง 181 ราย เข้าซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ขณะที่ 49 ราย ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท และ 7 ราย ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท สูงสุด 1,542 ล้านบาท ประกอบด้วย

บิ๊กบจ.ซื้อหุ้นเกิน 10 ล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

จำนวนหุ้น (ล.หุ้น)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

MINT

นิติ โอสถานุเคราะห์

60.98

16.14-29.06

1,542

ROJNA

ดิเรก วินิชบุตร

218.71

3.34-3.5

753

AMATA

วิกรม กรมดิษฐ์

69

9.8

676

THG

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

28.66

17.45-21.8

522

TFG

วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

203.08

2.35-3.28

517

SUPER

จอมทรัพย์ โลจายะ

893.62

0.31-0.41

326

GULF

สารัชถ์ รัตนาวะดี

1.3

151.07-162.16

198

EA

อมร ทรัพย์ทวีกุล

2.29

37.6-39.9

88

ACE

พรเมตต์ ทรงเมตตา

26.24

2.62-2.69

69

JCK

อภิชัย เตชะอุบล

100.08

0.6

60

RS

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

5.14

10.01-10.9

52

SF

อรณพ จันทรประภา

12.2

3.6-4.9

50

SPC

บุญชัย โชควัฒนา

1.05

42.25-52

48

PCSGH

วรรณา เรามานะชัย

9

5.3

48

WHA

จรีพร จารุกรสกุล

16.41

2.06-2.8

41

OSP

ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

1

33.47

33

CRC

สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

0.94

31.88-37

32

SENA

ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

14.97

1.84-2.22

30

IHL

องอาจ ดำรงสกุลวงษ์

11.17

2.15-3.01

26

MTI

นวลพรรณ ล่ำซำ

0.35

68.02-81.52

25

CRC

พิชัย จิราธิวัฒน์

0.74

29.5-31.88

23

BLA

สุนทร อรุณานนท์ชัย

1.91

10.82-14.94

22

PSTC

กัมพล ตติยกวี

60

0.36-0.42

22

TKN

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

3.37

5.33-7.36

22

BKI

ชัย โสภณพนิช

0.09

211.38-268.42

21

MJD

เพชรลดา พูลวรลักษณ์

11

1.82

20

ORI

อารดา จรูญเอก

4.69

3.1-5.35

19

SRICHA

กฤษฎา โพธิสมภรณ์

3.3

5.0-6.0

19

SSP

ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

2.95

5.8-6.75

19

SNC

สมชัย ไทยสงวนวรกุล

2.54

6.75-8.12

19

NER

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

9.56

1.67-2.12

19

SABINA

วิโรจน์ ธนาลงกรณ์

0.95

16.19-17.28

16

EPG

เฉลียว วิทูรปกรณ์

4.17

3.07-4.5

15

JMART

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

3.06

4.4-6.18

15

APCO

ศักดา ศรีสังคม

3

5

15

KKP

พบพนิต ภุมราพันธุ์

0.4

36.83-37.28

15

CRC

ทศ จิราธิวัฒน์

0.4

35.38-36.75

14

GLOBAL

วิทูร สุริยวนากุล

1.15

10-12.04

13

UV

ปณต สิริวัฒนภักดี

4.8

2.11-3.35

12

TU

เชง นิรุตตินานนท์

0.9

12.5-13.77

12

EKH

อำนวย เอื้ออารีมิตร

2.55

3.77-4.72

12

TQM

นภัสนันท์ พรรณนิภา

0.21

52.75-60

11

TASCO

สมจิตต์ เศรษฐิน

0.7

15.24-17.6

11

TVO

วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

0.49

20.9-24

11

RPH

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

0.54

18.65-22.55

11

SPA

ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

1.57

6.8

11

TTCL

ฮิโรโนบุ อิริยา

3.92

2.26-3.2

11

MJD

สุริยา พูลวรลักษณ์

5.36

1.89-1.96

10

ASP

ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

6.48

1.21-1.61

10

 

*** "นิติ โอสถานุเคราะห์" เก็บหุ้น MINT ทะลุ 10%

"นิติ โอสถานุเคราะห์" กรรมการ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นสูงสุดถึง 1,542 ล้านบาท ซึ่งทยอยเข้าซื้อช่วงระระหว่างวันที่ 2 มี.ค.-18 มี.ค.63 รวมทั้งสิ้น 13 วันทำการ ช่วงราคาตั้งแต่ 16.14 - 29.06 บาท รวมทั้งสิ้น 60.98 ล้านหุ้น จนล่าสุดมีสัดส่วนการถือครองถึง 10.0204% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของบริษัท

*** 6 บิ๊ก บจ.เก็บหุ้นทะลุ 100 ลบ.

ขณะที่มีอีก 6 ราย เข้าทยอยซื้อหุ้นช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1."ดิเรก วินิชบุตร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) ซื้อ 218.71 ล้านหุ้น ช่วงราคา 3.34-3.5 บาท มูลค่ารวม 753 ล้านบาท

2."วิกรม กรมดิษฐ์" ประธานกรรมการ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ซื้อ 69 ล้านหุ้น ราคา 9.8 บาท มูลค่ารวม 676 ล้านบาท

3."เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์" กรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซื้อ 28.66 ล้านหุ้น ช่วงราคา 17.45-21.8 บาท มูลค่ารวม 522 ล้านบาท

4."วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ซื้อ 203.08 ล้านหุ้น ช่วงราคา 2.35-3.28 บาท มูลค่ารวม 517 ล้านบาท

5."จอมทรัพย์ โลจายะ" ประธานกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ซื้อ 893.62 ล้านหุ้น ช่วงราคา 0.31-0.41บาท มูลค่ารวม 326 ล้านบาท

6."สารัชถ์ รัตนาวะดี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ซื้อ 1.3 ล้านหุ้น ช่วงราคา 151.07-162.16 บาท มูลค่ารวม 198 ล้านบาท 

*** บิ๊ก CRC รวมตัวเก็บหุ้นถึง 3 ราย

ด้าน บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) มีผู้บริหารถึง 3 รายเข้าซื้อหุ้นมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อราย ประกอบด้วย "สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์" กรรมการ, "พิชัย จิราธิวัฒน์" กรรมการ และ "ทศ จิราธิวัฒน์" ประธานกรรมการบริหาร โดยซื้อหุ้นมูลค่า 32 ล้านบาท, 23 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลำดับ

รองลงมาคือ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) ที่มีผู้บริหารซื้อหุ้นมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย "เพชรลดา พูลวรลักษณ์" และ "สุริยา พูลวรลักษณ์"  กรรมการบริษัท ซื้อหุ้นมูลค่า 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ

*** กูรูชี้เรียกความเชื่อมั่นได้ดี

"สมชาย กาญจนเพชรรัตน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การทยอยซื้อหุ้นของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงแรง สะท้อนว่ายังมั่นใจต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคต การปรับตัวลดลงของราคาเป็นผลกระทบจากภาวะตลาดฯ ในระยะสั้นเท่านั้น

ด้าน "วิจิตร อารยะพิศิษฐ" ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า  ปรากฏการณ์การเข้าเก็บหุ้นของผู้บริหาร เกิดจากช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับลดลงมาอยู่ในโซนที่ถูกเกินไปจึงเป็นจังหวะเข้าซื้อ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้เป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารคือคนที่เข้าใจธุรกิจมากที่สุด
 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด