ข่าวนี้ที่ 1

ชิง 5G ทะลุแสนลบ. ADVANC-TRUE นอนมา-ห่วง DTAC สู้ไม่ไหว

ชิง 5G ทะลุแสนลบ. ADVANC-TRUE นอนมา-ห่วง DTAC สู้ไม่ไหว

       ปิดประมูล 5G ทำเงินเข้ารัฐกว่า 1 แสนลบ.   ADVANC ทุ่มหนัก 4.2 หมื่นลบ. กวาด  3 คลื่น ส่วน TRUE ได้ 2 คลื่น ใช้เงิน 2.14 หมื่นลบ. โบรกฯ หวั่นราคาพุ่งแรงอาจกระทบทั้งอุตสาหกรรม พร้อมห่วง DTAC เหตุได้แค่คลื่น 26GHz หวั่นสู้เจ้าอื่นไม่ไหว      
    
***  ชิง 4 คลื่น 56 ใบอนุญาต 

    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่ามี 5 บริษัทที่ยื่นเอกสารประมูลใบอนุญาต 5G และผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลที่จะจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) บมจ. โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ. ทีโอที (TOT) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ดังนี้ 
        
 

Bidders/licenses 700 MHz   1800 MHz   2600 MHz   26 GHz  
No.of licenses 3 7 19 27
ADVANC / - / /
DTAC - - - /
TRUE / - / /
TOT - - - /
CAT / - / -

 

ADVANC กวาด 3 คลื่น - TRUE ได้ 2 - DTAC มักน้อย           

     สำหรับผลการประมูล ในคลื่น 700 MHz ได้ผู้ชนะประมูล 2รายได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  จำนวน 2ชุด ในย่านความถี่ 738-748 MHz และ 793-803MHz โดยมีมูลค่ารวม 34,306 ล้านบาทและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะการประมูล 1 ชุด ในย่านความถี่ 733-738MHz และ 788-793 MHz คิดเป็นมูลค่า 17,154 ล้านบาทโดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไม่ได้รับการจัดสรร
 
    ส่วนผลการประมูลในคลื่นความถี่ 2600 MHz ได้ผู้ชนะการประมูลจำนวน 2 รายได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะประมูล จำนวน 10 ชุด ในย่านความถี่ 250-260 MHz คิดเป็นมูลค่า 19,561 ล้านบาท ขณะที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชนะประมูลจำนวน 9ชุด ในย่านความถี่ 2600-2690 MHz คิดเป็นมูลค่า 17,872,888,888 บาท ขณะที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ไม่ได้รับการจัดสรร

    ด้านผลการประมูลคลื่นความถี่ 26GHz ผู้ที่ชนะการประมูลมีจำนวน 4 ราย โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชนะประมูล จำนวน 12 ชุด แบ่งเป็นย่านความถี่ 25.2-26.4 GHz คิดเป็นมูลค่า 5,345 ล้านบาท ส่วนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชนะประมูล 8ชุด ในย่านความถี่ 24.3-25.1 GHz คิดเป็นมูลค่า 3,576,888,888 บาทขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ชนะประมูล 4ชุด ในย่านความถี่ 26.4-26.8 MHz คิดเป็นมูลค่า1, 795 ล้านบาท และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ชนะประมูล 2ชุด ในย่านความถี่ 26.8-27 MHz คิดเป็นมูลค่า 910,400,001 บาท

     การประมูล 5G ทั้ง 3 คลื่นความถี่จำนวน 48 ใบอนุญาต จากจำนวนคลื่นความถี่ที่นำมาประมูลจำนวน 49 ใบอนุญาต ทำรายได้เข้าสู่รัฐเป็นเงิน 100,521 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยย่านความถี่ 700 MHz  จำนวน 3 ใบอนุญาต เป็นเงิน 51,460ล้านบาท ส่วนคลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบคิดเป็นเงิน  37,433 ล้านบาท และ 26 GHz จำนวน 26 ใบอนุญาต เป็นเงิน 11,627 ล้านบาท

    ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ กสทช.จะประชุมและรับรองมติอย่างเป็นทางการวันที่ 19 ก.พ.63 จากนั้นคาดว่าผู้ประกอบการจะเข้ามารับใบอนุญาตภายในเดือนก.พ.นี้ และจะเข้าสู่ขั้นตอนการที่ผู้ชนะประมูลเริ่มลงทุนระบบโครงข่าย และคาดว่าจะเปิดให้บริการ 5G ได้ในเดือนกรกฎาคมปีนี้
 

*** หวั่นหากทะลุแสนลบ. ทั้งอุตสาหกรรมระส่ำแน่     

    บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า  การประมูล 5G  จะจับตาไปที่การประมูลคลื่น 2600Mhz ซึ่งจะมี 3 บริษัทเข้าร่วมประมูลนำโดย ADVANC, TRUE และ CAT (DTAC ไม่เข้าร่วมในคลื่นนี้) โดยแบ่งเป็น 19ใบอนุญาตๆ ละ 10Mhz และสำหรับคลื่น 700Mhz มี 3บริษัทเดิมเข้าประมูลเช่นกัน ซึ่งเบื้องต้นเราแบ่งผลลัพธ์เป็น 3 กรณีดังนี้ 

    1) กรณี ADVANC, TRUE, CAT ได้คลื่น 2600Mhz ไปรายละ 80,70,40Mhz ตามลำดับ ด้วยราคารวมประมาณ 3.7หมื่นล้านบาท และคลื่น 700Mhz ไปรายละ 10Mhz รวมราคา 2.76หมื่นล้านบาท วงเงิน 2 คลื่นคิดเป็น 6.47หมื่นล้านบาท 

    2) กรณี ADVANC, TRUE ได้คลื่นไปรายละ 100, 90 Mhz ด้วยราคา 3.7 หมื่นล้านบาท และคลื่น 700Mhz ไปรายละ 10Mhz รวมราคา 2.76หมื่นล้านบาท วงเงิน 2 คลื่นคิดเป็น 6.47 หมื่นล้านบาท หากเข้าข่ายกรณีดังกล่าว เรามองเป็นลบต่อ TRUE  

    3) กรณี ADVANC, TRUE ได้คลื่นไปรายละ 100, 90 Mhz ด้วยราคา 5.7หมื่นล้านบาท และADVANC, TRUE ได้คลื่น 700Mhz ไปรายละ 20 และ 10Mhz ตามลำดับ วงเงิน 4.3หมื่นล้านบาท รวม 2 คลื่นวงเงิน 1.0แสนล้านบาท หากเข้ากรณีดังกล่าวเรามองเป็นลบต่อทั้งอุตสาหกรรม    


*** KGI ยังมองสวย คาดกระทบกำไรแต่ละเจ้าไม่มาก  
   
    บล.เคจีไอ เปิดเผยว่า  ทั้งนี้เราเชื่อว่าการประมูลรอบนี้จะไม่กระทบกับผลประกอบการปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ เพราะน่าจะเริ่มรับรู้ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่ 2H63 เป็นต้นไป ขณะที่กระแสเงินสดจ่ายออกสำหรับค่าใบอนุญาตจะทยอยจ่ายเป็นเวลาสิบปี  โดยเบื้องต้นยังไม่ได้รวมใบอนุญาตคลื่น 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เข้าไว้ในประมาณการกำไรของ ADVANC - DTAC และ TRUE แต่มองว่าประมาณการกำไรปีนี้ของทั้งสามบริษัทมี downside น้อยจากใบอนุญาตใหม่ไม่มาก เนื่องจาก 

    1. หากใช้สมมติฐานว่า ADVANC และ TRUE ประมูลได้ใบอนุญาตคลื่น 2600 MHz รายละหกใบ จะทำให้กำไรสุทธิของ ADVANC ลดลง 1.8% - 2.3% จากค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใหม่ ขณะที่ TRUE จะมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.9 พันล้านบาท เป็น 4.6-4.7 พันล้านบาท

    2. ใช้สมมติฐานว่าราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่น 26 GHz จะเท่ากับราคาตั้งต้น และผู้ประกอบการทุกรายประมูลได้เจ็ดใบ/ราย จะทำให้กำไรสุทธิของ ADVANC ลดลง 0.5% - 0.6% ค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตใหม่ ในขณะที่กำไรสุทธิของ DTAC จะลดลง 3.0% - 4.0% และ TRUE จะมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 200- 250 ล้านบาท

    ส่วนการประมูลคลื่น 700 MHz รอบนี้จะยังไม่กระทบกับผลประกอบการปีนี้ของ ADVANC และ TRUE เนื่องจาก กสทช. จะออกใบอนุญาตคลื่น 700 MHz ในปี 2564 ทั้งนี้ให้น้ำหนักหุ้นกลุ่ม ICT ที่ Neutral  ราคาประมูลสุดท้ายสูงเกินคาด และการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารรุนแรงมากขึ้น

*** ASP มองแข่งไม่รุนแรง  เหตุมีใบอนุญาตให้เลือกเยอะ   

    นายสุวัฒน์ วัฒนพรพรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการสายวิจัย บล.เอเซียพลัส เปิดเผยกับสำนักข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" ว่า กรณีการยื่นประมูล 5G มองว่าหากพิจาณาในแต่ละคลื่น ได้แก่ 700 MHz มี 3 ใบอนุญาต ซึ่งมี ADVANC TRUE และ CAT มองว่าคงไม่แข่งขันในราคาที่สูงมาก โดย ADVANC และ TRUE มีใบอนุญาตในมืออยู่แล้วรายละ 10 MHz 

    ตอนยื่นประมูลคลื่น 900 MHz ซึ่งคงยื่นประมูลใบอนุญาตอีกรายละ 1 ใบ ส่วน CAT หากสนใจเข้าประมูล 2 ใบ อาจทำให้ราคาตั้งต้นสูงกว่าเดิมเล็กน้อย ด้านคลื่น 2600 MHz มี 19 ใบ เข้าประมูลเพียง 3 ราย มองการแข่งขันไม่รุนแรงเช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่คลื่นหลักทั่วโลกในการทำธุรกิจ 5G 

    "ใบอนุญาตในการประมูลมีเยอะ และทุกคนมีประสบการณ์ ด้านคลื่น 700 MHz และ 2600 MHz สามารถไปทำ 4G และ 5G ได้โดยการประมูลครั้งนี้้ทำให้ประสิทธิภาพ 4G มันดีมากขึ้น เพราะเบื้องต้นแต่ละรายมีอยู่แล้ว ส่วน 5G ปริมาณธุรกิจมียังไม่เยอะ ซึ่งการประมูลก็เพื่อตำแหน่งผู้นำก่อนเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นตัวเงินได้มาก ดังนั้นราคาที่ประมูลคงไม่แพงมาก" นายสุวัฒน์กล่าว

    
*** โบรกฯ ชี้คลื่น 2600MHz ของมันต้องมี 

    บล.หยวนต้า ได้ประเมินความต้องการคลื่นต่างๆ ดังนี้  คลื่น 2600MHz เป็นคลื่นที่เหมาะสำหรับทำ 5G คือคลื่น High band เช่น 2600MHz และ 3500MHz  โดยคลื่น 2600MHz ซึ่งเปิดประมูลทั้งหมด 19 ใบ รวมปริมาณทั้งหมด 190MHz โดยผู้เล่นหนึ่งรายมีสิทธิประมูลได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบ หรือ 100MHz  หากอิงความเห็นจาก GSMA การใช้งาน 5G อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้คลื่น 2600MHz ราว 80MHz และคลื่น 26GHz ราว 100MHz  ดังนั้นหากอยากได้ 5G ตามมาตรฐานโลก ผู้ประกอบการจะต้องเข้าประมูลคลื่น 2600MHz จำนวน 8 ใบ และคลื่น 26GHz จำนวน 1 ใบ  

    คลื่น 700MHz ผู้ประกอบการทุกราย (ADVANC, DTAC, TRUE) มีคลื่นแล้วในมือคนละ 10MHz หลังเพิ่งรับคลื่น 700MHz ในช่วงกลางปี 2562 เพื่อแลกกับการได้ยืดจ่ายหนี้ 900MHz ที่ครบกำหนดปี 2563 เป็นสิ้นสุดปี 2568  โดยคลื่นมีอายุใช้งาน 15 ปี เริ่มใช้งานในเดือนต.ค. 63 อย่างไรก็ดี คลื่นนี้ยังปัญหารบกวนจากสัญญาณไมโครโฟนที่ยังแก้ไขไม่ได้ ทำให้ กสทช. อาจเลื่อนการใช้งานออกไปอีก 2-3 เดือน  

     คลื่น 26GHz เป็นคลื่นที่ใหม่ต่อตลาด เนื่องจาก operators ยังไม่เคยมีประสบการในการใช้งานคลื่นที่มีความถี่สูงถึงย่านนี้ คลื่นนี้อาจมีความจำเป็นสำหรับบริการที่ต้องการความรวดเร็วสูงและ latency ต่ำมาก แต่จะไม่ใช่ระดับ mass scale อย่างไรก็ดีราคาคลื่นที่ถูก ทำให้ operators อาจประมูลบ้างเพื่อต้องใช้งานในอนาคตให้ได้มาตรฐาน 5G โลก หรือเพื่อไว้สำหรับบริการดังกล่าวในอนาคต

    คลื่น 1800MHz เป็นส่วนที่เหลือมาจากการประมูลรอบก่อนๆ ซึ่ง ADVANC, DTAC, และ TRUE เลือกไม่ประมูล เนื่องจากราคาตั้งต้นยังสูงเหมือนในอดีตและคลื่น 1800MHz ไม่เหมาะที่จะทำ 5G และหากพิจารณาว่าขนาดรอบการลงทุน 4G operators ยังไม่ยอมประมูลที่ราคาตั้งต้นสูงขนาดนี้  
 
*** ห่วง DTAC ไม่เอาคลื่น 2600MHz หวั่นสู้เจ้าอื่นไม่ไหว  

    บล.เคจีไอ เปิดเผยว่า  กรณีที่ DTAC ยื่นประมูลแค่คลื่น 26GHz จะเป็นลบกับบริษัท เพราะคลื่น 26GHz เหมาะสำหรับการให้บริการข้อมูลปริมาณมาก แต่ทำได้ในพื้นที่จำกัด ดังนั้นความครอบคลุมของบริการ 5G ของ DTAC จะต่ำกว่าคู่แข่งที่ประมูลคลื่น 2600 MHz ในขณะที่ไม่คิดว่าจะมีการใช้บริการ 5G มากนักในช่วงต้นของการเปิดให้บริการ 

    บล.บัวหลวง  เปิดเผยว่า  กรณีที่ DTAC และทีโอทีเข้ายื่นประมูลคลื่น 26GHz เพียงแค่ย่านเดียวถือว่าผิดไปจากที่ตลาดและเราคาดก่อนหน้านี้ สำหรับ DTAC การเข้าประมูลเพียงคลื่นเดียวเรามองว่าเป็นลบ เนื่องจากเสียความสามารถด้านการแข่งขัน  แนะนำ หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มมือถือไปก่อน ไม่ว่าจะเป็น DTAC ที่คาดจะเสียลูกค้าจากการไม่เข้าประมูลคลื่น 2,600 MHz หรือ ADVANC และ TRUE ที่เข้าประมูล 700 ซึ่งเรามองว่าจะส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปลี่ยนหุ้นที่ชอบที่สุดในกลุ่มจาก DTAC เป็น ADVANC และ INTUCH    

    บล.เอเซียพลัสเปิดเผยว่า กรณี DTAC ที่ไม่เข้าประมูลคลื่น 2600 MHz ในครั้งนี้  DTAC น่าจะมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากไม่ใช่คลื่นหลักที่ต้องการและคลื่นที่มีอยู่ยังสามารถใช้ได้ ส่วนการประมูลคลื่น 3500 MHz ที่หลายฝ่ายคาดว่าเป็นคลื่นที่ DTAC ต้องการ ยังไม่มีช่วงเวลาการประมูลออกมาแน่นอน แต่คาดว่าอย่างช้าจะเห็นภายในปลายปี 2564 ซึ่งต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้ง  

*** กสทช. ใช้ประมูลแบบ Clock Auction ช่วยประหยัดเวลา  

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า  
การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 สำนักงาน กสทช. เลือกใช้วิธีการประมูลแบบ Clock Auction ในการประมูล นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเลือกใช้การประมูลรูปแบบนี้ 

    เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการประมูล เพราะการประมูลครั้งนี้เราวางแผนจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 4 คลื่นพร้อมกัน คือ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งจำนวนชุดคลื่นความถี่ถึง 19 และ 27 ชุดตามลำดับ 

    การประมูลแบบ Clock Auction เป็นการเสนอจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการ ณ ราคาประมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ โดยหลังจากการประมูลรอบแรกแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถยืนยันจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการในราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยจะต้องระบุราคาที่เต็มใจจ่ายทุกครั้งที่ลดจำนวนคลื่นความถี่ลง โดยการประมูลแบบ Clock Auction จะสิ้นสุดลงเมื่อความต้องการจำนวนคลื่นความถี่เท่ากับจำนวนคลื่นความถี่ที่เสนอขาย ทั้งนี้ หากในรอบแรก ความต้องการจำนวนคลื่นความถี่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนคลื่นความถี่ที่เสนอขาย การประมูลจะจบในรอบแรก

    หากใช้การประมูลรูปแบบเดิมจะทำให้เวลาที่ใช้ในการประมูลยาวนานมาก นอกจากนี้ ระบบการประมูลแบบ Simultaneous Ascending Clock Auction ช่วยให้การระบุราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปัจจุบัน หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ก็เปลี่ยนรูปแบบการประมูลจาก Simultaneous Muti-Round Auction (SMRA) มาเป็นรูปแบบ Clock Auction เช่นกัน
 
    การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz จะประมูลตามลำดับจากคลื่นย่านต่ำไปคลื่นย่านสูง โดยการประมูลแต่ละคลื่นความถี่จะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่ (Allocation Stage) ด้วยรูปแบบการประมูลแบบ Clock Auction และขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่ (Assignment Stage) ซึ่งจะเปิดให้ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายยื่นข้อเสนอสำหรับแต่ละทางเลือก (First-price Sealed-bid Auction)
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด