ข่าวนี้ที่ 1

ACE ลุยเทรดวันแรก ลั่นพื้นฐานแกร่ง-รายได้มั่นคง กูรูให้เป้า 5.20 บ.

ACE ลุยเทรดวันแรก ลั่นพื้นฐานแกร่ง-รายได้มั่นคง กูรูให้เป้า 5.20 บ.

" แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(ACE)"พร้อมเข้าซื้อขายใน SET วันแรก(13 พ.ย.)  หลังขายหุ้นไอพีโอ 1,018 ล้านบาท ในราคา4.40 บาท/หุ้น ระดมเงิน 4.4 พันล้านบาท เพื่อใช้ชำระหนี้ และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตรวม 1,000  เมกะวัตต์ในปี 67  ชี้เป็นหุ้นที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยให้ความสนใจคึกคัก  ด้านโบรกฯ ประเมินราคาพื้นฐาน 4.64-5.20 บาทต่อหุ้น

*** ตลท.รับ ACE เข้าเทรดวันแรก
    นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ  บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้  จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ACE” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นี้

     ACE เป็น Holding company ที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 13 โครงการ แยกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 9 โครงการ ที่มีรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ หรือ Feed-in Tariff (FiT) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ ขยะชุมชน 1 โครงการ และ Solar Rooftop 2 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ โดยมีลูกค้าหลักคือ กฟภ. กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 9 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2563-2564 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 101.29 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีก 10 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 99.00 เมกะวัตต์

     ACE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,088 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 9,158  ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,018 ล้านหุ้น ซึ่งเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.40 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,479.20 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 44,774 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

*** รายย่อย-สถาบัน สนใจล้น

    บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE  เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ เป็นจำนวน 1,018 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท

    นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า   การขายหุ้นไอพีโอ ได้จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยประมาณร้อยละ 40 โดยนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ขณะที่นักลงทุนสถาบันก็แสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก 

    ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจ ACE อย่างล้นหลาม เนื่องจาก ACE มีรายได้ที่แน่นอนจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ตลอดจนมีอัตราการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่โดดเด่น โดยมีโอกาสการเติบโตจากโครงการที่อยู่ใน pipeline ของบริษัทฯ เพิ่มอีกกว่า 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2565 

    ทั้งนี้ ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการ ที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพ ในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของ ACE สอดคล้องกับ World Mega Trend ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด รวมทั้งแนวทางโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ

*** เปิด 6 เหตุผลน่าสนใจ 

      จากการสอบถามนักลงทุน ทราบว่านักลงทุนสนใจ ACE มากจาก ปัจจัยบวก 6 ประการคือ

    1. ACE มีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ กฟผ. ในราคาที่แน่นอนและมีกำไรดี จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการตลาดและการเรียกเก็บหนี้

    2. ACE มี High Growth และ Low Risk โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีรายได้ กำไรสุทธิ ผลตอบแทนในสินทรัพย์ และผลตอบแทนในการลงทุนที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อันต่อเนื่องจากที่มีสัญญาขายไฟฟ้าอยู่ในมือ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมอีกกว่า 200 เมกะวัตต์

    3. ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ บุคลากร เงินทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา (Past Record) อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

    4. ACE ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ World Mega Trend เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังจะไป ทดแทนธุรกิจพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในอนาคตอันใกล้

    5. ACE ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยขาลง ทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ ACE ลดลง อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง ACE จึงเป็นแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่ง ACE มีความโดดเด่น เป็นพิเศษ ในคุณลักษณะ ที่นักลงทุนค้นหา

    6. ACE มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการที่หน่วยงานภาครัฐ มีแผนเปิดให้เอกชนยื่นประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไฟฟ้าชุมชนจำนวน 4,100 MW เนื่องจาก ACE มีรากฐานที่มั่นคงและมีความพร้อมในทุกๆด้าน

     จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น นักลงทุนคาดว่าจะให้ความสนใจในหุ้นของ ACE ต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีบริษัทเติบโตขึ้นในอนาคตตามแผนที่วางไว้ ก็จะทำให้ ACE มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจนติดอันดับ SET 50 ในอนาคต ทำให้ ACE น่าจะต้องจับตามองจากนี้เป็นต้นไป

***  ระดมเงินพัฒนาโรงไฟฟ้า-ชำระหนี้

     นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร  ACE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งต่อยอดมาจากการดำเนินธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร (Integrated Agriculture Industry) มากว่า 40 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูง โดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหลากหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

     ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

     ทั้งนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะใช้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการเจรจาอีก 19 โครงการ ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าไฮบริด (ชีวมวลและแสงอาทิตย์) และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

    ACE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) นายวิระชัย ทรงเมตตา ถือหุ้น 22.4% 2) นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ถือหุ้น 21.0% และ 3) นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ถือหุ้น 18.5% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book building) โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยคำนึงถึงราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่จะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

     ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

*** 9 เดือน กำไรพุ่ง 105%

     บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 228.10 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 111.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% งวด 9 เดือน ปี 62 มีกำไรสุทธิ 569.98 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 429.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8%

    สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 570 ล้านบาท และ 429 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 15.3 และ 12.0 ตามลำดับ ทั้งนี้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 140.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

*** โบรกฯให้ราคาพื้นฐาน 4.64-5.20 บาท

     บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE เป็นหุ้นเด่นโรงไฟฟ้าสะอาด ในสภาวะ “ตลาด Low Bond Yield” โดยคาดการณ์รายได้ ACE จะเติบโตต่อเนื่องราวเฉลี่ยร้อยละ 21.6 (CAGR ปี 2560-2565) จากการเพิ่มขึ้น ของจํานวนเมกะวัตต์ตามการเปิดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า โดยประเมินกรอบมูลค่าเชิงปัจจัยพื้นฐานปี 2563ที่ 4.64 - 5.20 บาทต่อหุ้น (ราคาประเมินที่กำลังการผลิตไฟฟ้า 421 เมกะวัตต์)

    ปัจจุบัน ACE มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอีกด้วยข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด