ข่าวนี้ที่ 1

THAI เปิด 5 แนวทางฟื้นฟูฯ คาดส่งแผนให้ศาลภายใน เม.ย.64

THAI เปิด 5 แนวทางฟื้นฟูฯ คาดส่งแผนให้ศาลภายใน เม.ย.64

 

         "การบินไทย" เปิด 5 แนวทางฟื้นฟูกิจการ เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้-เส้นทางการบิน-หน่วยธุรกิจ-กลยุทธ์การขาย-องค์กร คาดจัดทำแผนเสร็จ เม.ย.64 ก่อนจะดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จปี 69 ลั่นยังไม่ถูกยึด-ยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน หลังเจรจาเจ้าหนี้ราบรื่น ด้าน BA คาดรายได้ Q2 ดิ่งหนัก ประเมินทั้งปีผู้โดยสารหด 60%

 
***เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้-เส้นทางการบิน-หน่วยธุรกิจ

       อรอนงค์ ชุณหะมาน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารกลาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ THAI เปิดเผยว่า แนวทางฟื้นฟูกิจการ ขณะนี้มี  5 ช่องทาง คาดว่าการฟื้นฟูกิจการจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ดังนี้

      1.ปรับโครงสร้างหนี้ โดยจะเจรจาหนี้ทุกประเภทให้ภาระการชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสด รวมถึงเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้น และปรับโครงสร้างเงินทุนระยะยาว ซึ่งจะมาจากการกู้สถาบันการเงิน, การแปลงหนี้สินเป็นทุน และ การเพิ่มทุน เป็นต้น

     2.ปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน โดยจะยกเลิกเส้นทางที่ไม่สร้างกำไรหรือไม่สามารถปรับปรุงให้สามารถสร้างกำไรได้ในอนาคต พร้อมทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนบริหารจัดการเส้นทางการบินให้เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงจะมีการปรับลดประเภทเครื่องบินในฝูงบินเพื่อลดต้นทุน

     3.ปรับปรุงหน่วยธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร เช่น จัดตั้งบริษัทย่อย ขณะเดียวกันจะจัดหาพันธมิตรมาร่วมทุน รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร

    4.ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านพาณิชย์และการหารายได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ 
เช่น ขยายช่องทางการจำน่ายบัตรโดยสารให้หลากหลายมากขึ้น,นำเทคโนโลยีมาช่วยในการกำหนดราคา และจะมีการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนของตัวแทนจำหน่ายให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น

    5.ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจะลดงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น,เพิ่มศักยภาพการทำงานแต่ละหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน, ปรับลดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนให้สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน และสวัสดิการของพนักงานเปลี่ยนไปเข้าระบบประกันสังคมตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ทั้งนี้ โดยได้แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์จัดทำแผนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษศริน, นายจักกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 

*** กำหนดกรอบเวลาจัดทำแผนฟื้นฟูฯ แล้วเสร็จ เม.ย.64

     กำหนดกรอบเวลาจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ เม.ย.64 เพื่อส่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นำเข้าประชุมกับเจ้าหนี้ในการพิจารณาแผน หลังจากนั้นศาลฟื้นฟูกิจการจะมีการพิจาณาเพื่อเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูฯ และมีคำสั่งให้เริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ภายใน มิ.ย.64 โดยการดำเนินการตามแผนต้องแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ อย่างไรก็ตาม สามารถขยายระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

      ด้าน นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุว่า ยังไม่สามารถกำนดระยะเวลาการเปิดให้บริการตามปกติได้ เนื่องจากรอดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการทำแผนฟื้นฟูฯ เพราะติดข้อจำกัดทางกฎหมายภายได้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถประกาศนโยบายใด ๆ ได้ในขณะนี้ ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งหากมีความคืบหน้า

      ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย เผยว่า ขณะนี้ได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ผู้ใช้เช่าเครื่องบินเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และเจ้านี้ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องบินต่อไปได้ โดยไม่ยกเลิกสัญญาหรือยึดเครื่องบินคืน

*** THAI เพิ่ม "ชาญศิลป์ ตรีนุชกร" ร่วมเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฯ 

     บมจ.การบินไทย (THAI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ แก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทฯ ขอแล้วในวันที่ 5 มิ.ย.63


***BA เผยปีนี้เตรียมลดฝูงบินเหลือ 37 ลำ- รับ Q2/63 รายได้ดิ่งเซ่นโควิด

      นายอนุวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)เปิดเผยว่าปี 63 บริษัท เตรียมปรับลดฝูงบินเหลือ 37 ลำ จากปัจจุบันที่มีเครื่องบินทั้งหมด 40 ลำ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ที่ฉุดความต้องการเดินทางลดลง

   "เราจะปรับขนาดฝูงบินให้เล็กลงในปีนี้ โดยจะคืนเครื่องบินที่ครบกำหนดสัญญาเช่า 1 ลำคือเครื่องบิน Airbus A319 และจะขายเครื่องบิน ATR72-500 จำนวน 2 ลำ ออกจากฝูงบิน" นายอนุวัช กล่าว

      โดยบริษัทจะเริ่มหันมาใช้เครื่องบินแบบใบพัดในการบินมากขึ้น เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และยังประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องบินแอร์บัส ซึ่งจะเหมาะสมกับพฤติกรรมการเดินทางในอนาคตที่คาดว่าจะลดลงจากความกังวลไวรัสโควิด-19

    สำหรับแนวโน้มรายได้ไตรมาส 2/63 ยอมรับว่า อาจชะลอตัวเมื่อเทียบช่วงไตรมาส 1/63 เนื่องจากช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา บริษัทหยุดบินทั้งเดือน โดยเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มกลับมาทำการบินได้เส้นทางเดียวคือ กทม.-สมุย และเดือน มิ.ย. เริ่มกลับมาบินเส้นทาง กทม- สมุย, ลำปาง,  เชียงใหม่ และลำปาง บ้างแล้ว

    ขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าแนวโน้มธุรกิจการบินในช่วงครึ่งหลังของปี จะดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งทำให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรกของปีที่มีการระบาดไวรัสโควิด-19 รุนแรง

      อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าสถานการณ์การบินในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงเดือน มิ.ย. นี้ ส่วนประเทศในกลุ่ม CLMV จะฟื้นตัวช่วงไตรมาส 4/63 และเส้นทางการบินยุโรป คาดว่าจะฟื้นตัวช่วงไตรมาส 4/64 เนื่องจากเศรษฐกิจยังชะลอตัว และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรง

     ทั้งนี้ บริษัท ยังคงใช้มาตรการขายตั๋วโดยสารแบบเว้นที่นั่งไปจนถึงปลายเดือน ต.ค. 63 ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง 60%, จำนวนที่นั่งลดลง 60% และราคาบัตรโดยสารลดลง 4% จากปีก่อน
    
     

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด