ข่าวนี้ที่ 1

BAM เคาะช่วงไอพีโอ 15.50-17.50 บ. งัดกรีนชูสร้างความเชื่อมั่น

BAM เคาะช่วงไอพีโอ 15.50-17.50 บ. งัดกรีนชูสร้างความเชื่อมั่น

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เคาะช่วงราคา IPO ที่  15.50-17.50 บ./หุ้น เปิดจอง 25-29 พ.ย. พร้อมเข้าเทรด 16 ธ.ค.นี้ เตรียม  Greenshoe  อีกไม่เกิน 230 ล้านหุ้น ย้ำนำเงินไปลดหนี้ - ซื้อ NPA มาบริหาร ชู P/E แค่ 11 เท่า - ปันผล 40% ของกำไรสุทธิ  อวดกำไร 3 ปีล่าสุด โตเฉลี่ยปีละ 3% ส่วน 9 เดือนปีนี้กำไรเฉียด 5 พันลบ.              *** BAM เคาะราคา IPO ที่  15.50-17.50 บ./หุ้น 


นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า BAM กำหนดกรอบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ที่ 15.50-17.50 บาท/หุ้น 


โดย P/E อยู่ที่ 11 เท่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท


*** หวังเทรด 16 ธ.ค.62 - จัด  Greenshoe ไม่เกิน 230 ล้านหุ้น 


สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะต้องจ่ายซื้อที่ราคาเสนอขาย 17.50 บาท/หุ้น บริษัทจะคืนส่วนต่างในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย ซึ่งการจองซื้อดังกล่าวจะเปิดให้จองระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 62 ที่ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 16 ธ.ค.62


 ขณะเดียวกันได้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.76 พันล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน


***  ระดมทุนลดหนี้ - ใช้ประมูล NPA 


นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการลงทุนไปชำระหนี้เพื่อลดดอกเบี้ย พร้อมกับนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการร่วมประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยทำให้ราคาซื้อขายดีขึ้น ลดภาระหนี้ในการผ่อนชำระต่อ หรือมีความสามารถในการซื้อทรัพย์สินกลับมาเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งบริษัทเน้นการบริหารมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยในระยะยาว


"การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการที่นักลงทุนจะได้ร่วมต่อยอดความสำเร็จไปกับผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย พร้อมกับการที่นักลงทุนจะได้ลงทุนในบริษัทที่ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสม "นางทองอุไร กล่าว


*** ชูปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไร  


BAM มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สําหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา BAM มีอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่ 80%, 97% และ 60% ตามลำดับ*** ชู 6 จุดแข็ง  บริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
    

BAM มีความพร้อมด้วยจุดแข็ง 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็น 1. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยพิจารณาจากสินทรัพย์รวม (ตามข้อมูลในรายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจัดทำโดยบริษัท อิปซอสส์ จำกัด) และ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี 


2. BAM มีเครือข่ายสาขามากที่สุด โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 26 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานกว่า 1,200 คน ช่วยให้บริษัทสามารถติดตาม และบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


และสามารถประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีช่องทางและฐานลูกค้าที่กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย  และนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี  


3.มีผลการดำเนินงานในการจัดหา บริหารจัดการ และสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ที่แข็งแกร่ง 


4. BAM  เองมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  5. มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต และ 6.กรรมการและทีมผู้บริหารระดับสูงของ BAM ล้วนมีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับ      *** อวดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 3% - 9 เดือนปีนี้เฉียด 5 พันลบ.    


สำหรับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ BAM ระหว่างปี 2559-2561 นั้น มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 5.5% ต่อปี มีกําไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 3.0% ต่อปี สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2562 BAM มีรายได้รวม 9,206 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,882 ล้านบาท  


อีกทั้ง BAM ยังมีศักยภาพในการเติบโตจาก NPLs และ NPAs ในระบบธนาคารที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาประเมินของหลักทรัพย์คํ้าประกันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของลูกหนี้ NPLs ของ BAM กว่า 2.4 เท่า (ราคาประเมินของหลักทรัพย์คํ้าประกัน = 195,554 ล้านบาท / มูลค่าทางบัญชี = 79,136 ล้านบาท)  


ราคาประเมินของ NPAs ของ BAM มีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าทางบัญชีกว่า 2.3 เท่า (ราคาประเมิน  = 54,467 ล้านบาท / มูลค่าทางบัญชี = 23,245 ล้านบาท)
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด