ข่าวนี้ที่ 1

ANAN จ่อขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1 พันลบ. ใจป้ำให้ดอกเบี้ย 9.50%

ANAN จ่อขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1 พันลบ. ใจป้ำให้ดอกเบี้ย 9.50%

 "อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์" ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ วงเงิน 1 พันลบ. ขายให้นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่  3-6 ส.ค.นี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 9.50% ปีที่ 6-25 จ่ายเท่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี บวกเพิ่ม 8.93% ปีที่ 26 เป็นต้นไป ให้ดอกเบี้ยเท่าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกเพิ่ม 9.68% มั่นใจผลตอบรับดี ยันฐานะการเงินแกร่ง คุม  D/E ไม่เกิน 1 เท่า ประเมินรายได้ครึ่งปีหลังฟื้น หลังเตรียมโอนคอนโดฯใหม่ 5 โครงการ   

*** หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 9.50%

    นายชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นข้อมูลขอเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท   

     อัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ครั้งนี้ โดยปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราคงที่อยู่ที่ 9.50% ต่อปี ปีที่ 6-25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวก 8.93% ต่อปี ปีที่ 26 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวก 9.68% ต่อปี ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สะท้อนกับสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น

    บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ฯ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยแต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้  คาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 3-6 สิงหาคมนี้  จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท  

     หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BB+ ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB แนวโน้ม Negative เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 

*** มั่นใจนักลงทุนสนใจเพียบ

     นายชัยยุทธ กล่าวว่า บริษัทฯ เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มาแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง 

     การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่บริษัทฯ ออกเสนอขายไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบกำหนด 5 ปี ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

    ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม   หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกเป็นทุนอีกต่อไป บริษัทฯ จึงต้องออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม และสามารถนับเป็นส่วนของทุนได้ต่อไป 

*** ยันรักษา D/E ไม่เกิน 1 เท่า

     นายชัยยุทธ กล่าวว่า  บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกตราสาร ยังมีความมั่นคงทางด้านการเงิน จากความมุ่งมั่นที่จะรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 1.07 เท่า และมีเป้าหมายระยะยาวที่จะดำรงอัตราส่วนดังกล่าวให้อยู่ที่ระดับ 1 เท่า 

    พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีการสำรองเงินสดอยู่ในระดับสูงและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

 *** คาดรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม

    ปัจจุบันบริษัทมียอดขาย 7.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของเป้ายอดขายทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.66 หมื่นล้านบาท ซึ่งแนวโน้มยอดขายไตรมาส 2/2563 ค่อนข้างดีกว่าที่คาด โดยเฉพาะเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่ทำยอดขายสูงถึง 3,000 ล้านบาท 

        ส่วนแนวโน้มรายได้ในครึ่งหลังของปี 2563 คาดว่าจะสูงกว่าครึ่งปีแรก  เนื่องจากจะมีการโอนคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ทั้งหมด 5 โครงการ ในไตรมาส 3 มีจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย Ashton Asoke-Rama 9, Ideo Q Sukhumvit 36 , Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint และ Ideo Ratchada-Sutthisan และไตรมาส 4 จะเริ่มทยอยโอนโครงการ Elio Sathorn-Wutthakat 

    จากข้อมูลของทริส  ANAN มียอดขายรอการรับรู้รายได้มูลค่า 2.94 หมื่นล้านบาท (รวมโครงการร่วมทุน)โดยบริษัทฯ จะส่งมอบยอดขายรอการรับรู้รายได้ในโครงการร่วมทุนให้แก่ลูกค้าในช่วงที่เหลือของปี 2563-2565

*** ธุรกิจอสังหาฯมีสัญญาณฟื้นตัว

     นายชัยยุทธ กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมาก โดยเฉพาะยอดขายและยอดโอน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายลง และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

        โดยสัญญาณดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่ยอดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 300-400 คนต่อวัน จากช่วงก่อนหน้าที่ 100 คนต่อวัน ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มลูกค้ากลับมาให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์การตลาดและเพิ่มการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี

*** โบรกฯเพิ่มเป้ารายได้ปี 63-65

    บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์(บล.)ทิสโก้ ระบุว่า  ANAN รายงานยอดจอง 5M20 ที่ 7.3 พันล้านบาท คิดเป็น 90% ของเป้าครึ่งปี โดยยอดจองคอนโดกลับมาเพิ่มขึ้นหลังพ้นช่วงของการล็อคดาวน์ โดยมีรายงานยอดการเข้าชมโครงการเพิ่มขึ้น 50 – 200% ในช่วงเดือน พ.ค. เทียบกับ ม.ค. (จากเดิม 100 – 200 คนเป็น 300 – 400 คน/สัปดาห์) โดยเราเชื่อว่าการทำการตลาดบนช่องทางออนไลน์ และการปรับราคาลง รวมถึงดอกเบี้ยที่ต่ำ ทำให้คนมีความสนใจโครงการมากยิ่งขึ้น

     เราปรับประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 6 – 29% สำหรับปี 2020 – 2022F โดยเราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเป็น 25.3% ของเดิม 26.3% ในปี 2020F ในขณะที่ SG&A คงเดิมที่ 25% ในเชิงของรายได้จากการลงทุนในโครงการ JV เราคงปี 2020F แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50 – 70% ในปี 2021 – 2022F ทำให้เราปรับประมาณการปี 2020 – 2022F ขึ้น 29 – 51%

     อย่างไรก็ตาม ปรับคำแนะนำของ ANAN ลงเป็น “ถือ” จากการที่เราปรับตัวคูณของกลุ่มลง ทำให้มูลค่าที่เหมาะสมใหม่ลดลงเป็น 1.80 บาท อิง PER ที่ 7.5 เท่าสำหรับปี 2020F ตามค่าเฉลี่ย 5 ปี -1std โดยมีความเสี่ยงคือ 1) ผลของการปรับมาตรฐานบัญชี 2) ยอดโอนที่ต่ำกว่าคาด 3) ความล่าช้าในการก่อสร้าง 4) คุณภาพของงานในมือที่ลดลงข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด