ข่าวนี้ที่ 1

13 บลจ. กดปุ่ม SSFX ระดมเงิน 6 หมื่นลบ.ประคอง SET

13 บลจ. กดปุ่ม SSFX ระดมเงิน 6 หมื่นลบ.ประคอง SET

 
 
     ก.ล.ต.อนุมัติ SSF (พิเศษ) 17 กองทุน เน้นลงทุนในหุ้น ด้าน 13 บลจ.เตรียมเปิดขาย 1 เม.ย.นี้ หวังได้เม็ดเงินราว 6 หมื่นลบ. ช่วยประคอง SET ด้านคลังจ่อออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 เฟส 3 คาดมีวงเงินประมาณ  4 แสนลบ. ปัดข่าวถังแตก ยืนยันการคลังไทยเข้มแข็ง ไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินกู้ IMF 
 
     ในที่สุด ก็คลอดออกมาแล้ว สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า  SSF(พิเศษ) หรือ SSFX
    ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF(พิเศษ) ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด 
    แต่ต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    อนึ่ง SSF (พิเศษ) เป็นหนึ่งในมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย เฟส 1 ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนในทางอ้อม ด้วยการเพิ่มสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี  

    ***ก.ล.ต.อนุมัติแล้ว SSF(พิเศษ) 17 กองทุน  

    นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลังจาก ก.ล.ต. ออกประกาศเรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (กองทุน SSFหลักทรัพย์จดทะเบียน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ไปแล้ว 17 กองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 13 แห่ง
    “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้พิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเร็ว เพื่อให้กองทุนพร้อมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 1 เมษายน 2563” นางสาวรื่นวดี กล่าว

    ***บลจ.พร้อมขาย SSF (พิเศษ) 1 เม.ย.นี้ เม็ดเงินรวม 6 หมื่นลบ.
 
    นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)เปิดเผยว่า บริษัทสมาชิก 13 แห่งเตรียมเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการออม (SFF) กองพิเศษ รวม 20 กองทุน มูลค่ารวมประมาณ 6 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มขายตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป 

     ทั้งนี้ คาดว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มแรงซื้อให้กับตลาดหุ้นไทย เนื่องจากกองทุน SFF(พิเศษ) ต้องมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% แต่จะมีนัยสำคัญต่อดัชนีฯ มากน้อยแค่ไหนประเมินได้ยาก ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินจริงที่เข้ามาในกองทุนว่ามีมากน้อยเพียงใด

     " ยังไม่อยากให้เอาตัวเลขเป้าหมายต่าง ๆ มาเป็นที่ตั้ง เพราะมันจะผิดจังหวะไปหน่อย ตอนนี้ความสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสุขภาพ ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนต้องมีความพร้อมด้านสภาพคล่อง เพราะเงินที่ซื้อกองทุนนี้ จะต้องถือครองถึง 10 ปี ซึ่งต้องประเมินสภาวะการเงินของตนให้รอบคอบ ในภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แม้ด้าน Valuation หุ้นไทยเริ่มดูน่าสนใจ แต่ตลาดก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง ดูสถานการณ์ไปก่อน ไม่ต้องรีบลงทุน เพราะมีเวลาให้ตัดสินใจถึง 3 เดือน" นายวศิน กล่าว

      ทั้งนี้ การปิดขายหน่วยลงทุน 4 กองทุนตราสารหนี้ก่อน อาจจะกระทบจิตวิทยาในการลงทุนกองทุนรวมบ้าง แต่แค่ระยะสั้นเท่านั้น โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อกองทุน SSF (พิเศษ) เนื่องจากลักษณะการลงทุนต่างกัน
      ส่วนการต่ออายุกองทุน SSF (พิเศษ) มากกว่า 3 เดือน หากได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงการคลัง
      อย่างไรก็ตาม มองว่ากองทุน SSF (พิเศษ) ถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนระยะยาว เพราะจากสถิติการลงทุน 10 ปี ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนสูงสุด ประกอบกับจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีก 200,000 บาท เพิ่มจาก SSF แบบปกติ
     สำหรับ 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่พร้อมจะเสนอขายกองทุน SSF (พิเศษ) ประกอบด้วย 1.บลจ.กรุงไทย 2.บลจ.กรุงศรี 3.บลจ.กสิกรไทย 4.บลจ.ทิสโก้ 5.บลจ.ไทยพาณิชย์ 6.บลจ.ธนชาต 7.บลจ.บัวหลวง 8.บลจ.พรินซิเพิล 9.บลจ.ภัทร10.บลจ.ยูโอบี 11.บลจ.แอล เอช ฟันด์ 12.บลจ.เอ็มเอฟซี 13.บลจ.แอสเซท พลัส

      ***คลัง เล็งกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส3 อีกกว่า 4 แสนล้านบาท  

     นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาชุดมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ (เฟส 3) โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณมากกว่ามาตรการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 หรือมากกว่า 400,000 ล้านบาท ผ่านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อพิเศษ    
    ทั้งนี้ สาเหตุที่จำเป็นต้องออกชุดมาตรการชุดที่ 3 เนื่องจากขณะนี้พบว่าสถานการณ์โควิด-19 กระทบรุนแรง กระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยมาตรการชุดล่าสุดนั้น จะดูแลทั้งประชาชน ผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็กที่ได้รับผลกระทบ

     “วันนี้รายได้หายไป ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากขึ้น เรากำลังดูมาตรการอยู่ โดยให้ยึดโยงไปถึงมิติพื้นที่ แรงงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีจำนวนมาก สถานประกอบการที่ถูกปิด แรงงานได้รับผลกระทบ ซึ่งมาตรการนี้จะเข้าไปดูแลตรงนั้น และสร้างความเข้มแข็งต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานราก” นายอุตตม กล่าว

     นายอุตตม กล่าวว่า มาตรการชุดนี้ จะดูแลเศรษฐกิจทั้งระบบ และมีขนาดที่เหมาะสม โดยขณะนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมธนาคารไทย ร่วมกันคิด โดยจะดูแลครอบคลุมในทุกมิติ และถือเป็นงานเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง

    ***ยันไม่ถังแตก ไม่กู้ IMF

      ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังถังแตก และจำเป็นต้องกู้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)นั้น ยืนยันว่า กระทรวงการคลังไม่ได้ถังแตก และไม่ต้องกู้จากไอเอ็มเอฟแน่นอน โดยการจัดสรรงบประมาณนั้น สำนักงบประมาณดูแลอย่างรอบคอบและรัดกุม ส่วนแหล่งเงินที่จะใช้นั้น จะมีทั้งงบประมาณและส่วนอื่นที่กำลังพิจารณามาเสริมกัน

    ด้านการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ที่จะต้องรักษาไว้ในระดับไม่เกิน 60% นั้น ยืนยันว่า ขณะนี้การคลังของไทยเข้มแข็ง และจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังไว้ไม่เกิน 60% ได้แน่นอน และขอให้มั่นใจ

     “การโยก พ.ร.บ.งบประมาณ หรือการออก พ.ร.ก.กู้เงินนั้น อย่าไปคิดว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทดแทน แต่เรากำลังเปิดดูทุกทางเลือกที่เรามี โดยขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังพิจารณาอยู่ ”นายอุตตม กล่าว
    
    ***กลุ่มสายการบิน ยังไม่ต้องออกมามาตรการใหม่เสริม-มีซอฟต์โลนแบงก์ออมสิน 
    
    นายอุตตม กล่าวว่า กรณีที่สายการบินของไทยเตรียมขอกระทรวงการคลัง พิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Softloan) วงเงิน 16,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้น ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตได้เข้าไปดำเนินการแล้ว คือ การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 
    ส่วนมาตรการอื่น เช่น การเสริมสภาพคล่อง ขณะนี้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน วงเงิน 150,000 ล้านบาท ขอให้ภาคการบิน ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมาใช้ได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการใหม่เข้าไปเสริม
    ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้ติดลบ 5.3% มองว่า ไม่มีใครรู้ว่า ผลกระทบไวรัสดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ สิ่งที่ธปท.ประเมินเป็นตัวเลขหนึ่งเท่านั้น แต่ตัวเลขที่แท้จริงจะเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้

*** รับเงิน 5,000 ณ 30 มี.ค. มีผู้ลงทะเบียน 19.8 ล้านคน

      นายอุตตม กล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปิดลงทะเบียน สามารถลงได้ทุกคน แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่นั้น มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับการคัดกรอง
    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ณ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคมนี้ พบว่า มีผู้ลงทะเบียน 19.8 ล้านคน โดยยืนยันว่า ผู้ที่มาลงทะเบียนนั้น เรามีเกณฑ์หลักในการพิจารณา 3 ด้านคือ ต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ เช่น วินมอเตอร์ไซต์ ค้าขาย กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ
     เกณฑ์ที่สอง คือ ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ถ้าระบบประกันสังคมเยียวยาแล้ว ขอให้ระบบนั้นดูแล และด้านที่สาม คือ ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไร ซึ่งจะต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน
        
       ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด