ข่าวนี้ที่ 1

CV-SCI-UAC-ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน CWT-TPCH-NER วืด!

CV-SCI-UAC-ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน CWT-TPCH-NER วืด!

    กกพ. ประกาศ 43 รายชื่อชนะประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน เตรียมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน พบ เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) ได้ 4 โครงการ - โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) ได้ 3 โครงการ ส่วน UAC ได้ไป 1 โครงการ ขณะที่ ACE ยอมรับชนะบางส่วน จากที่ยื่นไป 29 โครงการ ส่วน TPCH-NER-CWT ชวดทุกโครงการ 

*** กกพ.ประกาศชื่อ 43 โครงการ ชนะประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนฯ  
    
    นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์(MW) (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย)

    แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลจำนวน 16 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 75 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 2.7972 บาทต่อหน่วย) และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 74.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.5717 บาทต่อหน่วย) ตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์

    สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจะต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 7 วันและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือภายในวันที่ 21 มกราคม 2568

*** CV ชนะประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 3 โครงการ รวม 18MW ใช้งบลงทุน 1 พันลบ.
    
    นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เปิดเผยว่า บริษัทพอใจผลการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) โดยชนะ 3 โครงการ จากทั้งหมดที่ยื่นประมูล 6 โครงการ
    โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าว คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับโครงการ บริษัท โคลเวอร์ กรีน 4 จำกัด จังหวัดลำปาง , บริษัท โคลเวอร์ กรีน 6 จำกัด จังหวัดพิจิตร และบริษัท โคลเวอร์ กรีน 7 จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งแต่ละโครงการเป็นการติดตั้งแห่งละประมาณ 6.5 เมกะวัตต์(MW) และกำหนดจะขายไฟฟ้าโครงการละ 6 MW รวมทั้ง 3 โครงการเป็น 18 MW ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลทั้งหมด

    "ผลประมูลวัดกันที่เรื่องราคา ซึ่งเรายื่นไป 6 โครงการ แต่ผ่าน 3 โครงการ รวมขายไฟฟ้า 18 MW ถือว่าน่าพอใจแล้ว จากโครงการชีวมวลที่สำนักงาน กกพ. รับซื้อทั้งสิ้นประมาณ 75 MW ส่วนโครงการที่ไม่ชนะ บริษัทจะเตรียมนำเข้าประมูลในโครงการอื่นๆ จากภาครัฐที่เปิดประมูลในอนาคตต่อไป" นายเศรษฐศิริกล่าว
    
    สำหรับโครงการที่ชนะการประมูลดังกล่าวจะเริ่มเซ็นสัญญาเพื่อดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 21 ม.ค. 65 และมีกำหนดผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค. 68 เป็นต้นไป

*** SCI ชนะประมูล 4 โครงการ กำลังผลิต 11 MW มั่นใจ COD ตามแผน
 

    นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของ SCI ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ และมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร และจัดหาวัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้

    “ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ SCI ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายเกรียงไกรกล่าว
    
*** ACE ชนะโรงไฟฟ้าชุมชนบางส่วน จากที่ผ่านเทคนิค 29 โครงการ     

    แหล่งข่าวจากบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า การประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน บริษัทมีโครงการที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยอยู่ระหว่างแจ้งรายละเอียดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างเป็นทางการก่อน
    
    ก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าร่วมยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ (1 บริษัทย่อยต่อ 1โครงการ) โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคทั้ง 29 บริษัท คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 93 เมกะวัตต์(MW) และ 78.85 MW ตามลำดับ

*** UAC ชนะประมูล 1 โครงการ

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ชนะประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 1 โครงการ คือโครงการของ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ที่พีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์(MW) ส่วนโครงการที่มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด แพ้ประมูลทั้ง 2 โครงการ

*** TPCH ไม่ผิดหวัง หลังชวดโรงไฟฟ้าชุมชน ชี้ราคาแข่งดุ-กำไรต่ำ

    นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า บริษัทไม่รู้สึกผิดหวังแม้ไม่ผ่านการคัดเลือกการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เลยทุกโครงการ 

    โดยมองว่าการประกวดราคาขายไฟฟ้าในรอบนี้มีการประมูลกันสูงมาก จึงทำให้ราคาขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ไม่เกิน 3 บาท และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตต่ำกว่า 3 MW อยู่ที่ไม่เกิน 3.80 บาท ซึ่งคำนวนออกมาถือว่าให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่ต่ำกว่าที่บริษัทวางไว้ระดับ 12%

    ทั้งนี้ ยืนยันว่าการไม่ชนะการประมูลในครั้งนี้ไม่ผิดคาด เพราะต้องการยื่นประกวดราคาในระดับที่บริษัทพอดำเนินการได้ เนื่องจากเรารู้ระดับต้นทุนของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วว่าอยู่ในระดับไหน โดยคาดว่าหลังจากนี้มีโอกาสสูงที่จะเห็นโครงการที่ชนะประมูลไปแล้ว แต่อาจไม่สามารถทำโครงการให้เกิดขึ้นได้จริงได้

    โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ยื่นประมูลไปทั้งหมด 11 โครงการ และผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค (รอบแรก) จำนวน 10 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 MW แต่ปรากฎว่าไม่มีโครงการที่ชนะประมูลเลย

*** NER ยันไม่กระทบธุรกิจ ไม่ท้อเตรียมเข้าประมูลอีก
     
    นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER  กล่าวว่า บริษัทไม่ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเลยเช่นกัน ซึ่งยืนยันไม่ได้กระทบต่อแผนธุรกิจอะไร เพราะบริษัทมีโรงไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงานของตนเองเพียงพออยู่แล้ว และมองว่าการไม่ได้ผ่านคัดเลือกรอบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไร

    ขณะที่บริษัทวางแผนที่จะเข้าร่วมการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนรอบใหม่หากมีการเปิดในอนาคต ซึ่งมุ่งเป้าจะทำในนอกพื้นที่ของบริษัทหรือขายไฟให้ภายนอกอย่างเดียว เนื่องจากในโรงงานของบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์และพลังงานสะอาดที่ครอบคลุมความต้องการใช้อยู่แล้ว 
 
*** CWT วืด แม้ยื่นไป 12 โครงการ พร้อมประมูลเฟส 2
 
    นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) แม้บริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคทั้งหมด 12 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 36 เมกะวัตต์

    โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทุนใหม่ ดังนั้นการเสนอราคาอาจทำได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ในแผนจำนวนมากและพร้อมดำเนินการต่อ และหากมีการเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในเฟสต่อไป บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลอีกครั้งข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด