ข่าวนี้ที่ 1

ตลท.ลุ้นกำไรบจ.ทะลุ 1 ล้านลบ. หวั่นน้ำมันพุ่ง-บาทผันผวนกดดัน

ตลท.ลุ้นกำไรบจ.ทะลุ 1 ล้านลบ. หวั่นน้ำมันพุ่ง-บาทผันผวนกดดัน

    "เกศรา มัญชุศรี" มั่นใจปีนี้ บจ.ทำกำไรสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ 9.9 แสนล้านบาท หลังไตรมาส 1/61 ทำได้แล้ว  2.86 แสนล้านบาท เหตุจีดีพีเติบโตดีกว่าคาด ช่วยหนุนการค้า การลงทุน  แนะ บจ.ปรับตัวรับมือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งความผันผวนราคาน้ำมัน-อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนเพื่อใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยี

*** บจ.โกยกำไร Q1/61 กว่า 2.86 แสนลบ.
    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวดไตรมาส 1/61  มีกำไรสุทธิจำนวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด โดยมีกำไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/60 เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29% ของกำไรทั้งปี 60)  โดยราคาน้ำมันยังเพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน
    โดย บจ. มียอดขายรวม 2.83 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มียอดขายปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของ บจ. ยังคงแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.15 เท่า เทียบกับ สิ้นปี 2560 ที่ 1.17 เท่า
    ส่วนผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาด mai  ในภาพรวมปรับดีขึ้น โดยในไตรมาส 1/61  มีกำไรสุทธิ 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 69.56% จากไตรมาส 4/ 60
 
*** คาดปีนี้ บจ.ทำกำไรสูงกว่าปีก่อน
    นางเกศรา กล่าวว่า ในปี 61??คาดว่ากำไรสุทธิของ บจ. จะสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ 9.9 แสนล้านบาท ตามภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตดีขึ้น ทั้งภาพรวมการส่งออก การลงทุนของทางภาครัฐบาลและเอกชนที่เติบโตดี สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/61 เติบโตได้ถึง 4.8% ซึ่งอุตสาหกรรมหลักที่เป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตยังคงเป็นส่งออก การลงทุนของทางภาครัฐบาลและเอกชนแต่ในอุตสาหกรรมอื่นก็ยังคงเติบโตด้วยเช่นกัน
    ขณะที่ภาพรวมทั้งปียังคงคาดว่าภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและราคาน้ำมันดิบจะยังปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจน้ำมันมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง 

 *** แนะ บจ.ปรับตัวรับมือความเสี่ยงอนาคต
     นางเกศรา กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังผันผวนได้ส่งผลกระทบทางลบต่อ บจ. ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดวัสดุก่อสร้าง 
    ขณะที่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีส่วนทำให้ บจ. ได้รับผลกระทบด้านความสามารถในการทำกำไร และต้องปรับตัวในการบริหารกิจการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า บจ.มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นและมีการปรับตัวในการบริหารจัดต้นทุนที่ดีในไตรมาส 1/61 ที่ผ่านมา ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน

*** ตลท.ตั้ง 4 ผู้ช่วยใหม่
    ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร 4 ท่าน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในตลาดทุน   เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่ง เชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับคลื่อนการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" รวมทั้งเป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
    โดย นางดวงรัตน์  สมุทวณิช เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับบริษัทจดทะเบียนและนโยบายกำกับตลาด สายงานกำกับตลาด ดูแลงานฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 1 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 2 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น และฝ่ายนโยบายกำกับตลาด 
    นายกิ่งเพ็ชร์ เงินพูลทรัพย์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย สายงานกำกับตลาด ดูแลงานฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-SET และฝ่ายกำกับการซื้อขาย-TFEX  
    นายกิตติ  สุทธิอรรถศิลป์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานบริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) และฝ่ายวิจัย  
     นางสาวปิยาภรณ์  ครองจันทร์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ดูแลงานฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ และฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ  

*** โบรกฯ มองตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจีดีพี-จับตาการเมือง
    นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยกับ “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” ว่า ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงปรับฐานที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมเศรษฐกิจของไทยไตรมาส 1/61 ที่ออกมาดีกว่าคาด ทั้งตัวเลขจีดีพี หรือ ส่งออก ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีหุ้นค่อยๆฟื้นตัว  
    “กลุ่มที่แนะนำให้ลงทุนในช่วงนี้ ประกอบด้วยกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง,นิคมอุตสาหกรรม ,ธนาคารพาณิชย์  เช่น  AMATA ,WHA ,KBANK ,BBL และ KTB” นายกรภัทร กล่าว
    นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) เปิดเผยกับ “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” ว่าภาวะตลาดในช่วงนี้มาปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการเมืองว่าจะมีการเลือกตั้งตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน
    “ภาวะตลาดหุ้นช่วงนี้นักลงทุนรอความชัดเจนเรื่องการเมืองซึ่งหากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหุ้นที่น่าสนใจจะล้อไปกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น EEC การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นรับเหมาก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสุขภาพ”นายปริญญ์กล่าว
    บล.โกลเบล็ก  มองปัจจัยที่ยังคงกดดันภาวะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ มาจาก fund flow ยังผันผวนต่อเนื่องในช่วง 1 เดือนย้อนหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.97 หมื่นล้านบาท และสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกจากกรณีชาวตุรกีเดินขบวนประท้วงกองกำลังอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์  พร้อมจับตา วันที่ 23 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดลงมติตีความร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าขัดกับกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อโรดแมพการเลือกตั้ง และเป็นวันกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลงวดที่ 5  จะมีการออกมาตรา 44 มาช่วยเหลือทันหรือไม่ ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด