ข่าวนี้ที่ 1

ตลท.ปล่อยผี 16 หุ้นแสบ ตะเพิด IEC-LVT-YNP พ้นกระดาน

ตลท.ปล่อยผี 16 หุ้นแสบ ตะเพิด IEC-LVT-YNP พ้นกระดาน

          ตลาดหลักทรัพย์ฯไฟเขียวให้ 16 หุ้น ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP กลับมาเทรดได้ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31ก.ค.นี้ นำโดยหุ้น A5-BLISS-BUI-CHUO-EARTH-GSTEL-IFEC-KC เป็นต้น พร้อมเพิกถอน IEC-LVT-YNP ออกจากตลาด เปิดให้ซื้อขายครั้งสุดท้าย 1-9 ก.ค.นี้ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลรอบคอบก่อนซื้อขาย

***ปล่อยผี 16 หุ้นเทรดชั่วคราว 1 เดือน
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อ 16 หลักทรัพย์ ที่อนุญาตให้กลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว หลังถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์(SP)มาเป็นเวลานาน เริ่มให้ซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 62 มีดังนี้ 
     1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
     2. บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
     3. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
     4. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
     5. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
     6. บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)
     7. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
     8. บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
     9. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
     10. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
     11. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
     12. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
     13. บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
     14. บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
    
    นอกจากนี้ ตลท.ยังปลดเครื่องหมาย SP อีก 2 บริษัทหลักทรัพย์ ก่อนที่จะถูกย้ายไปยังหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (NPG) ดังนี้ 
    1.บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
    2.บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)

*** EARTH-IFEC ไม่รอด 
     เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้บอร์ด บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ขอยกเว้นการเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวที่ติดเครื่องหมาย SP ของหุ้น EARTH ในวันที่ 1 ก.ค.2562 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ตามแผน Regulatory Reform เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งส่งจดหมาย ติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์ และบางส่วนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อประสานงานกับ ตลท. เพื่อให้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราว 
    ล่าสุด กลุ่มผู้ถือหุ้นของ EARTH ได้เดินทางไปพบ ก.ล.ต. โดยไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการเปิดซื้อขายหุ้น EARTH โดยให้ข้อสังเกตและมีความเป็นห่วงในเรื่องของราคาหุ้น หากเปิดให้มีการซื้อขาย ทาง ก.ล.ต. จึงแจ้งกับผู้ถือหุ้นว่าจะส่งหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าว 
     เช่นเดียวกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC  ที่ได้ส่งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์-ก.ล.ต. ของดเว้นให้หุ้นกลับมาซื้อขายชั่วคราว หลังถูกขึ้น SP นานเกิน 3 เดือน เหตุยังไม่มีความพร้อม ยังเร่งแก้ปัญหานอก-ในก่อน หวั่นกระทบผู้ถือหุ้นวงกว้าง 
     อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด รายชื่อที่ ตลท.เปิดเผยออกมาใน 16 รายชื่อ ที่ให้กลับมาเทรดชั่วคราว ก็มีหุ้น EARTH และหุ้น IFEC ด้วย 
 
*** ไม่จำกัดเพดานสูงสุด-ต่ำสุด ในวันแรกที่เข้าเทรด
     ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
    ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้นตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 
*** ประกาศถอดหุ้น IEC-LVT-YNP ออกจากกระดาน 10 ก.ค.นี้ 

    ตามที่ในวันนี้ (20 มิถุนายน) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเพิกถอน คือ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 
    โดยเมื่อครบระยะเวลาการเปิดซื้อขายดังกล่าว (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหุ้นสามัญของ 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
    เนื่องจากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์) และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
       
           
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด