ข่าวนี้ที่ 1

AOT กลับลำเลื่อนประมูล"ดิวตี้ฟรี" ลุยเปิดเฮียริ่ง 2 สัปดาห์

AOT กลับลำเลื่อนประมูล

 

    ทอท.เลื่อนเปิดประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ จากเดิมจะเปิดขายซอง 19 มี.ค.นี้ ขอเวลา 2 สัปดาห์ เคลียร์ข้อข้องใจจนกว่าสังคมจะสิ้นข้อสงสัย หากไม่มีเหตุผลหักล้างที่ดีพอ ทอท.จะเปิดขายซองต่อ คาดได้ผู้ชนะในดือน ก.ย.นี้ ล่าช้าจากเดิมที่คาด พ.ค.-มิ.ย.นี้ ยืนยันไม่ได้ผูกขาด พร้อมเปิด 3 ข้อสรุปชี้แจงข้อโต้แย้งสังคม 


*** เลื่อนประมูลไม่มีกำหนด จากเดิมเปิดขายซองพรุ่งนี้ 
    นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT กล่าวว่า บริษัทฯ ขอเลื่อนการเปิดขายซองเอกสารให้เอกชนร่วมประมูลสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และเชิญชวนเข้าร่วมประมูลสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไม่มีกำหนด จากเดิมกำหนดเปิดขายซองเอกสารประมูลวันที่ 19 มี.ค.-1 เม.ย.2562 เพื่อรอฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อน

*** ยันไม่ได้ผูกขาด พิจารณารอบด้านแล้ว 
       อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ ทักท้วงการดำเนินงานของ ทอท.ในการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเลือกประมูลแบบสัญญาเดียว ว่ามีลักษณะผูกขาด และอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายร่วมทุนที่มีการประกาศใช้ใหม่นั้น

*** เปิด 3 ผลสรุป ชี้แจงข้อโต้แย้งจากสังคม 
      บริษัทขอย้ำว่า ในการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดของทั้งสองโครงการ ทอท.ได้มีการพิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นจากหลายองค์กรมาประมวลผล รวมทั้งศึกษาถึงบริบทโดยรวมรอบด้าน ได้ผลสรุปดังนี้
     1. การเปิดเสรีเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เป็นการยุติการผูกขาดธุรกิจร้านค้าปลอดอากร โดยสามารถเห็นตัวอย่างได้จากการเปิดเสรี Pick-up Counter ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตทำให้มีผู้ยื่นความจำนงประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองนับสิบราย ซึ่ง ทอท. คาดว่าหลังจากมีการเปิดเสรี Pick-up Counter ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลอดอากรที่สำคัญของประเทศไทย 
      2. รูปแบบของการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารโครงการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในระยะยาว คือ การให้สิทธิสัมปทานเพียงรายเดียว (Master concessionaire) การแยกประมูลตามหมวดสินค้า (Category consessions) จะไม่ส่งผลดีต่อองค์กรและประเทศชาติโดยรวม 
     โดยในส่วนของกิจการร้านค้าปลอดอากรไม่เหมือนการค้าปลีกโดยเฉพาะเรื่องสถานที่ ห้างสรรพสินค้ามีประตูอยู่ที่เดิมตลอดไป แต่ท่าอากาศยานมี contact gate ที่เปรียบเสมือนประตู และแต่ละ contact gate สามารถรองรับเครื่องบินได้ในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ดังนั้น การไหลเวียนของผู้โดยสาร (Passenger flow) ในท่าอากาศยาน จึงแตกต่างจากห้างสรรพสินค้า โดยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินที่สายการบินนำมาให้บริการ 
     ดังนั้น จึงมีความสุ่มเสี่ยงที่หากมีการแยกสัญญาแล้วจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายมีปัญหาเมื่อปริมาณและการไหลเวียนของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงไป     
     นอกจากนี้ ยังจะทำให้ภายในสนามบินเดียวกัน มีความแตกต่างให้เห็นทั้งในด้านโครงการส่งเสริมการขาย และมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะสร้างการเปรียบเทียบและความสับสนให้กับผู้โดยสาร อีกทั้งยังนำมาซึ่งการผูกขาดในรายสินค้านั้นๆและไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่จะแสดงถึงความไม่มีมาตรฐานของสนามบินของประเทศอีกด้วย
    3. การให้สิทธิประกอบกิจการทั้ง 4 ท่าอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมอยู่ในสัญญาเดียว เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานที่มียอดขายน้อย เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประสบปัญหาการขาดทุน แต่สามารถยังดำเนินกิจการอยู่ได้ เนื่องจากมีการถัวกำไรจากท่าอากาศยานใหญ่ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    นอกจากนั้น การเปิดเสรีเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter)ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เริ่มประสบปัญหาการขาดทุนจากการแข่งขันของร้านค้าปลอดอากรในเมือง (Downtown Duty Free) แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงและศักยภาพของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจากผลการศึกษาของที่ปรึกษาชี้ชัดว่า การรวมสัญญาของโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรทั้ง 4 ท่าอากาศยาน จะทำให้ผู้ชนะการประมูลมีอำนาจต่อรองกับผู้แทนจำหน่าย (Supplier) ของสินค้า (Brand Name) ชั้นนำได้มาก ซึ่งธุรกิจร้านค้าปลอดอากรเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในระดับโลก การจะทำให้ท่าอากาศยานภูมิภาคมีสินค้า Brand Name ให้บริการผู้โดยสารเหมือนที่ให้บริการในท่าอากาศยานใหญ่ ทอท.จำเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมากที่สุดเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ หากท่าอากาศยานของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป

*** คาดจะได้ผู้ชนะประมูลราว ก.ย. ล่าช้าจากเดิมที่คาด มิ.ย. 
     นายนิตินัย กล่าวยืนยันว่า ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดของทั้งสองโครงการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท.และประเทศที่จะได้รับ เป็นสำคัญ รวมถึงการที่จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่กำหนดให้มีคนนอกร่วมอยู่ในกระบวนการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่ง
ใส สามารถตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณชนได้
       “เดิม ทอท. กำหนดจะขายซองเอกสารวันที่ 19 มี.ค.นี้ แต่เมื่อมีข้อสังเกต เราจะยังไม่ขายซองประมูล จะรอฟังข้อเสนอก่อนเราจะรับฟังจนกว่าสังคมจะสิ้นข้อสงสัย  หากยังไม่มีเหตุผลหักล้างเหตุผลของ ทอท.ได้ ทอท. จะพิจารณาเปิดขายซองต่อไป มั่นใจว่า1-2 สัปดาห์จะเคลียร์ข้อสงสัยได้ทั้งหมด และเปิดขายซองประมูลต่อไปได้ คาดว่าจะได้ตัวได้ผู้ชนะ การประมูลในเดือนกันยายน 2562 ล่าช้าจากเป้าหมายเดิม ที่กำหนดไว้ในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 62 ” นายนิตินัยกล่าว 

*** โบรกฯ มีมุมมอง Slightly Negative
    บล.โนมูระ พัฒนสิน  มีมุมมองเป็น Slightly Negative ราคาเป้าหมาย 70.5 บาท เนื่องจากประเด็นข้างต้นทำให้ตลาดมีความกังวลว่าการประมูล Duty free และพื้นที่ Retail จะมีความล่าช้า
    ทั้งนี้ หากสรุปแล้วโครงการข้างต้นเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนรัฐและเอกชนฉบับใหม่ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้าในการประมูล เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอน และไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ดี เราให้น้ำหนัก 80% ว่าจะทราบผลการประมูลภายในปี 2019 นี้เพื่อให้ผู้ชนะมีเวลาในการเตรียมการ เนื่องจากสัญญาเดิมระหว่าง AOT และ King Power จะสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ย. 2020ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด