ข่าวนี้ที่ 1

GPSC เพิ่มทุน-กู้เงิน เทกโอเวอร์ GLOW มูลค่า 1.4 แสนลบ.

GPSC เพิ่มทุน-กู้เงิน เทกโอเวอร์ GLOW มูลค่า 1.4 แสนลบ.

"โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่" ทุ่มเงินกว่า 9.7 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น "โกลว์ พลังงาน" จากผู้ถือหุ้นใหญ่ 69.11%  พร้อมเตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้นทั้งหมดอีก 30.89% ที่ราคา 96.50 บาท โดยจะกู้เงินระยะสั้นจำนวน 1.42 แสนล้านบาท รองรับการซื้อหุ้นและทำเทนเดอร์ และต้องเพิ่มทุนอีก 7.4 หมื่นล้านบาท  หวังปิดดีลในสิ้นปีนี้ เพื่อก้าวสู่ผู้นำผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย

*** ทุ่ม 9.7 หมื่นลบ. ซื้อ GLOW 69.11%
    ดร. เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW  โดยการซื้อหุ้นจาก Engie Global Developments B.V.  ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GLOW  ในราคาซื้อขายหุ้นละ 96.5 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาท (อนึ่ง ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้นลง) โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
    ?“การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ นับเป็นการขยายธุรกิจที่สำคัญของ GPSC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกำลังการผลิตภายหลังควบรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์ บรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถจากการขยายฐานลูกค้าสู่อุตสาหกรรมอื่น นอกจากลูกค้ากลุ่ม ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตอบโจทย์การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากสัดส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้า SPP เป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ดร.เติมชัยกล่าว

*** เตรียมทำเทนเดอร์อีก 30.89%
    บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW เป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GLOW ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น 

*** กู้เงิน-เพิ่มทุน ซื้อ GLOW
    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) เพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW 
    ทั้งนี้ หนึ่งในเงื่อนไขของสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาท กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัท
    เบื้องต้นบริษัทอาจพิจารณาเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป
    นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท ??โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 24 ส.ค.61 วันที่ไม่ได้สิทธิเข้าประชุม (XM) 4 ก.ค.61 
 
*** ชี้ได้ประโยชน์จาก  Operational Synergy
    ดร.เติมชัย กล่าวว่า  การที่โรงไฟฟ้าและโครงข่ายของ GPSC อยู่บริเวณใกล้เคียงกับของ GLOW บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Operational Synergy ในการบริหารโรงไฟฟ้าและโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นนำของทั้งสองบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
     ??“ การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ ผนวกกับการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจไฟฟ้า โดยนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาเสริมความแข็งแกร่งด้วย operational synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการแข่งขัน ที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่ง GPSC มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต” ดร. เติมชัย กล่าว

*** โบรกฯ มองราคาซื้อเหมาะสม
    บทวิเคราะห์ บล.ทรีนิตี้ ประเมินว่าราคาที่ GPSC ซื้อ GLOW ในครั้งนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างเหมาะสม เพราะ
    1. GLOW มี Operating Cash Flow ประมาณ 15,000-16,000 ล้านบาท ต่อปี หรือ ประมาณ 10 บาทต่อหุ้น หรือเทียบ Price/Operating Cash Flow ประมาณ 9.6 เท่า 
     2. ณ สิ้นไตรมาส 1 GLOW มี เงินสดในมือประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 6.6 บาทต่อหุ้น
    3. เงินปันผลจ่ายที่ GLOW ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประมาณ 5.6 บาทต่อหุ้น หรือถ้าคิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 5.8% ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของ GPSC ในการซื้อหุ้นในครั้งนี้คาดว่าน่าจะอยู่ราว 3-4% 
    สำหรับการเพิ่มทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเราได้ลองทำเป็นตาราง ซึ่งประเมินเบื้องต้นถ้าบริษัทเพิ่มทุนที่เป็น RO น่าเพิ่มทุนที่อัตราส่วน หุ้นเดิม:หุ้นใหม่  ที่ 3:2 หรือ 4:3 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ทำให้ราคาหุ้นเกิด Dilution Effect น้อยที่สุด

*** เพิ่มทุนไม่น่ากังวล 
    บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ ระบุ แม้ว่า GPSC จะมีความเสี่ยงในการเพิ่มทุน แต่เราเชื่อว่า PTT, TOP และ PTTGC มีเงินทุนที่พอเพียงแล้ว และการซื้อหุ้นของ GLOW หาก GPSC ใช้การกู้ยืม 100% จะทำให้ D/E และ Net Debt/EBITDA ที่ 3.9 เท่าและ 6.9 เท่าตามลำดับ และทำให้เกินข้อกำหนดในการกู้ยืมที่ 2.5 เท่า และ 4 เท่าตามลำดับ ทำให้ GPSC จะต้องมีการลงทุนด้วยเงินทุน 56% คิดเป็นเงิน 6.8 หมื่นล้านบาท จากการเพิ่มทุนผ่าน PTT, TOP, PTTGC ราว 1.4 – 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสินทรัพย์ 3-6% ของ PTT, TOP, PTTGC เราแนะนำให้ “ซื้อ” PTTGC โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 116 บาท และแนะนำ “ถือ” PTT และ TOP มีมูลค่าที่เหมาะสม 54 และ 102 บาทตามลำดับ
    ส่วน GPSC ซื้อหุ้นของ GLOW  มองว่ามี 2 เหตุผลคือ 1) การซื้อฐานลูกค้าในมาบตาพุด 2) การเพิ่มอัตรากำไรของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และต้นทุนก๊าซที่ลดลง
     - การเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ : GPSC สามารถขยายฐานลูกค้าผ่านการดำเนินงานของ GLOW ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเมื่อเทียบกับ GLOW แล้ว ฐานลูกค้าของ PTT ส่วนใหญ่อยู่ในเครือ PTT คิดเป็น 57% ของรายได้ ในขณะที่ฐานของ GLOW มีการกระจายที่ดีกว่า โดย 10 อันดับแรก คิดเป็นรายได้ 21% หากไม่มี GLOW แล้ว GPSC จะเป็นผู้ขายไฟฟ้าเอกชนเพียงรายเดียวในมาบตาพุด
    - การเพิ่มอัตรากำไร : GLOW เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าถ่านหินที่มีผลตอบแทนสูง และมีการจำหน่ายไอน้ำให้อุตสาหกรรม ไฟฟ้าของ GLOW ราว 13% ผลิตจากถ่านหิน และราคาก๊าซของ GLOW ใช้แบบ SPP ทำให้มีต้นทุนต่ำกว่า Cogen ของ GPSC ราว 7%
    - หนุนผลประกอบการของ PTT, TOP และ PTTGC : Bloomberg คาดผลประกอบการของ GLOW ที่ 8.1 พันล้านบาท สำหรับปี 2018F ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นสำหรับ PTT, TOP และ PTTGC เพิ่มขึ้น 2%, 7% และ 3% ตามลำดับ
     - ความเสี่ยงสินทรัพย์ที่เก่า : ความเสี่ยงของ GLOW คือสินทรัพย์ที่มีอายุมาก โดยโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่มีอายุ 15 ปี และ 6 ปี ในขณะที่โรงไฟฟ้า SPP ได้ดำเนินงานมา 5 – 24 ปี ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด