ข่าวนี้ที่ 1

CHAYO ลั่นเทรดวันแรกเหนือจอง ย้ำจุดเด่น Growth Stock

CHAYO ลั่นเทรดวันแรกเหนือจอง ย้ำจุดเด่น Growth Stock

 "ชโย กรุ๊ป" เดินหน้าเข้าเทรดในตลาด mai วันแรก ผู้บริหารมั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง เชื่อราคายืนเหนือจอง หลังนักลงทุนให้การตอบรับจองซื้อหุ้นจำนวนมาก มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแกร่ง พร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุน 403.2 ล้านบาท ประมูลซื้อหนี้มาบริหาร ชูไม้เด็ดเป็นหุ้น Growth Stock เหตุจำนวนหนี้บริหารมากขึ้น แต่ต้นทุนคงที่

*** mai รับหุ้น CHAYO เข้าเทรด
     นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CHAYO” ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
    กลุ่มบริษัท CHAYO ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้ส่วนบุคคล หนี้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 2) ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และ 3) ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
    CHAYO มีทุนชำระแล้ว 280 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ในราคาหุ้นละ 2.88 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 403.20 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,612.80 ล้านบาท มี บมจ. บล. เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
    CHAYO มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ ตระกูลยศะสินธุ์ ถือหุ้น 71.31% ตระกูลมั่นนิธิวรกุล ถือหุ้น 2.14% และตระกูลแจ่มวุฒิปรีชา ถือหุ้น 1.25% การกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 2.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 27.69 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560) ซึ่งเท่ากับ 58.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.104 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

*** มั่นใจเทรดวันแรกเหนือจอง
      นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยถึงการซื้อขายหุ้น CHAYO วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ในวันที่ 22 มี.ค.นี้  มั่นใจหุ้นจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ทำให้สามารถยืนเหนือราคาจองที่ 2.88 บาท/หุ้นได้ 
    การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันประมาณ 248 – 306 ล้านบาท  นำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินประมาณ 57 – 96 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานประมาณ 19 – 38 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้เงินอยู่ภายในปี 2561
     “คาดว่าหุ้น CHAYO ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน และสามารถยืนเหนือราคาจองได้ แม้ว่าภาวะตลาดหุ้นในช่วงนี้จะค่อนข้างผันผวน แต่เราเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทฯ ทั้งจากผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มากว่า 20 ปี โดยบริษัทดำเนินงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสามารถรักษาชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี ” นายสุขสันต์ กล่าว
     ด้านนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า CHAYO  ได้รับความสนใจจองซื้อหุ้นอย่างมากจากการเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 140  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.88 บาท ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน โดยความต้องการล้นหลามจากหลากหลายกลุ่มนักลงทุน โดยปัจจัยหลักมาจากพื้นฐานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งความสามารถทำกำไรสูง ประกอบกับประเภทธุรกิจนี้ในอนาคตมีการเติบโตอีกมาก
                “มั่นใจว่า CHAYO  เข้าซื้อขายวันแรกราคาจะอยู่เหนือราคาจองที่ 2.88 บาท/หุ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการและปัจจัยของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและหลังได้เงิน IPO จะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง แม้ว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน  แต่จากจุดแข็งทางธุรกิจหลายประการ เช่น ศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 20 ปี  บริษัทฯ สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายหรืออยู่ในระดับที่ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับมอบหมายงานจากผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสเติบโตในอนาคต จึงทำให้เชื่อมั่นว่า CHAYO จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุน” นายชัยชนะ กล่าว

***ปลดล็อคข้อจำกัดเงินทุน
    นายสุขสันต์ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายหรืออยู่ในระดับที่ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับมอบหมายงานจากผู้ว่าจ้างสม่ำเสมอ
    สำหรับเงินที่ได้รระดมทุนครั้งนี้จำนวน 403.2 ล้านหุ้น แบ่งเป็น จำนวน 280 ล้านบาท เพื่อนำไปประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ประมาณ 3-4 พันล้านบาท จากสิ้นปี 60 อยู่ที่ 2.66 หมื่นล้านบาท ทำให้พอร์ตสินเชื่อรวมสิ้นปีนี้อยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 57-96 ล้านบาท และ ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุเวียน
                "การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถปลดล็อคข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการกู้เงิน ที่จะนำไปใช้ในการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหาร ในปี 2561  บริษัทฯ มีแผนการลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันในจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 – 600 ล้านบาท  "

***ตั้งเป้าปี 61 เติบโตโดดเด่น 
     นายสุขสันต์ กล่าวว่า ในปี 2561  นอกจากประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ  โดยตั้งเป้างบลงทุนที่จะใช้ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มมากขึ้นกว่า 100% รวมทั้งการขยายธุรกิจเจรจา ติดตามและทวงถามหนี้ และธุรกิจศูนย์ข้อมูลลูกค้า (Call Center) ที่เติบโตขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญ ปีนี้จึง เป็นปีที่บริษัทฯ เติบโตโดดเด่น
     สำหรับผลการดำเนินงานปี 61 คาดว่าจะสูงกว่าปีก่อน  เนื่องจากซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่ม ขณะที่ต้นทุนคงที่
            
***เปิดงบปี 60 ทำกำไร 58 ลบ.
    บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 มีกำไรสุทธิ 58.24 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 70.89 ล้านบาท
    โดยปี 60 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 37.71 ล้านบาท มีรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 162.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 59 ที่สามารถชนะประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่มีหลักประกันที่มีมูลค่าไม่สูงมาก  ขณะที่กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันที่บริษัทเริ่มประมูล อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย ตามขั้นตอนปกติของการบริหารกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 6.26 ล้านบาท  ขณะที่มีกำไรขั้นต้นที่ 132.74 ล้านบาทข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด