ข่าวนี้ที่ 1

ธปท. ยกเครื่องเกณฑ์คุมอัตราแลกเปลี่ยน

ธปท. ยกเครื่องเกณฑ์คุมอัตราแลกเปลี่ยน

         ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศปฏิรูปเกณฑ์ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา 4 แนวทาง ทยอยใช้ตั้งแต่ มิ.ย. ปีนี้ จนถึงปี 61 หวังอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน คาดลดต้นทุนได้มากกว่าพันล้านบาทต่อปี พร้อมปลดล็อคให้โบรกเกอร์ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าเพื่อการซื้อขายหุ้นได้ และเปิดทางโบรกฯ TFEX รายใหม่ขอใบอนุญาต broker currency futures ได้ ด้านเงินบาทยังแข็งค่าต่อหวิดหลุด 34 บาทต่อดอลล์ หลังไร้มาตรการสกัดเงินทุนไหลเข้า

** กฎหมายเก่าล้าสมัย
         นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า  ธปท. ได้เริ่มปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านต่างๆ ซึ่งได้เริ่มปฏิรูปเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นลำดับแรก เนื่องจากเห็นว่าเป็นกฎหมายเก่า ที่ออกใช้มาตั้งแต่ปี 2485  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยคาดว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะทำให้ลดต้นทุนของเอกชนได้มากกว่าพันล้านบาทต่อปี ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และจะแล้วเสร็จในปี 2561  
         "ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมกันกว่า 100,000 ฉบับ และมีใบอนุญาตมากกว่า 3,000 ประเภท ที่บางเรื่องล้าสมัย โดยเฉพาะธปท.มีกฎเกณฑ์จำนวนมากที่ออกไปและไม่ได้ถูกทบทวนหรือปรับปรุงอย่างจริงจัง และเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและไม่เท่าทันกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่ "   นายวิรไท กล่าว 
         สำหรับการปรับโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์กับการแลกเปลี่ยนเงินครั้งนี้มีการทบทวนกฎหมายทั้งสิ้นประมาณ 80 ฉบับ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ การค้าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของรายย่อย นอกจากนี้ การผ่อนคลายเกณฑ์ยังครอบคลุถึงการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารที่ไม่จำเป็น ให้เอกชนทำธุรกรรมโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อธปท. รวมทั้งเพิ่มผู้เล่นในตลาดเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น   

** ยันไม่ส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย
         ในการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้มีผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย หรือ อัตราแลกเปลี่ยน แต่ดำเนินการเรื่องความยากง่ายในการทำธุรกิจเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นนั้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจ และการเมืองในสหรัฐ ซึ่งธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หาก ธปท.จะออกมาตรการป้องปรามค่าเงินจะประกาศให้ทราบอย่างแน่นอน  
         “มาตรการวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการป้องปราม แต่ในเรื่องของค่าเงิน เราก็ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งตอนนี้เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก และเรื่องนี้มันเป็นการอำนวยความสะดวก แต่คนกลับเข้าใจว่าธปท. จะออกมาตรการ เพราะว่า มีคนสื่อสารผิดว่าเราจะออกมาตรการดูแลค่าเงิน”นายวิรไท กล่าว
         ขณะที่นางสาววชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. กล่าวว่า มาตรการดูแลค่าเงินบาท หรือ มาตรการป้องปรามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธปท. ยังติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งยอมรับว่า หากพบการเก็งกำไรเกิดขึ้นที่รุนแรง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรการดูแลตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้หารือกับธปท.ในเรื่องดังกล่าว เช่น สภาหอการค้าไทย ได้มาหารือกับธปท. ซึ่งเอกชนเข้าใจว่า เกิดจากเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน และเป็นปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่อยากให้กังวลมากในเรื่องดังกล่าว  
         “คนเข้าใจผิดว่าเป็นมาตรการป้องปราม แต่การแถลงวันนี้ มันเป็นเรื่องของความยากง่ายในการทำธุรกิจ ขณะที่เราเองก็เข้าใจนักลงทุนว่า พฤติกรรมนักลงทุนมีเข้าๆออกๆ ตามเหตุการณ์ หรือข่าวสาร ซึ่งสิ่งที่เราเห็นคือ เรายังเห็นเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่องได้อีก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินบาทได้ ซึ่งเรายังติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อไป”นางสาววชิรา กล่าว

** ปฏิรูป 4 แนวทาง 
         ทั้งนี้ แนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่คณะทำงานได้เห็นชอบร่วมกันแล้วแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ได้แก่
          1. ลดขั้นตอนและเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์
          2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวมากขึ้น
          3. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อยทำธุรกรรมผ่านผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค
          4. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทยและเพิ่มผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

         โดยในส่วนของการลดเอกสารที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ประกอบด้วย 
   1.ผ่อนคลายให้ชำระค่าสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าหรือที่รับมอบในประเทศแก่บุคคลในต่างประเทศ 
   2.ลดเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ เช่น ยกเลิกการแสดงงบการเงินและหนังสือชี้แจงรายละเอียด กรณีส่งเงินลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ 
   3.เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ายื่นเอกสารประกอบการขอโอนเงินออกนอกประเทศเป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลได้ ยกเลิกการกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ยกเลิกข้อกำหนดในการประทับตราของธนาคารพาณิชย์ ลงบนเอกสารประกอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

         ส่วนการปฏิรูปที่ 2 ธปท.ยังได้ประกาศยกเลิกและผ่อนคลายเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของภาคธุรกิจในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะประกอบด้วย  
   1.ยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี จากเดิมยกเลิกได้กรณีค่าสินค้าบริการเงินลงทุนโดยตรง เงินกู้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ยกเลิกได้ในกรณีที่มีเงินต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์  
   2.ให้บริษัทในเครือเดียวกันสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนกันได้ โดยไม่ต้องยื่นของธปท.เป็นรายกรณี  
   3.อนุญาตให้บริษัทและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและโอนเงินออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ เว้นในวัน trad date และ settlement date โดยคุณสมบัติประกอบด้วย ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสถาบันการเงิน และมีปริมาณธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตามที่กำหนด มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทที่ชัดเจน และมีกรรมการของบริษัทหรือผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560  
  
         การปฏิรูปด้านที่ 3 คือ การเพิ่มทางเลือกซื้อขายโอนเงินรายย่อย เพื่อเป็นการสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระค่าสินค้ารายย่อย และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มทางเลือกการซื้อขายโอนเงินรายย่อย ประกอบด้วย  
   1.ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าในต่างประเทศผ่าน Money Transfer Agent หรือ MT ได้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป 
   2.เพิ่มวงเงินโอนออก จากเดิมให้โอนเงินออกนอกประเทศได้ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาทต่อรายลูกค้า ต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในสิ้นปี 2560  
   3.ผ่อนคลายคุณสมบัติผู้ยื่นของอนุญาต MTเช่น ทุนจดทะเบียน จากปัจจุบัน ผู้ยื่นขอประกอบุรกิจดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2561  
   4.ให้ Money Changer หรือMC ให้ซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ หรือ MC ในต่างประเทศได้ จากเดิมได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น ซึ่งจะเริ่มได้ในเดือนมิถุนายน 2560  
   5.ให้ MC สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าในรูปอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินตราต่างประเทศเช่น e-Money ได้  
   6.ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสกุลเงินบาท แก่ non-ressident ที่เป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในประเทศไทย และที่เป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐาน  
 
         การปฏิรูปด้านที่ 4 คือ การปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ประชาชน หรือ บริษัทมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เปิดโอกาสให้มีผู้เล่นรายใหม่ ประกอบด้วย  
   1.ผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ ต่อรายต่อปี จากเดิม บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินต่ำกว่า 100 ล้านบาท ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเท่านั้น  
   2.ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ  (FX license) แก่บริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศได้ ภายใต้ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์  
   3.เพิ่มประเภทตัวกลางอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก หรือ เทียบเท่า เช่น ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตราสารหนี้ (ประเภท ข.) จัดการกองทุน (ประเภท ค.) หน่วยลงทุน (ประเภท ง.) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเภท ส.1) 
   4.ให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFEX รายใหม่ๆสามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็น broker currency futures ได้ จากเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคาดว่าในกระบวนการทั้ง 4 ข้อนี้จะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560 เป็นต้นไป

** สมาคม บล.ย้ำ โบรกฯ ไม่สามารถเก็งกำไรค่าเงินได้
         นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เปิดเผยกับ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ในไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น เพราะบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศสามารถซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนได้นานแล้ว 
         โดยบริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามมูลค่าที่ลูกค้าทำธุรกรรมเท่านั้น โดยไม่สามารถซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรได้อย่างเด็ดขาด
         ปัจจุบันธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เกณฑ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเรื่องความสะดวกในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์จะมีต้นทุนที่ลดลง จากที่ผ่านมาต้องดำเนินการแลกอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ แต่หลังจากนี้สามารถซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนได้เอง ซึ่งจะสามารถให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในระยะต่อไป สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จะเจรจาให้ ธปท. พิจารณาเรื่องวงเงินบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non Resident) ที่เป็นบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น หรือบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป จากปัจจุบันมีกำหนดให้บัญชีแต่ละประเภทต้องไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อราย ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ควรมีการปรับเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดเงินและตลาดทุนในไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่อง

** MTS Gold เตรียมขอไลเซ่นส์ Currency Futures คาดหนุนสภาพคล่องใน TFEX เพิ่มขึ้น
          นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการและผู้จัดการ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด เปิดเผยกับสำนักข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" ว่า บริษัทฯ สนใจจะขออนุญาตเป็น Broker Currency Futures แน่นอนหากไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากจะช่วยผลักดันให้บริการสินค้า TFEX ได้ครบทุกประเภท เพราะในปัจจุบันยังขาดการให้บริการสินค้าค่าเงินเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติ 
          คาดว่าหลังจากแบงก์ชาติเปิดให้บริการ Currency Futures แก่โบรกเกอร์ จะช่วยสนับสนุนสินค้าชนิดนี้มีสภาพคล่องมากขึ้น เพราะมีผู้ให้บริการเพิ่ม โดยปัจจุบันสินค้าดังกล่าวยังขาดสภาพคล่อง 
          "ปัจจุบันสินค้า Currency Futures ยังขาด liquidity แต่แบงก์ชาติอนุญาตในรอบนี้ MTS ก็จะขออนุญาตเปิดให้บริการแน่นอน เพื่อให้บริการสินค้าแก่นักลงทุนได้ครบและหลากหลาย  "นายณัฐพงศ์กล่าว 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันมีผู้ให้บริการการซื้อขายสินค้าในตลาด TFEX ทั้งหมด 42 ราย แต่มี 11 รายที่ยังไม่สามารถให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายดอลล่าร์ล่วงหน้า (USD Futures) ได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ AFC, GTWM, HGF, MTSGF, YLG, CGF, AEC, AWS, APPLE, SBITO และ MPSEC 
          ด้านปริมาณการซื้อขายสินค้า Currency Futures ในปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ซื้อขายเฉลี่ย 1,004 สัญญา/วัน ด้านสถานะคงค้างทุกซีรี่ย์ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 30,893 สัญญา

** บาทแข็งต่อเกือบหลุด 34 บาท/ดอลลาร์
          นักค้าเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 34 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิดตลาดที่ 34.04 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งระหว่างวันค่าเงินบาทแข็งค่าสุดที่ระดับ 33.94 บาท/ดอลลาร์ และ อ่อนค่าสุดที่ระดับ 34.08 บาท/ดอลลาร์ โดยก่อนทราบการแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถึงเรื่องการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราได้มีการเทขายสกุลเงินบาทออกมา แต่หลังจากที่ตลาดรับข่าว และ คลายความกังวลไปแล้ว เนื่องจากไม่ได้มีมาตรการใดๆออกมาสกัดกั้นเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ แต่เป็นการสนับสนุนการลงทุนเท่านั้นทำให้ยังมีแรงซื้อสกุลเงินบาท และ เทขายดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามในคืนนี้ คือ ตัวเลข ISM ภาคบริการเดือนพ.ค. ของสหรัฐข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด