ข่าวนี้ที่ 1

กลุ่มหมอสุวิน ขายอีกแล้ว เหลือ BEAUTY แค่ 21%

กลุ่มหมอสุวิน ขายอีกแล้ว เหลือ BEAUTY แค่ 21%

    BEAUTY เผย บอสใหญ่ กลุ่ม นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ขายหุ้นบิ๊กล็อต 140 ล้านหุ้น หรือ 4.66% รับเงิน 2.63 พันลบ. ตอบรับความต้องการนักลงทุนสถาบันไทย- เทศ ส่งผลเหลือหุ้นในมือ 21.23%  ด้าน"หมอสุวิน" ยัน โครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยนแปลง ยังถือหุ้นใหญ่  ส่วนรายได้รวมปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 4.29 พันลบ. หรือไม่ต่ำกว่า 20%  ด้านโบรกฯ ยังแนะ"ซื้อ" เป้า 25 บาท

*** หมอสุวิน เผยขายหุ้น 4.66% เพราะนักลงทุนสถาบันสนใจ

    นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า กลุ่มนพ.สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งประกอบไปด้วย นพ.สุวิน ไกรภูเบศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนรวม 140,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 18.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,632 ล้านบาท แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการขายแบบข้ามคืนในวงจำกัด (Overnight Global Bookbuild Transaction)

*** ยันโครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยน"กลุ่ม นพ.สุวิน"ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 21.23%
   
    ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้กลุ่มนพ.สุวิน จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 21.23 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ จะยังคงเป็นกรรมการและผู้บริหารและคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ จะยังคงเป็นกรรมการดังเดิม อีกทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
    "เราได้รับการติดต่อจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่แสดงความต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการที่ดี แผนการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนั้น ในการขายหุ้นครั้งนี้ เราได้จัดสรรหุ้นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ให้กับนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพและเน้นการลงทุนในระยะยาว (Long Only Fund) ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของผู้ถือหุ้นมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 โดยมีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศถือใน Free Float ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งผมมั่นใจว่าจะส่งผลบวกต่อเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว" นพ.สุวิน กล่าว

***มั่นใจรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% รักษาอัตรากำไรสุทธิสูงกว่า 20%
    
    นพ.สุวิน กล่าวว่า คณะผู้บริหาร และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจ และสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ออกโปรโมชั่นต่างๆ จัดกิจกรรมกับลูกค้าสมาชิก เพื่อกระตุ้นยอดขาย และออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้รวมปีนี้ จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 4,290 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

*** โบรกฯ แนะ"ซื้อ"ให้เป้า 25 บ.มองกำไรปีนี้โต 30-40% ผู้บริหารขายหุ้นจึงไม่กระทบมาก

    นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การขายหุ้นออกมา 4.66% ของผู้ถือหุ้นใหญ่ BEAUTY  ถือเป็นเรื่องปกติที่หลายบริษัทนิยมทำ เพื่อกระจายสัดส่วนหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันมาถือหุ้นเพิ่มขึ้น  และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงสถานะ ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ไม่มีผลต่อการดำเนินงาน ดังนั้น จึงไม่น่ากังวลมากนัก อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบเรื่องราคาหุ้นที่ลดลง เพราะบางฝ่ายประเมินว่าเป็นการขายหุ้นทิ้งทำกำไรช่วงราคาแพง ส่งผลให้ไม่เชื่อมั่นต่อบริษัท
    โดยปัจจัยพื้นฐานของ BEAUTY ยังอยู่ในระดับที่ดี ประเมินกำไรสุทธิปีนี้จะเติบโตได้ 30-40% ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ของบริษัท รวมถึงแผนการขยายสาขายังดำเนินตามแผนเดิมที่ตั้งไว้
    ทั้งนี้ แนะนำนักลงทุนสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง โดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 25 บาท
    
    ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก คุณสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่า ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทฯ ของตนในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยคุณสุวิน ไกรภูเบศ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ได้ขายหุ้นในจำนวนรวมกัน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 18.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,632 ล้านบาท โดยราคาขายดังกล่าว กำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
    ภายหลังการขายในครั้งนี้ คุณสุวิน ไกรภูเบศ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ต่อไป ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15.11 และร้อยละ 6.13 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ รวมสัดส่วนการถือหุ้นของทั้งสองท่านคิดเป็นร้อยละ 21.23 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (จากเดิมร้อยละ 25.89) ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด