ข่าวนี้ที่ 1

"อากู๋"ดึง"เสี่ยเจริญ" อุ้ม GRAMMY ปลุกความหวังเทิร์นอะราวด์

    "จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่"ขาย"จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง" ให้"กลุ่มสิริวัฒนภักดี" มูลค่า 1 พันล้านบาท เข้าถือหุ้น 50% พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจ ดึง "จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (GMM25)"-"จีเอ็มเอ็ม ทีวี"-"จีเอ็มเอ็ม มีเดีย"-"เอ-ไทม์ มีเดีย" และ"เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์" เข้ามาอยู่ภายใต้"จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง" โบรกฯมอง การเข้าร่วมทุนครั้งนี้ช่วยลดการขาดทุนในช่องทีวิดิจิทัลของ GRAMMY ระยะยาวอาจเติบโตได้ดีขึ้น

*** กลุ่ม"สิริวัฒนภักดี"ทุ่ม 1 พันลบ.ซื้อ"จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง"50%
    
    นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทฯ และ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในฐานะผู้จองซื้อ ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
    โดย บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,999,900 บาท และ (2) สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,999,999 หุ้น และดำเนินการให้หุ้นเพิ่มทุนที่ตนสละสิทธิถูกจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ 3. ขณะที่อเดลฟอส ซึ่งเป็นผู้จองซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่ตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตนและตามที่บริษัทฯ สละสิทธิทั้งหมดรวมจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท
    ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้จองซื้อแต่ละฝ่ายจะถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
    ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ตามที่สัญญาจองซื้อหุ้นกำหนด โดย
    1. บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด (เอ็กแซ็กท์) และ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด (ทีน ทอล์ก) จำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (ซีเนริโอ) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
    2. บริษัทจะรับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีของ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (บลิส) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
    3. บริษัทฯ จะขายและโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำนวนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (จีเอ็มเอ็ม ทีวี) จำนวนร้อยละ 100 ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง
    โดยภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะทำให้จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง มีบริษัทอยู่ภายใต้กลุ่มทั้งสิ้น 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM 25) ,บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ,บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย , บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด และบริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
    อนึ่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2559 กลุ่ม บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ได้เข้าถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือเจ้าของอมรินทร์ทีวี และหนังสือต่างๆ ในสัดส่วน 47.62%
    บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า มีมติอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ที่ถือหุ้นเกือบทั้งหมดโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท
    ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นของบมจ.อมรินทร์ ของนายฐาปน และนายปณต โดยถือผ่านบริษัท วัฒนภักดี จำกัด ทำให้ “ตระกูลสิริวัฒนภักดี” ถือหุ้นในบมจ.อมรินทร์ 47.62% ขณะที่ครอบครัวอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอมรินทร์ จะมีสัดส่วนหุ้นลดลงเหลือ 30.83% และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 21.55%
    
***ดึง"กลุ่มปราสาททองโอสถ"เข้าถือหุ้น 50% ในช่อง ONE    

    เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 GRAMMY และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (วัน เอ็นเตอร์ไพรส์) ซึ่งทำธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง ONE  พร้อมดึงบริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ซึ่งมีนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เข้ามาถือหุ้นในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ อีก 50% 
    ทั้งนี้ GRAMMY แจ้งว่า วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1.91 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 19.05 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 100 บาท ซึ่งจะทำให้วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 3.81 พันล้านบาท 
    การเพิ่มทุนเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว GRAMMY ถือหุ้นลดลงเหลือ 25.50% จากเดิม 51% ,กลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้นลดลงเหลือ 24.50% จากเดิม 49% ส่วนประนันท์ภรณ์ เข้ามาถือหุ้น 50% ด้วยการใส่เงินลงทุนเข้ามาทั้งสิ้น 1.91 พันล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระค้ำประกัน และภาระหนี้ของกลุ่มวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

***โบรกฯมองการร่วมทุนช่วยลดภาระขาดทุนในช่องทีวิดิจิทัล หนุนโตดี
    
    นายมงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า กรณีที่"กลุ่มสิริวัฒนภักดี" เข้าถือหุ้น 50% ในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ประเมินว่าเป็นปัจจัยบวกที่ดีกับ GRAMMY อย่างเด่นชัด เพราะเป็นการหาพันธมิตรเข้ามาช่วยลดภาระที่ได้ลงทุนกับทีวิดิจิทัลไปค่อนข้างมากก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันทีวิดิจิทัลยังเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด ทำให้บริษัทต้องมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการได้แหล่งเงินทุนเข้ามาจะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน และมีฐานะทางการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจและภาพรวมช่องให้ดูดีขึ้นด้วย
    ในระยะสั้น คาดว่าการเข้าร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยลดการขาดทุน ในช่องทีวิดิจิทัลของ GRAMMY ที่ปัจจุบันคาดว่าเป็นสัดส่วนรายได้ที่ค่อนข้างใหญ่ในบริษัท
    ส่วนระยะยาวคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งประเมินว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ด้านราคาหุ้นของ GRAMMY ที่ผ่านมาถูกกดดันจากการขาดทุนภายหลังการลงทุนทีวิดิจิทัล แต่คาดว่าหลังจากนี้จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นระยะ ซึ่งมีโอกาสที่ GRAMMY จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ หลังจากไตรมาส 2 บริษัทเริ่มพลิกมีกำไรสุทธิแล้ว 12.11 ล้านบาท

    ทั้งนี้ GRAMMY เผยไตรมาส 2/60 มีผลกำไรสุทธิ 8.5 ล้านบาท พลิกฟื้นเป็นบวกเพิ่มขึ้น 108% จากผลขาดทุนสุทธิถึง 109 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน จากความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตามแผน
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า การให้บริการและค่าลิขสิทธิ์ 1,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตของเรตติ้งและรายได้ในดิจิทัลทีวี ร่วมกับโฮมช็อปปิ้ง และธุรกิจภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็จจากหนังใหม่เข้าฉาย ส่วนธุรกิจเพลงมีรายได้จากโชว์บิซและการบริหารและจัดการศิลปินเพิ่มขึ้น ขณะที่แพลทฟอร์มจีเอ็มเอ็มแซทยอดขายปรับตัวดีขึ้นจากการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ไตรมาสนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด