ข่าวนี้ที่ 1

DTAC โค้งสองกำไรโตแรง 1.69 พันลบ. โบรกฯจ่ออัพเป้า

DTAC โค้งสองกำไรโตแรง 1.69 พันลบ. โบรกฯจ่ออัพเป้า

    "โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น" อวดงบ Q2/62 กำไร 1.69 พันลบ.พุ่ง 845% จากงวดเดียวกันปีก่อน และโต 20% จากไตรมาสก่อนหน้า เหตุรายได้เพิ่ม-ค่าธรรมเนียมลด บริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนครึ่งปีแรกกวาดกำไรแล้ว 3.1 พันลบ. วางเป้า EBITDA ปีนี้ 2.4-2.5 หมื่นลบ. ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 1.26 บาท/หุ้น โบรกฯชี้กำไรดีกว่าคาด ปันผลน่าพอใจ เล็งเพิ่มราคาพื้นฐาน

*** โชว์กำไร Q2/62 พุ่ง รายได้เพิ่ม-ค่าธรรมเนียมลด
    
    นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC กล่าวว่า กำไรสุทธิไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ,ภาษี,ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ดีขึ้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA-CAPEX) สำหรับไตรมาส 2/2562 เป็นบวกอยู่ที่ 4.2 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 เท่า เนื่องมาจากการชำระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทให้แก่บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) และการลงทุนในเครือข่ายเป็นหลัก
    รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC สำหรับไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 1.6% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกแพ็กเกจระบบเติมเงินที่ให้บริการข้อมูลแบบไม่จำกัด และการออกแพ็กเกจที่ให้บริการข้อมูลแบบจำกัดและมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม เล็กน้อย รวมถึงกระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการรายเดือน สำหรับ EBITDA ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดี
    สำหรับ EBITDA margin (คำนวณโดยหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่ายจากบมจ.ทีโอที (TOT) จากตัวหาร) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 36.9% ส่วน CAPEX ลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 15.3% ของรายได้จากการให้บริการ 

*** วางเป้า EBITDA ปีนี้ 2.4-2.5 หมื่นลบ.

    ดีแทคจะมุ่งเน้นผลักดันปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดีแทคกลับมาเติบโตอีก ครั้ง อันได้แก่ 1 การปรับปรุงโครงข่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นของลูกค้า 2) การเอาลูกค้า B2C กลับคืนมา และ 3) ขยายโอกาสในกลุ่มลูกค้า B2B โดยดีแทคยังคงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC ในปีนี้จะลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ โดยจะมี EBITDA อยู่ในช่วง 2.4-2.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ดีแทควางแผนที่จะใช้เงินลงทุนในปี 2562 จำนวนประมาณ 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท 
    "ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ผลประกอบการของเราสอดคล้องกับแผนพลิกฟื้น ที่เราได้ประกาศออกไปในงาน Capital Markets Day ดีแทคได้มุ่งสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นของลูกค้าต่อเครือข่ายของเรา ซึ่งเริ่มส่งผลในเชิงบวกแล้ว ทั้งในด้านความพึงพอใจและปริมาณการร้องเรียนด้านเครือข่ายในไตรมาส 2/2562 ในขณะที่บริการระบบรายเดือนยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง บริการในระบบเติมเงินก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เราจะยังคงมุ่งเน้นในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ใช้งานทั่วประเทศ และเราจะไม่หยุดพัฒนา"นางอเล็กซานดรา กล่าว
    
*** ARPU (รายได้ต่อเลขหมาย) ฟื้นตัวดี
    
    รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ARPU) สำหรับไตรมาส 2/62 เท่ากับ 249 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 1.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 ของจำนวนลูกค้ารวม ณ สิ้นไตรมาส 2/62 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาสนี้เท่ากับ 532 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 137 บาทต่อเดือน
    ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 จำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.6 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนลูกค้าลดลงเพียงประมาณ 94,000 เลขหมายในไตรมาสนี้ ต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2559 ดีแทคยังติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 2300 MHz เพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ 600 สถานี เพิ่มจำนวนสถานีรวมบนเครือข่าย 2300 MHz เป็นประมาณ 16,000 สถานี นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 2100 MHz เพิ่มอีกจำนวน 348 สถานี เพื่อขยายความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายน้อยลงหลังหมดสัมปทานเดิม
    ดีแทคยังคงเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและไว้วางใจของลูกค้าต่อดีแทค ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการร้องเรียนลดลง อีกทั้งการได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 จะเป็นโอกาสในอนาคตอันใกล้สำหรับดีแทคในการเพิ่มความครอบคลุมของเครือข่ายดีแทคทั่วประเทศ ส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น พร้อมกับขยายความจุเครือข่ายสำหรับพื้นที่ใช้งานในเมือง

*** บริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินของดีแทค กล่าวว่า เรามีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อันเป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่เติบโตจากไตรมาสที่แล้ว การควบคุมต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ EBITDA และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้เรายังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

*** ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.26 บาท/หุ้น
    

    ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี โดยจากผลกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.26 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
    
*** บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ชี้กำไรดีกว่าคาด ปันผลน่าพอใจ

    บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุ DTAC รายงานกำไรดีกว่าตลาดคาดราว 30% พร้อมทั้งจ่ายปันผลในงวด 6 เดือนแรกปี 62 น่าพอใจ 1.26 บาท 
    ประเด็นสำคัญคือ ARPU (รายได้ต่อเลขหมาย) สูงกว่าคาด 2-3% ตรงนี้สะท้อนว่า ภาพการแข่งขันในกลุ่ม "ไม่ได้รุนแรง" ดังที่ตลาดกังวลนัก
    เรามองว่า sentiment เชิงบวกจาก DTAC จะทำให้ตลาดหุ้นกลับมาเก็งกำไรกลุ่มในระยะที่ตลาดขาด catalyst ช่วงนี้

*** บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส จ่อเพิ่มราคาพื้นฐาน 

    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส อยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการและราคาพื้นฐาน DTAC หลังรายงานกำไร 2Q62 ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ กำไรสุทธิ 2Q62 เท่ากับ 1.7 พันล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดจาก 179 ล้านบาท ใน 2Q61 ปัจจัยหนุน คือ 1) ARPU ฟื้นตัวดีเกินคาด (เติบโต 6%QoQ), 2) จำนวนลูกค้าสุทธิลดในอัตราที่น้อยลงมาก, 3) ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายน้อยลงหลังหมดสัมปทานเดิม, 4) จัดการค่าใช้จ่ายขาย & บริหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.26 บาท/หุ้น กำหนด Record date 30 ก.ค. ชำระเงิน 9 ส.ค.62ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด