ข่าวนี้ที่ 1

ออมสิน จัดเต็ม!ช่วยลูกหนี้ทุกราย พักหนี้-พักดบ.อัตโนมัติ 3 เดือน

ออมสิน จัดเต็ม!ช่วยลูกหนี้ทุกราย พักหนี้-พักดบ.อัตโนมัติ 3 เดือน

"ธนาคารออมสิน" จัดเต็มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกราย จากวิกฤติโควิด-19  หยุดพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน ด้าน"นายกรัฐมนตรี" เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ 3 เม.ย.นี้ หารือมาตรการเยียวยาเฟส 3-4   

*** พักเงินต้น-ดอกเบี้ย ลูกค้าบุคคล-เคหะ-SME
     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยธนาคารฯ จะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อSMEsที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

*** ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำลูกหนี้บัตรเครดิต-กดเงินสด
     สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

     ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

*** ประชุมครม.นัดพิเศษถกมาตรการเยียวยาเพิ่ม
        นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 เมษายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เพื่อหารือเร่งด่วน โดยจะเป็นการประชุมเต็มคณะ โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference   วาระการหารือประกอบด้วย 
 
     1. รับฟังข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ สิ่งที่จะออกเป็นมาตรการเยียวยาในระยะ 3 และ 4 สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ต่อไป

     2.หารือเรื่องงบประมาณ กรอบวงเงิน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน รวมทั้ง แหล่งที่มาของเงินจากที่ต่างๆ

     อนึ่ง ก่อนหน้านี้  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   ระบุว่า อยู่ระหว่างพิจารณาชุดมาตรการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ เฟส 3 คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณมากกว่ามาตรการชุดที่ 1 และชุดที่  ผ่านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อพิเศษ  หลังจากประเมินว่า สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรง  ทั้งกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน  ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด