ข่าวนี้ที่ 1

EARTH เปิดทางแบงก์เจ้าหนี้บริหารแผนฟื้นฟูฯ

EARTH เปิดทางแบงก์เจ้าหนี้บริหารแผนฟื้นฟูฯ

     ผู้บริหาร"เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ"ยอมถอย! เปิดทางให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเป็นผู้คัดเลือกบริษัทผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ รวมทั้งรักษามูลค่าธุรกิจเอาไว้ได้ หวังหุ้น EARTH กลับมาซื้อขายโดยเร็ว พร้อมขอ ก.ล.ต.ขยายเวลาส่งรายงาน Special Audit มูลหนี้ 2.6 หมื่นลบ. เป็นภายใน 12 ก.ย.นี้    

*** เปิดทางเจ้าหนี้บริหารแผนฟื้นฟูฯ
    นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)หรือ EARTH เปิดเผยว่า บริษัทฯได้หารือกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลัก ในการแก้ปัญหาการชำระหนี้ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ  โดยบริษัทฯยินดีให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเป็นผู้คัดเลือกบริษัทผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน ภายใต้การฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ตามที่เจ้าหนี้เห็นสมควร เพื่อจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ และสามารถรักษามูลค่าทางธุรกิจเอาไว้ได้  
    ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและบริหารกิจการต่อไป ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ผู้ถือตั๋วเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯด้วย โดยจะทำให้หุ้น EARTH ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(ตลท.)ได้ตามปกติโดยเร็ว
    “บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากและจะดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆต่อไป รวมทั้งสามารถผลักดันให้บริษัทย่อย Guangdong Energy Earth Co.,Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจซื้อขายถ่านหินในประเทศจีนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ต่อไปตามแผน”นายขจรพงศ์ กล่าว
    ทั้งนี้ ผู้บริหาร บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จะเดินทางเข้าพบและหารือร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆจนครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตามปกติ 

*** ขอขยายเวลาส่ง Special Audit เป็น 12 ก.ย.นี้
    นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เปิดผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. )ได้มีคำสั่งให้ EARTH ทำการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ(Special Audit)ที่มาของมูลหนี้จำนวน 2.6 หมื่นล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์ยังคง SP และขึ้น NP หลักทรัพย์ EARTH และมีคำสั่งให้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เกี่ยวกับที่มาความมีอยู่ และสถานะของมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยให้บริษัทฯ นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30วัน นับแต่วันที่ในหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯด้วยนั้น
    บริษัทฯ ขอรายงานว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ( special audit ) โดยบริษัทฯเตรียมที่จะส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลา 30 วันเนื่องจากผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการทำรายงานขั้นสุดท้ายซึ่งทางบริษัทฯจะได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 8 ก.ย.นี้

*** เปิดตัวแบงก์เจ้าหนี้ EARTH ทั้ง 4 แห่ง
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับธนาคารเจ้าหนี้ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)หรือ KTB ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)หรือ KBANK ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)หรือ BAY และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์)
    สำหรับภาระหนี้ของ EARTH ที่มีอยู่กับ 4 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย 1.2หมื่นล้านบาท(รวมเงินกู้ระยะยาว) ธนาคารกสิกรไทย 3,800 ล้านบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,200 ล้านบาท และเอ็กซิมแบงก์ อีกประมาณ 350 ล้านบาท


*** ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้อายัดบัญชี EARTH
    ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายขจรพงศ์ เปิดเผยว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่อายัดเงินฝากของบริษัทฯ ในบัญชีของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เนื่องจากการที่บริษัทได้ร้องขอฟื้นฟูกิจการย่อมมีผลทางกฎหมายให้บริษัทฯอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ แต่เพื่อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการและการดำเนินกิจการของบริษัท ศาลล้มละลายกลางได้อนุญาตให้บริษัทฯสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลังจากยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทสามารถดาเนินต่อไปได้ในระหว่างการพิจารณาคดีขอฟื้นฟูกิจการ
    สำหรับความคืบหน้ากรณี EARTH ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่  24 ก.ค.60 และอนุมัติให้บริษัทฯเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้น  ศาลฯ ได้นัดไต่สวนคำร้องครั้งแรกวันที่ 18 กันยายน 2560  ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด