บทความแนะนำ

เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นเวียดนาม - พ่วงลดหย่อนภาษีกับ KT-VIETNAM RMF

เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นเวียดนาม - พ่วงลดหย่อนภาษีกับ KT-VIETNAM RMF

     เข้าสู่ช่วงฤดูกาลลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีกันอีกแล้ว หลายคนอาจกำลังมองหาการลงทุนผลิตภัณฑ์การเงินคุณภาพ พ่วงด้วยสิทธิลดหย่อนภาษี ทั้งประกัน - กองทุน ฯลฯ  "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)"  ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์การเงินยอดฮิต ที่หลายคนนำมาใช้เพื่อกาลนี้ ซึ่ง RMF ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะ RMF ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

 

* ตลาดหุ้นเวียดนาม โอกาสทอง ที่หลายกองทุนจ้องตาเป็นมัน    

     ตลาดหุ้นเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดเอเชียที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว จากระดับราคาที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภาคการบริการเติบโตได้ดีจากแรงหนุนการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือนอยู่ที่ 2.9% YoY ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ที่ 4% ในปีนี้ (ที่มา : General Statistics Office, 29 Oct 2022)   

 

     นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้าน Corruption ซึ่งมีแนวโน้มเดินหน้าตรวจสอบเรื่องการทุจริตในโครงการต่างๆ รวมถึงการออกหุ้นกู้ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

 

     สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ถึงแม้ว่า ตลาดหุ้นเวียดนามจะมีความผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากมีจำนวนนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่นิยมใช้การเทรดที่ใช้เงินที่ยืมมาในการเทรดในสินทรัพย์นั้น ๆ ในปริมาณที่มากขึ้น (Margin Trading) ทำให้ตลาดมีความผันผวนจากแรงขายนักลงทุนรายย่อย และเกิดการบังคับขายเมื่อหลักประกันหนี้มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้แล้ว (Margin Force Sell) โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ แต่การปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมานั้นถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว  

 

* โอกาสลงทุนในหุ้นเวียดนามง่ายๆ ผ่าน RMF คุณภาพ  

     นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า KTAM ได้เปิดขายกองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-VIETNAM RMF) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-22 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยมองว่า จากภาพรวมตลาดเวียดนามมีโอกาสเติบโตในระยะยาว  เศรษฐกิจในไตรมาส 3 ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง และความเข้มแข็งของการเมืองภายใน  กองทุน KT-VIETNAM RMF จึงเหมาะที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนระยะยาว 

 

     โดยกองทุนเปิดเคแทมเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-VIETNAM RMF) เป็นกองทุนที่ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม  

 

     ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ หรือมีรายได้หลัก และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของประเทศเวียดนาม หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Hedging)  

 

     KT-VIETNAM RMF มีกระบวนการลงทุนแบบผสานรูปแบบการลงทุนทั้ง Top-down และ Bottom-up Approach ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มุ่งหวังการเติบโตจากมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ทั้งยังมีการประเมินมูลค่าหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน โดยใช้วิธีการประเมินในรูปแบบต่างๆ  

  

  

* เปิดความเสี่ยงของ KT-VIETNAM RMF ที่ต้องรู้ก่อนลงทุน   

     การลงทุนทุกช่องทางมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับ KT-VIETNAM RMF ที่มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรทราบดังนี้     

 

     - ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน  

 

     - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

 

* สนใจ KT-VIETNAM RMF ต้องทำอย่างไร

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn  

 

     นอกจากนี้ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านกองทุน SSF - RMF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทาง KTAM ก็ยังคงมีกองทุนที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักลงทุนให้เลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ของตนเอง  

 

     ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) แบ่งเป็น ประเภทกองทุนตราสารหนี้ 2 กองทุน, กองทุนหุ้นไทย 1 กองทุน, กองทุนผสม 6 กองทุน และกองทุนรวมต่างประเทศ 14 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบ่งเป็น กองทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน, กองทุนหุ้น 7 กองทุน, กองทุนผสม 7 กองทุน, กองทุนรวมต่างประเทศ 8 กองทุน และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 2 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2565) 

 

คำเตือน ! ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF / RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh