บทความแนะนำ

"SET Awards 2022" รางวัลเกียรติยศ แห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

 

     28 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของตลาดทุนไทย เพราะเป็นวันประกาศรางวัล SET Awards 2022 รางวัลที่อยู่เคียงคู่ตลาดทุนไทยมายาวนาน

 

     SET Awards ครั้งนี้ กลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร ในรูปแบบ Hybrid ครั้งแรกในรอบ 2 ปี ซึ่งแน่นอนว่า การจัดงานในครั้งนี้ ตลท. ยังคงคอนเซ็ปต์ รางวัลมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ปรึกษา ทางการเงิน องค์กรสร้างสรรค์ธุรกรรมทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมทั้งตลาด SET และ mai มีการแบ่งเป็น Segment ต่าง ๆ เพื่อการพิจารณาอย่างยุติธรรม 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของวงการตลาดทุนไทย  

     ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา วงการตลาดทุนจะทราบดีว่า รางวัล  SET Awards เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ของคนในวงการ  ถือเป็นอีกหนึ่ง Milestone ที่ทรงคุณค่า และเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนไทย ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี    

  

     โดยการได้มาซึ่งรางวัลเกียรติยศดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากเป็นรางวัลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน โดยผ่านคนกลางคือสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ที่มีครบทั้งด้านมิติองค์กร มิติการดำเนินงาน และมิติบุคคล

 

     ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเองก็มีกฎที่เคร่งครัด หลายขั้นตอน แต่ยังคงโปร่งใส มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงภูมิใจและมั่นใจในรางวัลที่ได้รับได้เลย เป็นความร่วมมือกันขององค์กรระดับประเทศ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย วารสารการเงินธนาคาร พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมายและยังมี ที่ปรึกษาที่จัดทำหลักเกณฑ์และประมวลผลรางวัลจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

Deal of the Year Awards รางวัลที่น่าจับตาสุดในเวทีนี้   

     แน่นอนว่า ในทุกครั้งของงาน SET Awards รางวัลที่วงการจะให้ความสำคัญที่สุด ย่อมหนีไม่พ้นรางวัลอย่าง Best CEO Awards กับ Young Rising Star CEO Awards แต่หนึ่งรางวัลสำคัญที่ทาง "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" อยากให้จับตาเป็นพิเศษนั่นคือรางวัล Deal of the Year Awards เนื่องจากเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น ในช่วงปีที่ผ่านมาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุนอย่างมหาศาล

 

     หรือหากจะพูดง่าย ๆ ให้เข้าใจก็คือ เป็นรางวัลสำหรับดีล หรือ ธุรกรรมทางการเงินที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้น รวมถึงการควบรวมกิจการ (M&A) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นในขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่มี impact กับตลาดทุนในบ้านเรา

 

     หากจะยกตัวอย่าง ดีลสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ให้ตลาดหุ้นในอดีตในด้านการขาย IPO เช่นการระดมทุน บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)  บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) หรือการมาของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) หรือปีก่อนหน้านี้ ดีลที่ได้รางวัลคือ การระดมทุนของ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) และ บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) 

 

     ส่วน ด้านการควบรวมกิจการ ก็ล้วนแต่เป็นดีลที่สร้างความฮือฮาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น  การเข้าซื้อ บมจ. โกลว์ พลังงาน (GLOW) โดยบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)  หรือ การรวมกิจการระหว่าง บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB) และ บมจ. ธนาคารธนชาต (TBANK) และ การเข้าซื้อกิจการ NH Hotel Group โดยบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ส่วนปี2021 คือ การเข้าซื้อหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) โดย ดร.สาธิต วิทยากร 

 

เปิดเกณฑ์ 5 ด่าน กว่าจะได้  Deal of the Year Awards  

     สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้ มาจากผลสำรวจของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเป็นสำคัญ โดยพิจารณา ใน 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความคิดสร้างสรรค์และความท้าทายของธุรกรรม ดูจากการเลือกใช้เครื่องมือ ทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเงิน รวมไปถึงความท้าทายของธุรกรรม เช่น ข้อจำกัดทางกฎหมาย

2) ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร ดูจากการสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สะท้อนไปยังมูลค่าหุ้น รวมถึงความ สามารถการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

3) การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม ดูจากการทำให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดความเคลื่อนไหวในตลาดเงิน ตลาดทุน

4) การเปิดเผยข้อมูล ต้องมีความโปร่งใส ครบถ้วนและเพียงพอ ต่อนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถชี้แจงเมื่อเกิดประเด็นเชิงลบในสื่อต่าง ๆ ได้

5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ดูจากราคาหุ้นช่วง 2 ไตรมาส หลังวันที่ทำธุรกรรมสำเร็จ ว่าให้ ผลตอบแทนมากแค่ไหน

 

Deal of the Year Awards  2022

     และในปีนี้อีไฟแนนซ์ไทยก็ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่คว้ารางวัล Deal of the Year Awards 2022 ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท หลังจากดีลนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในตลาดหุ้น

 

 

     ทั้งในแง่การสร้างปรากฏการณ์ยอดจองซื้อ IPO สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และจำนวนรายการที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ธนาคาร ทั้งช่องทางการจองซื้อที่สาขาและช่องทางออนไลน์รวมกว่า 530,000 รายการ นับว่าเป็นการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุดที่ตลาดหุ้นไทยเคยมีมา และคาดว่าจะยังไม่มีปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในรอบอีกหลายปี

 

     ส่วนด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ต้องขอแสดงความยินดีกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่เทรดวันแรก ราคาพุ่งเหนือ IPO ถึง 66.67%

 

 

     โดย BBIK เป็นหุ้นธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เข้ากับยุคและเทรนด์ในปัจจุบัน จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากมาย สร้างปรากฎการณ์การตอบรับอย่างท่วมท้น และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปลดล็อกศักยภาพการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดแก่องค์กรชั้นนำระดับประเทศอีกมากมาย เป็นอีกหุ้นทางเลือกที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุน

 

     ส่วนรางวัล Deal of the Year Awards 2022 ด้านการควบรวมกิจการได้แก่ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของอินทัชและแอดวานซ์ โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

 

 

     ซึ่งดีลนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างความฮือฮาในการควบรวมกิจการระดับมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทเท่านั้น แต่เป็นการส่งสัญญาณสำคัญ ถึงทิศทางของธุรกิจพลังงานของไทย ที่กำลังปรับตัวครั้งสำคัญไปสู่การดำเนินการรูปแบบดิจิทัลที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอนาคตนั่นเอง

 

เปิดลิสต์รางวัลเกียรติยศในปีนี้ 

     นอกจากรางวัล Best Deal of The Year Awards แล้วยังมีอีกหลายรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่ง SET Awards ยังคงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเคย

 

     โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยมีรางวัลพิเศษ SET Awards of Honor สำหรับบริษัท หรือบุคคลในตลาดทุนไทยที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ได้ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งในปีนี้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS

 

 

ส่วนรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

 

1. Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Awards

     ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและยึดถือหลักคุณธรรม ในการบริหารองค์กร ในปีนี้มีผู้บริหารที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 

     คุณพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE กับรางวัล Best CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

     คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KUMWEL กับรางวัล Best CEO Awards ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

     และ คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI กับรางวัล Young Rising Star CEO Awards

 

2. Best Company Performance Awards :

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท  โดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

     บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)

     บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)

     บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)

     บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)

     บมจ. เอเซีย เมทัล (AMC)

 

     - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

     บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC)

     บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL)

 

3. Best REIT Performance Awards :

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีรายชื่อทรัสต์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ หรือ GAHREIT

 

4. Best Investor Relations Awards :

     บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 

     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

     บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

     บมจ. วีจีไอ (VGI)

     บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB)

     บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC)

     บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC)

 

     - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

     บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG)

     บมจ. ชีวาทัย จำกัด (CHEWA)

 

5. Best Innovative Company Awards :

     บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม และมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ

 

     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

        บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

        นวัตกรรม: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา

        บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

        นวัตกรรม: อุปกรณ์ประจุไฟฟ้ายานยนต์ พร้อมระบบแพลตฟอร์มการประจุไฟฟ้า

        บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

        นวัตกรรม: อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะ

        บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

        นวัตกรรม: เส้นใยนาโนเซลลูโลส เพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์

        บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP

        นวัตกรรม: การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า: อนาคตของตลาดพลังงาน

 

     - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

        บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK

        นวัตกรรม: LISMA

        บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL

        นวัตกรรม: เบซูโตะ 12 พลัส แฮนด์ คลีนซิ่ง ว็อช

 

     - กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM) กับนวัตกรรมกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

 

6. Deal of the Year Awards :

     องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ

 

     - ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท ได้แก่ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

     - ด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้แก่ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบมจ. บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)

     - ด้านการควบรวมกิจการ ได้แก่ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของอินทัชและแอดวานซ์ โดยกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)

 

7. Best Securities Company Awards : 

     บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณภาพ ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ

 

     - ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) หรือ KGI

     - ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ได้แก่ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) หรือ YUANTA

 

8. Best Asset Management Company Awards :

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ   

 

     - Best Asset Management Company Awards ได้แก่ บลจ. เกียรตินาคินภัทร (KKPAM )

     - รางวัล Asset Management Company Awards – ESG ได้แก่ บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM )

 

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

 

 

     มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดของ ESG ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถขับเคลื่อนไปควบคู่กับการเติบโต ของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง ได้แก่ 

 

บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) มีถึง 9 บริษัท ได้แก่

     บมจ.ปตท. (PTT)

     บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

     บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

     บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

     บมจ.ไทยออยล์ (TOP)

     บมจ.บ้านปู (BANPU)

     บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)

     บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)

     บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

 

ส่วนบริษัทที่ได้รางวัล Best Sustainability Awards  มี 3 บริษัทได้แก่

     ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) และ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)

 

ด้านรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards มี 9 บริษัท ได้แก่

     บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)

     บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)

     บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

     บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

     บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)

     บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

     บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

     บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม (SSSC)

     บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)

 

รางวัล Commended Sustainability Awards มี 10 บริษัท ได้แก่

     บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)

     บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)

     บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP)

     บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)

     บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)

     บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J)

     บมจ.ซาบีน่า (SABINA)

     บมจ.นำสินประกันภัย (NSI)

     บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR)

     บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC)

 

และรางวัล Rising Star Sustainability Awards มี 16 บริษัท ได้แก่

     บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)

     บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)

     บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

     บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)

     บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)

     บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)

     บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO)

     บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)

     บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ (AJ)

     บมจ.โรงพยาบาลมหาชัย (M-CHAI)

     บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)

     บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (SNP)

     บมจ.ไทยวา (TWPC)

     บมจ.ไทยรีประกันชีวิต (THREL)

     บมจ.ทีพีบีไอ (TPBI)

     บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW)

 

     นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในงาน SET Awards 2022 เพราะยังมีอีกหลายรางวัล ที่ถือเป็นเกียรติยศ และกำลังใจให้กับองค์กร - บุคลากรในวงการตลาดทุน  ทั้งทางด้านธุรกิจ - คุณธรรม - นวัตกรรมทางการเงิน รวมไปถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตในอนาคตเทียบเท่ากับตลาดทุนโลกได้นั่นเองบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh