บทความแนะนำ

WEH ธุรกิจพลังงานลม ระดมทุนสร้างการเติบโต ผ่านหุ้นกู้ชูดอกเบี้ย 6.75%

WEH ธุรกิจพลังงานลม ระดมทุนสร้างการเติบโต ผ่านหุ้นกู้ชูดอกเบี้ย 6.75%

WEH ธุรกิจพลังงานลม ระดมทุนสร้างการเติบโต ผ่านหุ้นกู้ชูดอกเบี้ย 6.75%

     คาร์บอนเครดิต เมกะเทรนด์ ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ส่งผลต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย ที่เริ่มตื่นตัวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง แน่นอนว่าต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งนอกจากจะมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ส่วนเกินแล้ว ยังสามารถนำเครดิตมาขึ้นทะเบียนขายให้กับธุรกิจอื่นที่ปล่อยก๊าซในระดับสูงเกินเกณฑ์ได้อีกด้วย

 

     วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศไทย บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์ (MW) จาก 8 โครงการ ครองสัดส่วนมากกว่า 42% ของโควต้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศ และได้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเข้าระบบแล้วถึง 1,800 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี เตรียมระดมทุนขยายศักยภาพการเติบโต ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดกำลังการผลิตรวม COD จากพลังงานลม ให้แตะระดับ 1,500 เมกะวัตต์ ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน และสร้างการเติบโต ผ่านหุ้นกู้ WEH ชูดอกเบี้ย 6.75%

     WEH เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

 

     เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่วันจองซื้อช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค. 2565

 

     สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ WEH ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงาน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 1,400 ล้านบาท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 600 ล้านบาท

 

เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุนหุ้นกู้ WEH

     บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ถือเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 1,088 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในโคราชและชัยภูมิ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

 

     WEH สร้างการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากปี 2563 รายได้รวม 9,972 ล้านบาท ปี 2564 รายได้รวม 10,985 ล้านบาท โดยมีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี และสามารถจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 ทุกไตรมาสรวม 30.50 บาทต่อหุ้น

 

     ผลประกอบการครึ่งแรกปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 5,100 ล้านบาท กำไร 2,437 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นลดลง 110 ล้านบาท หรือ 13% และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ถึง 4,900 ล้านบาท

 

     ความสามารถในการชำระหนี้ จากเดิมมูลค่าเริ่มต้นราว 4 หมื่นล้านบาท ครึ่งแรกปีนี้ลดลงอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ทยอยลดลงต่อเนื่อง เป้าหมายชำระครบภายใน 7 ปี

 

     การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในทุกมิติเพิ่มความสามารถการทำไร เริ่มจาก 1. บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว ป้องกันการดำเนินงานหยุดชะงัก 2. ทำการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาว มูลค่าราว 5,000 ล้านบาท 3. อัตราดอกเบี้ยไม่แปรผันตามตลาดโลก เนื่องจากทำสัญญาล่วงหน้า 90% ของดอกเบี้ยตลอดอายุโครงการ

 

     ด้วยความพร้อมที่บริษัทมีในปัจจุบัน ทั้งด้านเงินทุน จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ อีกทั้งความพร้อมทางด้านบุคลากรมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานทดแทน

 

     บริษัทจึงวางแผนขยายศักยภาพการเติบโต เตรียมความพร้อมยื่นเสนอขายไฟโครงการพลังงานลม 9 โครงการ กำลังการผลิต 810 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 50,000 ล้านบาท

 

     พร้อมศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจการเงิน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง สามารถกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

     โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ 3 ปีอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท มาจากธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นหลัก บวกกับการลงทุนธุรกิจใหม่อื่นๆ

 

     สำหรับความคืบหน้าเรื่องข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัท ในปัจจุบันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ แต่บริษัทเชื่อว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่กระทบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมภายหลังจากที่บริษัทในเครือต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการดังกล่าวได้ในลักษณะของการเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ (Operation) ตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีของการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

 

      โดยสรุปก็คือ WEH อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตมั่นคง มีศักยภาพการดำเนินงานโดดเด่น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการเป็นผู้นำด้านพลังงานลมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งอัตราการทำกำไรอยู่ในระดับสูง รวมถึงเป็นธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างมาก ซึ่ง WEH สามารถบริหารจัดการกักเก็บและสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตได้

 

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ ที่มีความพร้อม และสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ WEH สามารถสอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 02-207-2100

     บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-351-1800

     บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659-5272

     บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 02-205-7000

     บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 02-687-7159

     บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-257-0720บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh