Recommended for You

สรุป 5 ไฮไลต์ แผนธุรกิจและการเติบโตก้าวใหม่ของ HENG

สรุป 5 ไฮไลต์ แผนธุรกิจและการเติบโตก้าวใหม่ของ HENG

     หลังเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG มีราคาหุ้นสูงขึ้นจากราคา ณ วันเข้าเทรดกว่า 35% (ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค. 2565) ทำให้ HENG เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุนหลายคนและได้รับสนใจไม่แพ้หุ้น Leasing ตัวอื่นๆ

 

HENG เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้ แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ โดยแบ่งธุรกิจออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

     - ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน

     - ธุรกิจสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 

     - ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

 

ใครที่ติดตามข่าวหรือลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่ ในปีนี้ HENG ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อรวมให้เติบโต 30% … มาดูกันว่า HENG วางกลยุทธ์เพื่อไปถึงเป้าหมายนี้อย่างไร และภาพรวมธุรกิจในปีที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้าง ?

 

1. HENG เตรียมนำเทคโนโลยีไอทีเสริมศักยภาพการให้บริการ พร้อมต่อยอดสู่ Digital Personal Loan

     ในปีนี้ HENG ตั้งงบลงทุนที่ 120 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน รองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามแผน โดยเตรียมนำเทคโนโลยีไอที มาเป็นกลไกหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะนวัตกรรมการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Know Your Customer: KYC) ซึ่งทำให้ HENG สามารถทำความรู้จักและทราบข้อมูลของลูกค้าก่อนที่จะให้บริการ ที่สำคัญ ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ ทำให้ปัจจุบัน HENG มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs ลดลง เหลือ 3.1% จาก ณ สิ้นปี 2564 ที่ 3.4%

 

     นอกจากเทคโนโลยี KYC แล้ว บริษัทฯ วางแผนนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์และตรงกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เป็นที่มาของการวางแผนให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านระบบดิจิทัล (Digital Personal Loan) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสสุดท้ายปีนี้

 

2. ขยายสาขาใหม่อีกกว่า 100 แห่ง คาดแล้วเสร็จช่วงต้นไตรมาส 2

     HENG มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกกว่า 100 แห่ง ถือเป็นอีกหนึ่งคีย์ไฮไลต์ในปีนี้ โดยเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นไตรมาส 2 ของปีนี้ จากเดิมที่บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมด 529 แห่ง (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564) ซึ่งจะทำให้ HENG มีสาขารวมทั้งหมดกว่า 630 สาขาทั่วประเทศ

 

     โดยการขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับทีมพนักงาน ที่จะคัดเลือกคนในพื้นที่สาขาให้บริการ ซึ่งมีความเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อการขยายพอร์ตสินเชื่อโดยรวมในปีนี้ให้เติบโต 30% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

3. เพิ่มสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็น 55-60% ของพอร์ตรายได้รวม

     HENG มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ) เป็น 55-60% ของพอร์ตรายได้รวม จากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 32% โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นสินเชื่อประเภทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อที่โดดเด่น รวมถึงวางแผนขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) เพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนในการนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในช่วงจังหวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว

 

     โดย HENG จะเน้นกลยุทธ์การเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 5,100 ราย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตอบรับกับดีมานด์ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ภายใต้หลักการพิจารณาสินเชื่ออย่างรัดกุม ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงวงเงินที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถในการชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน เพื่อคงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

4. ดันรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ

     HENG มีแผนสร้างการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ โดยบริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มเป็น 11 ราย จากเดิม 6 ราย ทำให้ปัจจุบัน HENG สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการอย่างครอบคลุม ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

 

     การเดินหน้าธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตไปพร้อมกับธุรกิจสินเชื่อนั้น ทำให้ HENG สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันไว้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยังถือเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่รองรับลูกค้าได้แบบครบวงจร 

 

5. ผลการดำเนินงานปี 64 เติบโตเกินเป้า ผู้ถือหุ้นเตรียมรับปันผล ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น

     ข้อมูลด้านผลการดำเนินงาน เรียกได้ว่า HENG ประสบความสำเร็จในการให้บริการสินเชื่อดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อโดยรวมอยู่ที่ 9,180.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% มีรายได้รวม 1,644.4 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลัก 89.8% มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงผลิตภัณฑ์เช่าซื้อรถยนต์มือสองที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำสัดส่วนรายได้ 10.2% ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

     ทำให้ภาพรวมอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อ (Yield on Loan) โดยเฉลี่ยของ HENG ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 16.9% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 353.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับปี 2563

 

     โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พ.ค. 65 

 

     นอกจากนี้ HENG ยังมีแผนกระชับความร่วมมือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นสำคัญอย่างธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็น Strategic Partner ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานของ HENG ในระยะยาวต่อไป

 

     จะเห็นได้ว่า แม้มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ประชาชนยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระกันมากขึ้น ทำให้ HENG เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่สามารถสร้างการเติบโตท่ามกลางวิกฤต และยังมีส่วนในการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมในขณะเดียวกัน

 

สรุป 5 ไฮไลต์ แผนธุรกิจและการเติบโตก้าวใหม่ของ HENGบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh