บทความแนะนำ

Peer to Peer Lending คืออะไร? : เลดี้แซป1990

Peer to Peer Lending คืออะไร? : เลดี้แซป1990

 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน อย่างเช่น การกู้เงิน เราก็จะต้องใช้บริการจากธนาคาร แล้วก็ผ่อนจ่ายตามกำหนดกับธนาคารในฐานะเจ้าหนี้กับเราซึ่งเป็นลูกหนี้

ทีนี้อยากให้ลองนึกถึงในอีกมุมหนึ่ง คือ การที่คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารได้ อาจจะด้วยเพราะเครดิตไม่ดี หรือมีคุณสมบัติบางอย่างไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสินเชื่อ ทำให้ต้องหันไปพึ่งพาทางเลือกอื่นๆ เช่น เงินกู้นอกระบบ กู้จากเพื่อน จากญาติ หรือคนรู้จัก เป็นต้น  

รูปแบบการกู้เงินระหว่างเรากับอาบัง  เรากับเพื่อน หรือเรากับญาติ นี่แหละมันคือบุคคลกับบุคคล หรือ Peer to Peer โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร ( ธนาคารเป็นตัวกลางทางการเงิน คือระดมเงินฝากมา แล้วก็นำ  มาปล่อยกู้ ) เพียงแต่มันเปลี่ยนจาก Peer to Peer แบบออฟไลน์ มาเป็นแบบออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ต  

นั่นเท่ากับว่ามันไม่จำกัดแค่เพื่อน แค่ญาติแต่สามารถเป็น "ใครก็ได้ ที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน" ดังนั้น Peer to Peer Lending จึงหมายถึง ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ ผ่านแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอย่างธนาคารนั่นเอง   

ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันคือ "ระบบเปิด" กล่าวคือ ใครๆ ก็สามารถเข้ามาปล่อยกู้ หรือมาขอกู้ได้โดยที่ต่างคนก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน มาตกลงทำธุรกรรมกันบนแพลตฟอร์มกลาง เท่ากับว่าแพลตฟอร์มคือผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้และผู้ให้กู้ ซึ่งหากไม่ซื่อสัตย์ อาจนำข้อมูลไปหาประโยชน์อื่นใดนอกวัตถุประสงค์ หรือทุจริต ปิดเว็บหนี เป็นต้น    

ความเสี่ยงตรงนี้นี่เองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องการที่จะเข้ามากำกับดูแลเพื่อช่วยคุ้มครองผู้ใช้บริการ จึงเข้ามากำกับที่ "แพลตฟอร์ม" ผู้ให้บริการ P2P (peer to peer lending platform) โดยกำหนดว่าจะประกอบธุรกิจนี้ได้ ต้องมาขอใบอนุญาตกับกระทรวงการคลังก่อน (โดยขอผ่าน ธปท.ในฐานะหน่วยงานกำกับ)  

ผู้ที่จะเป็นแพลตฟอร์ม P2P ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท , ต้องมีระบบแยกเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการออกจากทรัพย์สินผู้ประกอบธุรกิจ, อัตราดอกเบี้ยในสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี 

แพลตฟอร์มกลาง จะต้องรักษาความลับของผู้ใช้บริการ และจะต้องคัดกรองคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ขอกู้ให้เป็นไปตามที่ ธปท.กำหนด เช่น หากผู้ขอกู้มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ (สำหรับสินเชื่อที่ไม่ได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ) แต่หากเป็นสินเชื่อที่นำไปใช้เพื่อการประกอบธุรกิจจะได้วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  

ส่วนผู้ให้กู้จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงของการให้สินเชื่อแบบ P2P และสามารถปล่อยกู้บนแพลตฟอร์ม P2P รวมทุกรายไม่เกิน 5 แสนบาทในรอบ12 เดือน เป็นต้น 

ธปท.ได้เปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตตั้งแต่ 30 เม.ย. 62 แต่ปัจจุบัน ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีบริษัทใดในไทยได้รับใบอนุญาต peer to peer lending platform แต่ เลดี้ฯ ก็คาดว่าปีนี้อาจจะมีลุ้น เพราะบางบริษัทอยู่ระหว่างการทดสอบใน regulatory sandbox ซึ่งถือเป็นสนามแรกในการทดสอบความพร้อม ก่อนจะยื่นเรื่องขอไปที่กระทรวงการคลัง เพราะจะทำให้ผ่านได้ไวขึ้น 

เลดี้ฯ มองว่าโอกาสที่ P2P Lending จะได้รับความนิยมในไทย ยังต้องใช้เวลาอีกยาวไกลในการพิสูจน์ เพราะขนาดระบบเดิมมีธนาคารเป็นผู้ให้กู้และก็กลั่นกรองคุณภาพลูกหนี้เป็นอย่างดีก่อนอนุมัติ การเบี้ยวหนี้ก็ยังเกิด ขึ้นได้   

นอกจากนี้ ตั้งแต่ตอนที่มีประกาศ ธปท. ออกมา ก็ยังมีการพูดคุยในประเด็นอัตราดอกเบี้ย 15% เป็นระดับที่ "จูงใจ" มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ให้กู้ที่จะเข้ามาในตลาดนี้ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่ผู้ให้กู้ต้องยอมรับเอง  

โดยสรุป P2P Lending จึงเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง...โอกาสสำหรับคนมีเงินเหลือจะนำมาหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในแบงก์ และโอกาสที่ผู้กู้ที่จะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าไปพึ่งพาเงินนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้ต้องยอมรับความเสี่ยงเองหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากแพลตฟอร์มเป็นเพียงตัวกลาง รับผิดชอบเฉพาะระบบการให้กู้เท่านั้น 

-----------------------------------------------------------

บทความ By เลดี้แซป1990 -LadyZap1990
เลดี้ฯ มีห้องอ่านข่าว/บทความใน Telegram และ LINE Open Chat

อย่าลืมกดติดตามเลดี้ฯ ไว้…พบกันใหม่ในบทความถัดไปนะ ^_^

-----------------------------------------------------------

อ้างอิง :  
-P2P Lending (peer-to-peer lending) สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ 
-ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ peer-to-peer lending platform
-ธปท.เผยเกณฑ์ให้กู้ P2P มีผลแล้ว-เปิดทางขอไลเซ่นส์

 

 
 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh