บทความแนะนำ

ดิจิตอล จากทางเลือก สู่ทางรอด โดย แว่นใส efinanceThai TV

ดิจิตอล จากทางเลือก สู่ทางรอด โดย แว่นใส efinanceThai TV

การขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สะดวกกว่ารูปแบบเดิม ๆ

แต่ก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดิม จนบางอุตสาหกรรมเกิดอาการร่อแร่ น่าเป็นห่วง ที่ชัดเจนคือ สื่อและสิ่งพิมพ์

 

หลายองค์กรพยายามปรับตัวไปสู่ digital business ตระหนักว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น

แต่หลายองค์กรกลับไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้ว digital business คืออะไร จะต้องปรับตัวไปสู่รูปแบบไหน และการปรับตัวอย่างที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไร

 

digital business มักจะถูกนำมาใช้ในบริบทเกี่ยวกับการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านเฟสบุค ยูทูป เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการตลาดออนไลน์ ที่เรียกว่า digital marketing ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ digital business เท่านั้น

 

ดิจิตอลที่นำมาใช้ในบริบทไอทีต่างหาก เป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนักและให้ความสำคัญ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การประสานงาน การจัดส่งสินค้า และที่สำคัญที่สุดคือ ลูกค้า

ใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อจะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคจิดิตอล เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อมี " Smart phone" ที่ปัจจุบันเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตไปแล้ว

โดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ Smart phone เป็นสิ่งที่เพิ่มอัตราเร่งของการเปลี่ยนแลง

จึงเรียกได้ว่า " Smart phone " เป็นอุปการณ์สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง

 

ธุรกิจขนาดใหญ่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราห์อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อมูลที่มีมหาศาล และบางครั้งยากต่อความเข้าใจของมนุษย์

จึงทำให้เกิดการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และหุ่นยนต์ เพื่อมาเสริมและทดแทนมนุษย์ในหลาย ๆ กิจกรรม

จนนำมาซึ่งความน่ากังวลคือ การว่างงาน จากหุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทแทนที่มนุษย์

 

มีตัวอย่างและบทเรียนให้เห็นมากมายถึงการเปลี่ยนแปลง จากอนาล็อกสู่ดิจิตอล

"ดิจิตอล" ในปัจจุบัน จึงเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh