บทความแนะนำ

พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างเป็นผลดีระยะยาวต่ออสังหาฯ โดย สุภาวดี แถลงศรี

พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างเป็นผลดีระยะยาวต่ออสังหาฯ โดย สุภาวดี แถลงศรี

       ประเด็นข่าวการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในการพิจารณาในวาระ 2 ว่ามูลค่าไม่ควรเกินเท่าไหร่จากร่างกฎหมายเดิมที่เสนอให้ยกเว้นที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

กำลังตกอยู่ในความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจซื้อบ้าน โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยว่าจะเป้นการปรับปรุงโครงสร้างให้ดีขึ้น

และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เนื่องจากมองว่าเป็นการยกเว้นที่มีมูลค่าสูงมากเกินไป อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้บริโภคอาจเลื่อนการซื้อออกไปก่อน

และรอดูรายละเอียดของภาษีที่แน่ชัดกว่านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ


       บล.ทรีนีตี้ ยังคงมีมุมมองเดิมว่าสำหรับระยะยาวจะเป็นผลดีต่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากคาดว่าจะมีการนำที่ดินที่ไม่ได้ประกอบกิจการมาขายในตลาดเพิ่มมากขึ้น

และช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน แต่อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องรอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในปี 2562

โดยยังคงเลือก AP (ราคาเป้าหมายที่ 9.00 บาท) และ ANAN (ราคาเป้าหมายที่ 5.70 บาท) เป็น Top Pick ของกลุ่ม เนื่องจากมีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งจากโครงการร่วมทุน


       อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้จะมีผลในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับชาวบ้านทั่วไป คนส่วนใหญ่ที่มีบ้านพักราคาไม่สูงนักก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่

ซึ่งจุดประสงค์ที่ภาครัฐบาลออกกฎหมายภาษีที่ดินนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินมากขึ้นนั่นเองบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh