ขั้นตอนการติดตั้งและแก้ปัญหาในการติดตั้ง eFin Smart Portal
 

 

เมื่อท่าน Login ที่หน้าเว็บไซต์ eFinanceThai มาแล้วทางด้านซ้ายของ Website จะมี Menu eFin Smart Portal ให้ท่านคลิกที่เมนูนั้น

2.เมื่อคลิกที่เมนูนั้นแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Pop Up ดังรูปด้านล่างนี้

     2.1 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Microsoft .Net Framework จะขึ้นดังรูปนี้

2.1.1 ให้คลิกปุ่ม OK ที่ Required download and setup .NET Framework 2.0 จะขึ้นดังรูปนี้

2.1.2 ถ้าขึ้นดังรูปนี้ให้คลิกที่ RUN เพื่อ Download และ Install .Net Framework ครับ

2.1.3 คอมพิวเตอร์จะดำเนินการ Download .Net Framework 2.0 มาให้

2.1.4 หลังจาก Download เสร็จจะขึ้นดังรูปนี้ ให้คลิกที่ Run เพื่อติดตั้ง .Net Framework สำหรับลูกค้าที่เมื่อคลิก Run แล้วไม่สามารถดำเนินการต่อจากนี้ได้แสดงว่าท่านอาจไม่มีสิทธิในการติดตั้งโปรแกรมต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ขององค์กรท่านเพื่อ Login เข้า Window ใหม่อีกครั้งด้วย Username อื่นเพื่อให้มีสิทธิในการติดตั้งโปรแกรม

2.1.5 หลังจากขึ้น Run แล้วจะขึ้นดังรูปนี้

2.1.6 หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าให้ Install .Net Framework 2.0 ให้คลิกที่ Next

2.1.7 หลังจากนั้นจะขึ้นหน้า End-user license agreement ให้คลิกที่ใส่เครื่องหมายถูกที่ช่อง หน้าข้อความ I accept the terms license  agreement  หลังจากนั้นคลิกที่ Install

2.1.8 โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านดังรูปนี้

2.1.9 หลังจากติดตั้งสมบูรณ์จะขึ้นดังรูปนี้ให้คลิกที่ Finish แสดงว่าติดตั้ง .Net Framework 2.0 สมบูรณ์

2.1.10 หลังจากนั้นกลับไปที่หน้า Pop up eFin Smart Portal แล้วคลิกที่เมนู Run แล้วดำเนินการตามหัวข้อ 2.2 หรือ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี .Net Framework แล้ว

     2.2 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี .Net Framework แล้ว

2.2.1 ให้ท่านคลิกที่เมนู Run เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal

2.2.2 หลังจากคลิก Run จะขึ้นรูปดังนี้ให้คลิกที่ Install

2.2.3 หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการ Download โปรแกรม eFin Smart Portal

2.2.4 หลังจากนั้นเมื่อ Download สมบูรณ์จะขึ้นดังรูปนี้ขึ้นมาแสดงว่าสามารถใช้งานได้หลังจากนั้นให้คลิก Run ทุกครั้งกรณีต้องการใช้งานในครั้งต่อไป

3. กรณีลูกค้าทำตามข้อที่ 2 แล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ให้คลิกที่  บรรทัดที่มีข้อความดังนี้ If cannot run please download manual installation EXE/ZIP โดย

          a.ถ้าท่านใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้คลิกที่ Download as ZIP (สำหรับองค์กร Block Download EXE)

          b.ถ้าท่านใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้คลิกที่ Download as EXE

     3.1 กรณีท่านคลิกที่ ZIP (สำหรับองค์กรที่มีการ Block การ Download File ประเภท .EXE)  จะขึ้นดังรูปนี้

3.1.1ให้คลิกที่ Download as ZIP เพื่อ Download โปรแกรม

3.1.2 หลังจากคลิก Download as ZIP จะขึ้นหน้าจอ File Download ดังรูปให้คลิก Open

3.1.3 หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะ Download โปรแกรมดังรูป

3.1.4 หลังจากนั้นให้คลิก Open อีกครั้งดังรูปให้ คลิกเลือกที่ eFinSmartPortal.exe

3.1.5 หลังจากนั้นให้กลับไปทำตามขั้นตอนเหมือนการติดตั้งด้วยรูปแบบ EXE ในหัวข้อ 3.2

          3.2 กรณีท่านคลิกที่ Download as EXE จะขึ้นดังรูปนี้

3.2.1 ให้คลิกที่ Download as EXE เพื่อ Download โปรแกรม

3.2.2 หลังจากคลิกที่ Download as EXE จะขึ้นข้อความดังรูปนี้ให้คลิก Run

3.2.3 หลักจากนั้นคอมพิวเตอร์จะ Download โปรแกรมดังรูปนี้

3.2.4 หลังจาก Download ครบ 100% ให้คลิก Run  เพื่อติดตั้งโปรแกรมดังรูปนี้

3.2.5 หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอกำลังเตรียมการติดตั้งโปรแกรมให้รอสักครู่

3.2.6 จะปรากฎหน้าจอยินดีต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งให้คลิกปุ่ม ถัดไป

3.2.7 จะปรากฎหน้าจอป้อนข้อมูลการเข้าใช้งานให้คลิกปุ่ม ถัดไป

3.2.8 จะปรากฎหน้าจอให้ป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ องค์กร ให้คลิก ถัดไป

3.2.9 โปรแกรมกำลังติดตั้ง

3.2.9 จะปรากฎหน้าจอการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ให้คลิก สิ้นสุด

3.2.10 หลังจากนั้นโปรแกรมจะขึ้นข้อความดังรูปนี้แสดงว่าติดตั้งสมบูรณ์และการใช้งานครั้งต่อไปให้คลิกที่ Run ทุกครั้ง

4.กรณีลูกค้าใช้ Window XP Service Pack 3 หรือไม่สามารถติดตั้ง .Net Framework version 2.0 ได้หรือขึ้น Error ดังรูปนี้4.1 ให้ท่านเลือกไปที่ Pop up eFin Smart Portal แล้วคลิก Setup ที่ Required windows Installer 3.1 จะขึ้นข้อความดังรูปนี้

4.2  หลังจากคลิกที่ Set up แล้วจะขึ้นหน้าดังรูปนี้ ให้คลิกที่ Run

4.3 หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะ Download Program

4.4 หลังจากนั้นจะขึ้นข้อความดังรูปนี้ให้คลิกที่ Run

4.5 หลังจากนั้นให้ติดตั้งโปรแกรม windows Installer 3.1 ให้คลิก Next

4.6 หลังจากนั้นให้คลิกที่ I agree แล้วคลิก Next

4.7 หลังจากนั้นรอโปรแกรมติดตั้ง windows Installer 3.1

4.8 หลังจากนั้นให้คลิกที่ Finish แล้วทำการ Restart เครื่องแล้วทำการคลิกที่ EXE หรือทำตามหัวข้อ 3.2 เพื่อติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง

5.กรณีลูกค้าที่เล่นในองค์กรที่มีการใช้งาน proxy แล้วไม่สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ได้

     5.1 กรณียังไม่ได้ค่า Proxy ในโปรแกรม eFin Smart Portal

5.1.1 ให้ท่านสังเกตว่าด้านบนซ้ายของโปรแกรมจะมีคำว่า Online และ Offline โดยถ้ามีคำว่า Offline แสดงว่า โปรแกรมท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Server เราแบบ Real time ให้ท่านตั้งค่าที่ เมนู Setting แล้วเลือก Option

5.1.2 หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกที่ Connection ด้านซ้ายแล้วตั้งค่าต่างๆดังนี้

เลือกเป็น Using Firewall

เลือกเป็น Using Proxy

ให้ท่านกรอกข้อมูล Proxy Type, Address, Port, Username, Password โดยข้อมูลตรงส่วนนี้อาจจำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ IT องค์กร

หลังจากนั้นให้คลิก Ok และให้สังเกตว่าด้านบนซ้ายเปลี่ยนจาก Offline เป็น Online หรือไม่

     5.2 ถ้าท่านตั้งค่า Proxy ถูกต้องแล้วและยังไม่สามารถใช้งาน eFin smart Portal แบบ Real time ได้ ให้ท่าน Download Hot fix NTLM Authentication

5.2.1 เลือกที่ด้านล่าง pop up eFin Smart Portal โดยคลิกที่ Set up ดังรูป

5.2.2 หลังจากนั้นจะขึ้นรูปดังนี้ให้คลิก Open เพื่อ Download Program

5.2.3 รอคอมพิวเตอร์ Download Program

5.2.4 หลังจาก Download แล้วให้คลิกที่ Run

5.2.5 หลังจากนั้นให้คลิกที่  OK

5.2.6 หลังจากนั้นให้คลิกที I accept แล้วรอหลังจากนั้นให้ Restart เครื่องแล้วเข้าใช้งานอีกครั้ง