สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Management's Lifestyle

| 22 สิงหาคม 2560

"ดร.ทรงวุฒิ "หัวเรือใหญ่ TCJ ผู้บริหารมากฝีมือ

ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ที.ซี.เจ. เอเชีย ( TCJ )

 

"ดร.ทรงวุฒิ "หัวเรือใหญ่ TCJ ผู้บริหารมากฝีมือ

ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์” ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถในหลากหลายด้าน หลากหลายสาขา ขณะที่บทบาทของการเป็นหัวเรือใหญ่ของ TCJ ท่านเข้ารับประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พร้อมกำกับดูแลและบริหารงานในทุกๆด้านอย่างใกล้ชิด รวมถึงลงมือทำเพื่อเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง  โดย  TCJ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2523 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)มื่อปี 2538 ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน ประมาณ 877 ล้านบาท และจะมีการเพิ่ทุนจดทะเบียนมาขยายกิจการและนำมาเป็นทุนหมุนเวียน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีทั้งสิ้น 1,535 ล้านบาท บริษัทมีบริษัทย่อยสองบริษัท คือ บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์ เรนทัลส์ จำกัด (บริษัทฯถือหุ้น 99.99%) และ บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (บริษัทถือหุ้นประมาณ 51 %)

     ปัจจุบัน TCJ และบริษัทย่อย ดำเนินกิจการที่สำคัญ ได้แก่ 1.จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างเช่น รถเครน รถขุด เครนติดหลังรถบรรทุก รถแทร็คเตอร์ และรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) ประเภทต่างๆ เป็นต้น 2.จัดจำหน่ายวัสดุที่ทำจากโลหะ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ ผู้รับเหมา และผู้ค้าส่ง ได้แก่ เหล็กแผ่น ท่อเหล็กชนิดกลมและชนิดเหลี่ยม เหล็กฉาก เหล็กเพลากลม 3.รับเหมาติดตั้ง และตกแต่งงานวิศวกรรมด้านโลหะภัณฑ์ อาทิเช่น ราวระเบียง ราวบันได แผงกันตก รางน้ำ gutter ประตูรั้ว ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการในหลายๆ โครงการได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ และงานตกแต่งอาคารสูง เป็นต้น 4.ให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและขนส่ง จำพวกรถเครน รถขุด รถบรรทุกติดเครน ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ การก่อสร้างอาคารสูง และให้เช่ารถยก ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นต้น 5. ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทชั้นคุณภาพสูงที่สามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และอุตสาหกรรมตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น

 

**ครึ่งปีแรกลประกอบการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง

     ทิศทางผลประกอบการในช่วงไตรมาส 1 และ2 มีทิศทางเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัว ตามภาวะตลาดที่ส่งสัญญาณดีขึ้นจากปีก่อน และ จากยังมีงานในมือ (Backlog) ที่คาดจะรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาอนุมัติให้เข้าไปเริ่มดำเนินการในด้านงานเครน ที่ถือว่ามีมูลค่าสูง

 

**คาดรายได้ทั้งปีโต10%

     บริษัทฯ มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโต 10% ตามเป้า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเป็นที่มั่นคง ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักในการสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิม การจัดจำหน่ายวัสดุโลหะภัณฑ์และเครื่องจักรกล และงานรับประกอบติดตั้งสถานีรถไฟฟ้าและคอนโดมิเนียมต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนรายได้โดยประมาณ จากการขายแผ่นเหล็กและผลิตท่อสแตนเลส 35% จากการให้เช่าเครื่องจักรกล 35% และจากการซื้อขายเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ รวมงานประกอบและติดตั้งอีก 30%

 

**มาตราฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและตปท.

     บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพประกาศนียบัตร 3A และประกาศนียบัตร Heat Exchanger ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสจัดจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลกทั้งสองบริษัท ได้แก่ Alfa Laval และ Tetra Pack ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท มาประกอบเป็นเครื่องจักรขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเรียกได้ว่าบริษัททั้งสองมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของ TCJ ในระดับสูง

 

**บทบาทต่องานภาครัฐ-และองค์กรเอกชน

     ผลงานและประสบการณ์ต่างๆในอดีตถือว่ามีมากมายในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าทั้งงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ ขณะที่งานองค์กรเอกชนปัจจุบัน คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกฎหมาย-ภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการพหุภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (UN, UNFCCC, WTO, APEC, etc) ,คณะกรรมการกกร.ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(UNFCCC, COP, Kyoto Protocol) และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     งานภาครัฐปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาร่างการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ,ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง , ผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง , คณะอนุกรรมการ ปปช., ผู้แทนประเทศไทยในการเจรจาที่สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (โลกร้อน)

     งานวิชาการโดยรับหน้าที่อาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2552-ปัจจุบัน)

     งานวิจัยและหนังสือ งานวิจัย 5 เรื่อง หนังสือ 2 เล่ม วารสาร 10 เรื่อง

     และถึงจะมีงานมากมายหลายอย่างแต่ก็ยังไม่ลืมการดูแลสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษอีกด้วย รวมไปถึงงานด้านช่วยเหลือด้านสังคมที่ไม่เคยขาด

 

โดย …. สุภาวดี มณีวรรณกุล

 

Management's
Lifestyle ล่าสุด


ไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh