สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 20 ตุลาคม 2559

BPP เดินหน้าเทรด 28 ต.ค. ปลดหนี้ทันทีกว่าหมื่นล.

          IPO CORNER     

                วรวุฒิ ลีนานนท์
                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
                บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP

  BPP เดินหน้าเทรด 28 ต.ค. ปลดหนี้ทันทีกว่าหมื่นล.


         "บ้านปู เพาเวอร์“ ขายไอพีโอ 21 บาท เดินหน้าเทรด 28 ต.ค. นี้ ปลดหนี้ทันทีกว่าหมื่นล้านบาท พร้อมวางแผนลงทุน 700 ล้านเหรียญฯ ในภูมิภาคอาเซียน ขยายกำลังการผลิตรวมแตะ 4,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568 จากปัจจุบันอยู่ที่ 1,913 เมกะวัตต์ มั่นใจสามารถโตได้อย่างยั่งยืน


**รู้จัก "บ้านปู เพาเวอร์“

"บ้านปู เพาเวอร์" หรือ BPP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2539 มีการเติบโตและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional Power Generation) และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) โดยเน้นการศึกษาวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High-Efficiency, Low-Emissions : HELE)
ปัจจุบัน BPP มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 1,913 เมกะวัตต์เทียบเท่า จากโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 717 เมกะวัตต์เทียบเท่า โรงไฟฟ้าหงสา 751.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน 122.9 เมกะวัตต์เทียบเท่า โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง 139.1 เมกะวัตต์เทียบเท่า โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง 126.3 เมกะวัตต์เทียบเท่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน 50 เมกะวัตต์เทียบเท่าและโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 6.6 เมกะวัตต์เทียบเท่า

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไป มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 553.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วยส่วนขยายไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานและโจวผิง โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยนอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนอีก 90 เมกะวัตต์เทียบเท่า

 

**แผนการขายไอพีโอ

กำหนดราคาขายหุ้น IPO จำนวน 648,492,500 หุ้น(เสนอขาย ผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU ที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรหุ้นไม่เกิน 210,000,000 หุ้น และเสนอขายประชาชนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น) ที่ 21.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท) กำหนดวันขายผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU ที่มีสิทธิ 10 – 13 ตุลาคม 2559 เสนอขายสาหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน(รวมถึงผู้ลงทุนในต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ) 18 – 20 ตุลาคม 2559 ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "BPP" อยู่ในกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 28 ต.ค. 59

มี บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

**วัตถุประสงค์ระดมทุน

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปชำระคืนหนี้ BANPU ราว 1-1.2 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากหนี้ทั้งหมด 1.4 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการกู้สำหรับการลงทุนในอนาคต ส่วนที่เหลือคาดแบ่ง 1 พันล้านบาทใช้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศภายในปี 2560

 

**กำไรย้อนหลัง

ปี 2556 มีกำไรสุทธิ 2,627.7 ล้านบาท, ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 2,997.4 ล้านบาท, ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 2,932.4 ล้าน ส่วนกำไรรวม 6 เดือนแรกปี 2559 มีกำไรสุทธิ 2,632.7 ล้านบาท

 

**แผนธุรกิจ

คาดว่าจะใช้งบลงทุน 700 ล้านเหรียญฯ ขยายกำลังการผลิตรวมแตะ 4,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568 จากปัจจุบัน 1,913 เมกะวัตต์ โดยจะเน้นใช้เงินกู้สำหรับลงทุน โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่า 12-13% ต่อโครงการ ตั้งเป้าสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกประเภทเป็น 20% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดในปี 2568 โดยจะเน้นในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก

พร้อมกันนี้ อยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนมาร์ และเวียดนาม ส่วนในอนาคตอาจจะขยายไปยังประเทศ ออสเตรเลีย และอินเดีย และกำลังมองหาโอกาสเข้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มในประเทศ จีน และ ญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวมเพิ่มอีก 600-700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

**นโยบายจ่ายปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมายกำหนด

 

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1 .BANPU ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,497 หุ้น หรือ 78.71 %
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือน้อยกว่า 0.01 %
3. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือน้อยกว่า 0.01 %
4. นายชาญชัย หอกระดาน ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือน้อยกว่า 0.01 %
5.ผถห. BANPU ที่ได้รับจัดสรร ถือหุ้นจำนวนรวม 210,000,000 หุ้น หรือ 6.89 %
6.ประชาชนทั่วไป ถือหุ้นจำนวนรวม 438,492,500 หุ้น หรือ 14.40 %

(**สำหรับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในข้อ 2, 3 และ 4 ไม่นับรวมส่วนที่อาจได้รับเพิ่มจากการจองซื้อในฐานะผถห. เดิมตามสิทธิ์)

 

โดย สุภาวดี แถลงศรี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

 

.

 

     

 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh