IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น บมจ.ซันสวีท (SUN) ไอพีโอส่งท้ายปี 60

8 เรื่องน่ารู้หุ้น บมจ.ซันสวีท (SUN) ไอพีโอส่งท้ายปี 60

     หากนึกถึงผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในท้องตลาดอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้น ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกไม่กี่วันนี้ หุ้น SUN ก็จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 28 .. 60 เป็นไอพีโอตัวสุดท้ายของปีนี้
 

สำนักข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" ล้วงลึกข้อมูลจากไฟลิ่ง เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักหุ้น SUN มากยิ่งขึ้น

 

1. เป็นผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้ตราสินค้า KC

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ (SUN) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”

นอกจากนี้บริษัทผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น
 

2. กำไร 9 เดือนปี 60 เท่ากับปีก่อนทั้งปี

ปี 2557 มีรายได้ 1,615.25 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 52.17 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ -3.21%

ปี2558 มีรายได้ 1,692.01 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19.61 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 1.15%

ปี 2559 มีรายได้ 1,709.29 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.55 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 6.46%

งวด 9 เดือนปี 2560 มีรายได้ 1,239.08 กำไรสุทธิ 111.49 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 8.75%

 

3.ขายไอพีโอหุ้นละ 5.85 บาท เข้าmai

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 130,000,000 หุ้น (พาร์ 0.50 บาท) คิดเป็น 30.23% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังขายไอพีโอ 430,000,000 หุ้น
มูลค่าทางบัญชี (Book Value) 0.8318 บาท/หุ้น
ราคาไอพีโอที่  5.85 บาท พิจารณาจาก อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 19 เท่า
เทียบกับบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกัน 2 บริษัท ได้แก่ บมจ.อกริเพียวโฮลดิ้ง (APURE ) ซึ่งมีค่า P/E เฉลี่ยเท่ากับ 12.08 เท่า และ บมจ.เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟู้ด (CM) ซึ่งมีค่า P/E เฉลี่ยเท่ากับ 12.39 เท่า

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 

4. เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียน – ลงทุนเครื่องจักร

SUNจะได้เงินจากการระดมทุนจำนวน 760.50 ล้านบาท

- นำไปใช้ในการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิต 260.00 ล้านบาท ภายในปี 2562
- ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50 ล้านบาท ภายในปี 2561
- ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 417.81 ล้านบาท ภายในปี 2561

 

5. นโยบายปันผล50%

SUN กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัทแผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

 

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังเสนอขาย IPO

นางจิราพร แซ่ลิ้ม ถือ 299.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 69.77%

ประชาชนทั่วไป 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.23%

 

7. หุ้นที่ไม่ติดSilent period จำนวน 14.97%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน64,349,600 หุ้น คิดเป็น14.97% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

8. ฐานะทางการเงิน

ฐานะการเงิน SUN ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

สินทรัพย์รวม 1,081.11ล้านบาท

หนี้สินรวม 831.58ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 249.53ล้านบาท

หนี้สินต่อทุน (D/E) 3.33 เท่าข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh