IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ RSP ผู้จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังระดับตำนาน CONVERSE

9 ข้อน่ารู้ RSP ผู้จำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังระดับตำนาน CONVERSE

          หุ้นไอพีโอตัวที่ 28 ของปี ที่จะเดินหน้าลงสนามเทรดใน SET วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นี้  คือ บมจ.ริช สปอร์ต หรือ " RSP " สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” รวบรวม 9 เรื่องที่น่าสนใจจากข้อมูลในไฟลิ่ง ดังนี้

 

1. จุดเริ่มต้นของ RSP

          บมจ.ริช สปอร์ต (RSP) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ Converse ” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า Footwear เสื้อผ้า Apparel และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า Converse รวมถึง การใช้ตราสินค้าดังกล่าวในการทำการตลาด ขาย จัดจำหน่าย และโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในลักษณะขายปลีกผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขายส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ทั้งในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Chain Stores) และร้านค้าทั่วไป

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายรองเท้าที่ได้รับสิทธิจากตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Pony International Limited ประเทศฮ่องกง โดย RSP ได้รับสิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการขาย จัดจำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Pony แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

2. Converse แบรนด์ยาวนานกว่า 100 ปี สินค้ามีความหลากหลาย

          Converse เป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบที่มีประวัติศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี และเป็นที่รู้จักทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้ากลุ่ม Basic ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ รูปทรงที่มีความคลาสสิก เข้ากันได้กับทุกยุคทุกสมัย และสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ในขณะเดียวกัน Converse มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปตามกระแสความนิยม

          RSP จำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “Converse” ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่รองเท้า (Footwear) ซึ่งเป็นสินค้าหลัก รวมไปจนถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่นๆ (Non-Footwear) ได้แก่ กระเป๋า หมวก ถุงเท้า เชือกผูกรองเท้า โดยในแต่ละกลุ่มสินค้าต่างมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ ดีไซน์ และระดับราคา ตั้งแต่สินค้ารุ่น Basic ที่มีราคาไม่สูงมากนัก ไปจนถึงรุ่นพรีเมี่ยมที่เป็นรุ่น Hi - End ของ Converse และรุ่นพิเศษที่ผลิตจำนวนจำกัด (Limited Edition) ทำให้สินค้าของ RSP สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งรสนิยมด้านแฟชั่น กำลังซื้อ และพฤติกรรมการซื้อ

 

3. กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นทายาทรุ่นที่ 2 พี่น้องสายเลือดเดียวกัน

          ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 คือ บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 30%, นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ, นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ และนายภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน คือ 23.33% และภายหลังขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นคนละ 17.27% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายไอพีโอที่ 770 ล้านหุ้น

 

4.เสนอขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น

          บริษัทฯ เสนอขายไอพีโอ จำนวน 200 ล้านหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

     1) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 195,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

            - เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 123,000,000 หุ้น

            - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวน 60,000,000 หุ้น

            - เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 12,000,000 หุ้น

     2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

5.วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการขายไอพีโอ

          เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 1,160 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิม จำนวน 80.50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 1,037.95 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรองรับโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse ทั้งในลักษณะขายปลีกผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จำนวน 41 แห่ง และเคาน์เตอร์จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า 114 แห่ง  ตามแผนการเปิดสาขาใหม่ในส่วนผลิตภัณฑ์ Converse ในไตรมาส 4/60 จะเปิดอีก 3 สาขา เพิ่มเป็น 44 สาขา ส่วนเคาน์เตอร์จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า จะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ทำให้มีจำนวนทั้งสิ้น 116 แห่ง 

          ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Pony เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Pony International Limited ประเทศฮ่องกง โดย RSP ได้รับสิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการขาย จัดจำหน่าย โฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Pony แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในประเทศไทยเริ่มจำหน่าย Pony เมื่อต้นเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า Pony จำนวน 15 แห่ง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในลักษณะเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเพิ่มอีกจำนวน 23 แห่ง ภายในปี 2560 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ จะมีเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า Pony จำนวนทั้งสิ้น 38 แห่ง

 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตราสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว

          เนื่องจากรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายสินค้า Converse เพียงตราสินค้าเดียว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก Converse หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขั้นต่ำและยอดขายขั้นต่ำ ซึ่งระบุในสัญญาการให้สิทธิ (License Agreement) จนเป็นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุของสัญญา อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาจาก Converse อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องทุกปี และตอบสนองนโยบายและเป้าหมายยอดขายของ Converse ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันค่าธรรมเนียมสิทธิขั้นต่ำและยอดขายขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุน และไว้วางใจจาก Converse ได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง

          ล่าสุด RSP ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจาก Converse ในการทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Converse แต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษา และพิจารณาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของ RSP ในการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเพื่อรับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้าง และหลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

7. กำไรเติบโตต่อเนื่องช่วง 3 ปีย้อนหลัง ครึ่งแรกปี 60 ชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ

          ปี 2557 - 2559 มีรายได้จากการขาย 811.31, 1,117.86 และ 1,358.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 37.79% และ 21.56% ในปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ สำหรับกำไรสุทธิมีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 – 2559 อยู่ที่ 75.99, 246.09 และ 298.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.30%, 21.90% และ 21.90% ตามลำดับ

          ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนของปี 2560 อาจชะลอตัวลงบ้าง เนื่องจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 597.32 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 122.16 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 4/60 เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น และหลายสำนักงานวิจัยด้านเศรษฐกิจคาดการณ์ธุรกิจค้าปลีกฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ มองว่ากำลังซื้อในปีหน้าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ 

 

8. คู่แข่งทางธุรกิจ

          ตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) สำหรับรองเท้าภายใต้ตราสินค้า Converse ซึ่งเป็นตราสินค้าหลักของ RSP นั้นเป็นรองเท้าที่เน้นออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยยังคงมีบางรุ่นที่สามารถสวมใส่สำหรับเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้ด้วย ส่วนในด้านราคาเมื่อเทียบกับสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นในตลาดสินค้าของ Converse จะมีราคาในช่วงปานกลางถึงสูง ซึ่งเป็นระดับราคาที่ใกล้เทียบเคียงตราสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศ สำหรับตราสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับตราสินค้า Converse มากที่สุด ทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้งาน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ Addidas Neo, Vans และ Onitsuka Tiger 

 

9. ราคาไอพีโอหุ้นละ 5.80  บาท อิง P/E 17.08 เท่า

          ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดย RSP เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น ที่ราคาไอพีโอหุ้นละ 5.80 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 1,160 ล้านบาท คิดเป็น P/E ที่ 17.08 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มค้าปลีก (Commerce) ที่ 30 เท่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ กระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 770 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.34 บาท ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

             ต้องติดตามว่าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่หุ้น RSP เข้าเทรดใน SET เป็นวันแรกจะคึกคัก และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน 

 

 *คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh