IPO Corner

MM ได้ฤกษ์เทรด เอ็มเอไอ 11 เม.ย.นี้

MM ได้ฤกษ์เทรด เอ็มเอไอ 11 เม.ย.นี้

นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM

“มัดแมน" ขายไอพีโอ 5.25 บาท ได้ฤกษ์เทรด mai วันที่ 11 เมษายน 2560 ระดมเงินขยายร้านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ ผลักดันปีนี้พลิกมีกำไรสักทีเชื่อทำได้เพราะไม่มีรายจ่ายพิเศษตัดค่าเสื่อม ด้านนโยบายจ่ายเงินปันผลยังไม่มีอ้างติดข้อผูกมัดกับไทยพาณิชย์

ขายไอพีโอ 5.25 บาท เทรด 11 เม.ย นี้

     บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.98 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ SST วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 และเสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป วันที่ 3-5 เมษายน 2560ราคาจองซื้อ 5.25 บาทต่อหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท มีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MM กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก โดยมีธุรกิจหลัก 2 กลุ่มคือ 1.ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ดำเนินกิจการภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์กับต่างประเทศ ได้แก่ ดังกิ้น โดนัท โอ บองแปง และบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ และที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ของตนเอง ได้แก่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ และครัวเอ็ม และ 2.ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ ‘เกรฮาวด์’ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 มีสาขารวมทั้งสิ้น 456 สาขา และมีแผนขยายสาขาร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพ

ระดมเงินมาใช้ขยายร้านอาหาร

     มีแผนนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 76 ล้านบาท โดยจะขยายสาขาร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศไทยเพิ่มอีก 6-9 สาขา รวมเป็น 19-22 สาขาภายในปี 2563 และเร่งขยายสาขาในต่างประเทศผ่านการให้สัญญาแฟรนไชส์ในประเทศใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงจะลงทุนเปิดร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศอังกฤษ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ 
     นอกจากนี้ มีแผนขยายสาขาร้านดังกิ้น โดนัท โอ บอง แปง และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ เพิ่มขึ้นแบรนด์ละ 12-15 สาขาต่อปี 5-6 สาขาต่อปี และ 3-5 สาขาต่อปีตามลำดับ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 คาดว่าร้านดังกิ้น โดนัท โอ บอง แปง และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ จะมีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 355 สาขา 96 สาขา และ 54 สาขาตามลำดับมั่นใจปีนี้พลิกมีกำไร จากปีก่อนที่ขาดทุน
     บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 อยู่ที่ 2,992 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 168.3 ล้านบาท แต่มั่นใจว่าปีนี้ 2560 จะพลิกมีกำไรเนื่องจากผลดีของรายได้ที่คาดเพิ่มขึ้น 5-10% รวมถึงปีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการตัดค่าเสื่อม จากการซื้อกิจการธุรกิจไลฟ์สไตล์ แบรนด์เกรย์ฮาวด์ เหมือนปีที่ผ่านมาแล้ว นอกจากนี้ภาระดอกเบี้ยจ่ายปีนี้จะลดลงด้วยจากการนำเงินบางส่วนมาชำระหนี้

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลประจำปีหรือเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงการแจกจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมด ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 
     อย่างไรก็ดี สัญญาเงินกู้ได้มีการระบุว่า การจ่ายเงินปันผลสามารถทำได้ หากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ก่อน และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในสัญญาอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทฯ จะต้องสามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้หลังการจ่ายเงินปันผล (Dividend DSCR)/1 ไม่ให้ต่ำกว่าอัตราส่วน 1.2:1 โดยอ้างอิงจากตัวเลขทางบัญชีล่าสุดจากงบการเงินรวมในรอบล่าสุดก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลนี้ และไม่มีกรณีผิดสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสรูปได้ว่า ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับการยินยอมจากสถาบันก่อนจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อับดับแรก บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ถือครองหุ้นรวม 677,939,000 หุ้น เป็นร้อยละ 64.27 อันดับที่ 2 บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ถือครอง 78,718,600 หุ้น เป็นร้อยละ 7.46 อันดับที่ 3 ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือครอง 30,925,200 หุ้น เป็นร้อยละ 2.93 อันดับที่ 4 นาย ภาณุ อิงคะวัต ถือครอง 23,534,800 หุ้น เป็นร้อยละ 2.23 และประชาชนทั่วไป ถือครอง 169,543,615 หุ้น เป็นร้อยละ 16.07ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh