สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 8 พฤศจิกายน 2559

FN จ่อลุย SET 14 พ.ย.นี้

FN จ่อลุย SET 14 พ.ย.นี้

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN

 

"เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท" จ่อลุย SET 14 พ.ย.นี้ กำหนดขาย 250 ล้านหุ้นไอพีโอที่ราคา 3.88 บาท/หุ้น มีแผนเปิดสาขาเพิ่ม 5 แห่งด้วยงบ 120 ล้านบาท/สาขา ลั่นพร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

**รู้จัก "FN"
"เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท" ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอ๊าท์เลท” ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท” ซึ่งจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และ ตราสินค้าอื่นๆ 
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท ภายใต้การบริหารของนายปรีชา ส่งวัฒนาโดยธุรกิจของบริษัทเริ่มจากการ มองหาโอกาสและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าตราสินค้า “Flynow” ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศมาจำหน่าย ในช่วงที่ธุรกิจในเมืองไทยมีปัญหาเศรฐกิจ ได้รับผลกระทบจากสภาวะถดถอยในปี 2540 จึงทำให้เกิดแนวคิดทาง ธุรกิจที่นำสินค้าในสต็อกที่มีการเคลื่อนไหวช้ามาระบายออกผ่านการจำหน่ายหน้าโรงงานในราคาที่ไม่บวก เพิ่มค่าขนส่งและค่าการตลาด ส่งผลให้เกิดรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบศูนย์จำหน่ายสินค้า “เอ๊าท์เลท” ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย จนปัจจุบันบริษัทมีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี พัทยา ปากช่อง สิงห์บุรี หัวหิน และสาขาศรีราชา นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) ซึ่งปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW หนึ่งแห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**แผนการขายไอพีโอ
กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 3.88 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น วันที่ 7 - 9 พ.ย. และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 14 พ.ย.นี้ โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้น พร้อมด้วยบริษัทผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 แห่งอันประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรินีตี้ จำกัด

**แผนการใช้เงินลงทุน
มีแผนจะใช้เงินจากการระดมทุนเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดยจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท รวมถึงปรับปรุง 7 สาขาเดิม โดยในปีนี้จะเปิด 1 สาขาที่อยุธยา และอีก 4 สาขาจะเปิดภายในปี 61 พร้อมกันนี้เชื่อว่าระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทมีศักยภาพทางธุรกิจที่สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคาดหวังจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

**ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 1,102.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 146.43 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท

**นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย 
1.บริษัท คิว แอสเซท จำกัด ถือหุ้นจำนวน 314,928,600 หุ้น หรือ 31.49%
2. นายวราชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 142,500,000 หุ้น หรือ 14.25%
3. นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น หรือ 12.00%
4. นายสมชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือ 7.50%
5. นางสาวกีรดา ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 32,500,000 หุ้น หรือ 3.25%
6. นางสาวรีวา ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 32,500,000 หุ้น หรือ 3.25%
7. นายโอมา ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 32,500,000 หุ้น หรือ 3.25%
8. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น หรือ 0.002%
9. นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น หรือ 0.002%
10. นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น หรือ 0.002%
11.ประชาชนทั่วไป ถือหุ้นจำนวนรวม 250,000,000 หุ้น หรือ 25.00%

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh