IPO Corner

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับหุ้นน้องใหม่ "ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE)"

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับหุ้นน้องใหม่

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับหุ้นน้องใหม่ "ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE)" 
 

     "บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง" หรือ FTE กำลังจะเข้าเทรด SET วันที่ 27 ก.ค. นี้ ดูจากชื่ออาจคล้ายๆ กับ บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ หรือ FIRE ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ หรือ HARN รุ่นพี่ในวง
การเดียวกันที่เข้าตลาด mai ไปเมื่อปลายปี 57

    10 เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจลงทุนใน FTE มีอะไรบ้าง เราไปแกะข้อมูลจากไฟลิ่ง พร้อมกันเลย...

1. FTE ทำธุรกิจนำเข้า-จำหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวกับการดับเพลิงครบวงจร
    สินค้าที่จำหน่ายประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้ออกแบบงานระบบดับเพลิง และกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง โดยมีรายได้จากกลุ่มนี้ราว 56% รองลงมา 31%เป็นกลุ่มเจ้าของโครงการ และ 13% จากกลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย 

2.ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง FTE เคยทำงานที่  บจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง มาก่อน 
    นายทักษิณ ตันติไพจิตร ผู้ก่อตั้ง FTE เคยทำงานที่ บจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่งมาก่อน แต่เมื่อปี 2542 ได้แยกตัวออกมาตั้งบริษัทเอง เนื่องจากเห็นโอกาสเติบโตในธุรกิจดับเพลิง โดยนายทักษิณ จบปริญญาโท XMBA ม.ธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงกว่า 27 ปี

3. คู่แข่งโดยตรงของ FTE คือรุ่นพี่อย่าง HARN นั่นเอง
    FTE ตามรอย HARN ที่ระดมทุนเข้าตลาดหุ้นเมื่อปลายปี 57 ในกระดาน mai ที่ราคาไอพีโอ 3 บาท 
    ส่วน FTE ขายไอพีโอที่ราคา 2.95 บาท ลงเทรดกระดาน SET 
    เมื่อเทียบรายได้รวม 3 ปีย้อนหลังพบว่า FTE ทำได้ประมาณ 700-800 ลบ/ปี ส่วน HARN ที่ทำได้ประมาณ 600 ลบ./ปี
    ขณะที่ขนาดมาร์เก็ตแคปของ FTE ณ ราคาไอพีโออยู่ที่ 1,770 ลบ. ใกล้เคียงกับมาร์เก็ตแคปของ HARN ณ ราคาไอพีโอที่ 1,752 ลบ. 
    แต่หลังเข้าตลาดหุ้นมา 2 ปีครึ่ง มาร์เก็ตแคปของ HARN เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลบ. ก็ต้องติดตามว่าหลังเข้าตลาด มาร์เก็ตแคป FTE จะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหน

4. FTE ทำกำไรต่อปีสูงกว่า HARN และอัตรากำไรสุทธิเป็นเลข 2 หลัก 
    เปรียบเทียบรายได้ 3 ที่ผ่านมา (2557-2559) พบว่า FTE ทำกำไรสุทธิประมาณ 80-90 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิประมาณ 10-11% 
    ส่วน HARN มีกำไรสุทธิประมาณ  40-60 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิ 6-10%

5. ราคาไอพีโอ FTE ที่ 2.95 บาท ให้ส่วนลด 48.31% จาก P/E ของ HARN 
    ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ และ แกนนำอันเดอร์ไรท์ คือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เคาะราคาขายไอพีโอ FTE ที่ 2.95 บาท คิดเป็น P/E 18.15 เท่า คำนวณจากกำไรในรอบ 12เดือน (1 เม.ย.59 - 31 มี.ค.60) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 97.51 ลบ. หารด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ 600 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิ/หุ้น 0.16 บาท 
    ซึ่งหากเทียบกับ P/E ของบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันอย่าง HARN ซึ่งมี P/E 35.12 เท่า มีส่วนลดถึง 48.31% 

6. FTE มีหุ้นที่ไม่ติด Silent Period ราว 55.65 ล้านหุ้น
    ในไฟลิ่งได้ระบุถึงสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 55,652,000 หุ้น คิดเป็น 9.27% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ FTE ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นั่นหมายความว่า หุ้นล็อตนี้สามารถขายได้ทันทีในวันแรกที่เข้าเทรด หาก“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ต้องการ 

7. อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ถือเป็นความเสี่ยงต่อบริษัท
    ต้นทุนสินค้า 70% ของยอดสั่งซื้อรวม FTE ต้องจ่ายเงินเป็นสกุลต่างประเทศ แต่รายรับทั้งหมด 100% เป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) จากสถาบันการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน 

8.วัตถุประสงค์การใช้เงินจาก IPO เพื่อก่อสร้างคลังสินค้า-เปิดสนง.ขาย 
    FTE จะได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ 421.61 ล้านบาท จะนำไปใช้จ่ายระหว่างปี 2560-2561 ดังนี้
    8.1 ก่อสร้างคลังสินค้า 190 ล้านบาท พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากปัจจุบันเช่าพื้นที่คลังสินค้าจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น คลังสินค้าที่เช่ามีหลายอาคาร และไม่ต่อเนื่องกัน
    8.2 เปิดสำนักงานขาย 3 แห่ง 6 ล้านบาท (สาขาละ 2 ล้านบาท) ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต และ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง
    8.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 225.61 ล้านบาท

9. FTE คาดว่ารายได้ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อน 
    ผู้บริหาร FTE มั่นใจว่า รายได้ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ 822.56 ล้านบาท จาก Backlog ปัจจุบัน 435 ล้านบาท ทั้งยอดสั่งซื้อสินค้าและค่าบริการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งส่วนใหญ่ทยอยส่งมอบในปีนี้ นอกจากนั้น ก็เป็นงานที่คาดว่าจะได้เพิ่มจากการเข้าประมูลโดยเร็วๆ นี้จะเข้าประมูลงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

10. FTE เป็นหุ้นตัวที่ 13 ของปีนี้ที่เข้าเทรด ตามหลัง BGRIM 
     โดยหุ้น BGRIM ที่เปิดเทรดวันแรก (19 ก.ค.) เหนือจอง 6.25% 
     ส่วนหุ้น HARN (เดิมคือ FIRE) ซึ่งทำธุรกิจเดียวกัน แต่เข้าเทรดเมื่อปลายปี 57 เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 103% จากราคาไอพีโอที่ 3 บาท

    ต้องมาลุ้นกันว่าวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.นี้ หุ้นอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจรอย่าง บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง" หรือ FTE จะสร้างสีสันให้ตลาดหุ้น และจะสามารถยืนเหนือราคาจองที่ 2.95 บาทได้มากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญอย่าลืมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน”


                                                     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh